Adel og kongsslekt i Middelalderen

download report

Transcript Adel og kongsslekt i Middelalderen

3-5 Opsal
Adelslekter i Middelalderen
Adelslekter i Middelalderen
Høyadelen i Hardanger
Vår slekt nedstammer fra de sentrale adelslekter i Hardanger og Ryfylke, som i
flere generasjoner stod kongehuset nær, både som riksråder, rådgivere og
venner.
Innfallsporten til adelslektene går via Toralde Bergulvson Aga som var stor
godseier, og blant annet eide gården Øvre Egeland i Kvinesdal. Hans etterslekt
ned til Opsal/ Oftebro i Lyngdal er godt dokumentert. Slektstradisjonen forteller at
ætta på Eigeland stammer fra Harald Hårfagre. I gammel tid skal gården ha vært
storgård og riddergård.
Toraldes far, Bergulv Arneson Aga, ble gift med Jorunn Vikingsdatter.
Hennes far Viking Torgilson nedstammer fra Torgils på Hundavåg, f. ca. 1250.
Navnet Viking kommer fra Torsnes i Jondal, første gang nevnt i år 1120.
Adelsslektene på Aga og Ænes, senere Galtung, kommer alle fra området ved
Hardangerfjorden - Aga i Ullensvang, Torsnes i Jondal, og Hatteberg og Mel, nå
Rosendal Baroni.
Adelslekten Aga-Byre
Ridderslekten Aga-Byre kommer fra storgården Aga i Ullensvang i Hardanger.
Byre-navnet er fra Fister i Rogaland. De eldste navn vi kjenner er Ridder Ogmund
på Sponheim som er født ca. år 1190.
Ridder Ogmund var en fremtredende adelsmann tidlig på 1200-tallet. Han står
beskrevet i Kong Håkon Håkonssons kongesaga. Ridder Ogmund på Sponheim
drog omkring 1217 på pilegrimsferd til ”Det Heilage Landet (Jerusalem)”.
De fleste slektsforskere mener at Peter Unge på Aga er sønn til Peter Steyper,
og at Aga-folket derved er direkte etterkommere etter Kong Magnus IV Erlingson
(se stamtavle 2).
Adelslekten Ænes
Gaut på Ænes f. ca. 1100 er stamfaren i den store adelslekten. Familien var av de
mektigste i Vest Norge, og var i mange generasjoner lorder, baroner og riddere.
Gårdene på Hatteberg og Mel er senere blitt hovedgård i baroniet Rosendal.
Gaut unge var baron og ridder og levde ca 1235-1306. Lord Jon Gautson ble
drept i slaget ved Nordnes mot Kong Sverre og Birkebeinerne. Lord Gaut Jonsson
på Mel, ca. 1190–1270, var den største høvding på Vestlandet i kong Håkon
Håkonssons tid og kongens nærmeste rådgiver.
Kongsslekt?
Kong Håkon Håkonssons første sønn, Sigurd, døde bare 33 år gammel, mens
faren fremdeles levde, slik at den yngre halvbroren, Magnus Lagabøter, overtok
kongetronen etter Kong Håkon.
Nyere slektsforskning viser at Sigurd Håkonsson høyst sannsynlig fikk ei datter
med ei Torunn. Denne Sigurdsdatter ble inngiftet i høyadelen, med Baron Gaute
på Ænes, og de kalte sin første sønn Sigurd, etter Sigurd Håkonsson. Slektslinjen
fra Baron Gaute og ridder Sigurd Gautson er godt dokumentert, i rett linje til Anna
Elisabeth Oftebro.
Stein Opsal 2009
3-5 Opsal
Adelslekter i Middelalderen
Stamtavle 1
Adelslekter i Middelalderen
Våre slektslinjer til adelen i Middelalderen.
Adelslekten
Aga-Byre
Ridder Ogmund ”Jorsalfar” på
Sponheim, ble f. ca. år 1190.
Omkring år 1217 reiste han over
Nordkapp og Russland til ”Det
Heilage Landet” (Jerusalem) på
pilegrimsferd.
Ridder Peter Ogmundson på
Sponheim, eller
Nn Ogmundsdatter på Sponheim
gift med Peter Unge
Ridder Peter Peterson Byre (på
Sponheim) ble f. ca 1240. Han
giftet seg med Arnbjørnsdtr Byre
Ridder Ogmund Peterson Byre,
født Aga er nevnt i 1318.Han giftet seg
med Ragnhild Sigurdsdtr. Aga
Ridder Arnbjørn Ogmundson
Aga nevnt 1331.
Adelslekten
Ænes
Adelslekten
Kane
Von Kanitz,
ca 1150
Fra Brandenburg,
Tyskland. Fra det
høyere aristokratiet.
Gaut på Ænes
Født ca. 1100.
En av de mektigste familiene i
Vest Norge. Gaut er Beskrevet
i Sverres Saga.
Lord Jon Gautson på Ænes.
Skipper for Kong Magnus
Erlingson. Drept i 1181 i slaget
ved Nordnes mot Kong Sverre
og Birkebeinerne.
Ukjent
Toralde Kane
Lord Gaut Jonsson på Mel,
ca. 1190 –1270. En av Håkon
Håkonsons viktigste Riksråder.
Pilegrimsferd til Jerusalem.
Gunnar
Toraldeson Kane
Baron Gaut unge Gautson
Hatteberg. f.1235, d.1306
Ridder Sigurd Gauteson
Galtung, Levde ca. 1280 –
1342. Sentral økonomisk
rådgiver til kongen.
Ogmund Arnbjørnson Aga
nevnt 1346. Han kom fra
Nedretunet, og giftet seg med
Sigrid Arnesdtr.
Toralde
Gunnarson Kane
Eline Toraldsdtr. Kane.
Familien var blant de mektigste
i Norge.
Ridder Erik Sigurdson Galtung.
f. 1315. Godseier, skipsreder
Arne Ogmundson Aga, er sønn
eller svigersønn til Ogmund
Viking Torgilson død etter 1369, giftet
seg med Olov Eriksdtr. Galtung, f. ca
1330. Etterkommer fra Ænes og Kane.
Bergulv Arneson AGA
Stein Opsal 2009
giftet seg med
Jorunn Vikingsdatter GALTUNG
3-5 Opsal
Adelslekter i Middelalderen
Stamtavle 2
Fra Aga til Kong Magnus IV Erlingson
En sannsynlig linje til de norske konger i Middelalderen.
Kong Harald Hardråde
Konge fra 1046-1066. Halvbror til Olav den Hellige.
Nevnt som den siste store vikingkonge. Drept i slaget
ved Stamford Bridge i England i 1066, da han ledet
over 10.000 mann i angrepet mot England.
Kong Olav III Kyrre
Konge fra 1067-1093. Grunnla Bergen og Stavanger.
Norge var preget av fred og vekst.
Kong Magnus II Berrføtt
Konge fra 1093-1103. Døde i slaget ved Ulster, Irland
Kong Sigurd I Jorsalfar
Født 1090. Konge fra 1103-1130. Ledet 55 vikingskip
på pilegrimsferd i 1107, 17 år gammel.
Adelslekten
Aga Byre
Nn Sigurdsdtr.
Gift med Vikinghøvdingen Erling Skakke.
Kong Magnus IV Erlingson
Ble konge i 1161, 5 år gammel. Faren Erling Skakke
regjerte for sønnen.
Ingeborg Magnusdtr. Ble gift med Peter Steyper,
nevø til Kong Sverre. Døde ca. 1212 på pilegrimsreise.
Peter Unge, f. ca. 1204.
Bodde på Sponheim til ca. 1250.
Ridder Ogmund ”Jorsalfar” på Sponheim,
ble f. ca. år 1190. Omkring år 1217 reiste han
over Nordkapp og Russland til ”Det Heilage
Landet” (Jerusalem) på pilegrimsferd.
Nn Ogmundsdatter på Sponheim. Mange mener
hun giftet seg med Peter Unge ca. 1230. Hun arvet
Sponheim etter faren.
Ridder Peter Peterson Byre (på
Sponheim) ble f. ca 1240. Han
giftet seg med Arnbjørnsdtr Byre
Ridder Ogmund Peterson Byre,
født Aga er nevnt i 1318.Han giftet
seg med Ragnhild Sigurdsdtr.
Ridder Arnbjørn Ogmundson
Aga nevnt 1331
Ogmund Arnbjørnson Aga
nevnt 1346. Han kom fra
Nedretunet, og giftet seg med
Sigrid Arnesdtr.
Stein Opsal 2009
3-5 Opsal
Adelslekter i Middelalderen
Stamtavle 3
Fra Ænes til Kong Håkon Håkonsson
En sannsynlig linje til de norske konger i Middelalderen.
Kong Harald Hardråde
Konge fra 1046-1066. Halvbror til Olav den Hellige.
Nevnt som den siste store vikingekonge. Drept i slaget
ved Stamford Bridge i England i 1066, da han ledet over
10.000 mann i angrepet mot England.
Kong Olav III Kyrre
Konge fra 1067-1093. Grunnla Bergen og Stavanger.
Norge var preget av fred og vekst.
Kong Magnus II Berrføtt
Konge fra 1093-1103. Døde i slaget ved Ulster, Irland
Kong Harald IV Gille
D. 1136. Gift med Tore Guttormsdtr.
Adelslekten
Ænes
Kong Sigurd Munn
Levde 1133-1155.
Kong Sverre
Levde 1151-1202. Sønn til Sigurd Munn. Leder for
Birkebeinerne. Gift med Astrid Roedatter
Kong Håkon III Sverreson,
1175-1204, fikk sønnen Håkon med Inga fra Varteig
Kong Håkon IV Håkonson.
Levde1204-1263. Norges konge 1217-1263.
Som barn reddet fra Baglerne (Birkebeinerferden).
Sigurd Håkonson
F. 1221, eldste sønn til Kong Håkon. Han døde i 1254, 33
år. Sigurd og Torunn fikk sannsynligvis ei datter som ble
gift med Baron Gaut unge Gaut.
..Sigurdsdtr Galtung, datter til Sigurd Håkonson
og Torunn.
Gaut på Ænes
Født ca. 1100
Overhode for en av de mektigste familiene i
Vest-Norge.
Lord Jon Gautson på Ænes. Skipper for
Kong Magnus Erlingson. Drept i 1181 i
slaget ved Nordnes mot Kong Sverre og
Birkebeinerne.
Lord Gaut Jonsson på Mel, ca. 1190 –
1270. En av Håkon Håkonsons viktigste
Riksråder.
Baron Gaut unge Gautson Hatteberg, 1235-1306
Ridder Sigurd Gauteson Galtung, f. ca. 1270, n. 1322.
Sentral økonomisk rådgiver til kongen.
Ridder Erik Sigurdson Galtung
F. 1315 Godseier, skipsreder
Stein Opsal 2009
3-5 Opsal
Adelslekter i Middelalderen
Stamtavle til Norges Konger
Generasjonene nr. 22 til 35 er utgitt av Den Norske Regjering til Kong Haakons 75 årsdag, 3. august 1947.
35. Kong Gudrød av Vestfold
34. Kong Halvdan Svarte, d. 866
33. Kong Harald Hårfagre, 856 - 933
32. Kong Sigurd Haraldson Rise i Opplandene
31. Kong Halvdan Sigurdson i Opplandene
30. Kong Sigurd II Syr i Opplandene, d. 1018
29. Kong Harald Hardråde, konge fra 1046-1066 (døde i slaget ved Stamford Bridge)
28. Kong Olav III Kyrre, konge fra 1067-1093
27. Kong Magnus II Berrføtt, konge 1093-1103
26. Kong Sigurd I Jorsalfar, f.1090, konge 1103-1130
(brødre)
26. Kong Harald Gille, d. 1136
25. Nn Sigurdsdtr. g.m. Erling Skakke
25. Kong Sigurd III Haraldson Munn, d. 1155
24. Kong Magnus IV Erlingson, f. 1155
24. Kong Sverre Sigurdson, 1152-1202
23. Ingeborg Magnusdtr. g.m. Peter Steyper, d. ca. 1212
23. Kong Håkon III Sverreson, 1178-1204
22. Ridder Peter Unge, f 1204 g.m. nn Ogmundsdtr. AGA
22. Kong Håkon IV Håkonson, 1204-1263
21. Ridder Peter Peterson AGA, f. ca. 1240
21. Sigurd Håkonson, 1221-1254
20. Ridder Ogmund Peterson BYRE
20. Nn Sigurdsdtr. g.m. Baron Gaut unge Gautson, 1235-1306
19. Ridder Arnbjørn Ogmundson AGA, n. 1331
19. Ridder Sigurd Gautson GALTUNG (Galte) f. ca. 1275
18. Ogmund Arnbjørnson AGA n.1346 g.m. Sigrid Arnesdtr.
18. Ridder Erik Sigurdson GALTUNG, f. 1315
17. Arne Ogmundson AGA
17. Olov Eriksdtr. GALTUNG f. ca 1340 g.m. Viking Torgilson
16. Bergulv Arnesen AGA g.m. Jorunn Vikingsdtr. GALTUNG
15. Toralde Bergulvson AGA (eide bl.a. gårder i Egeland i Kvinesdal, Ullensvang, Kinsarvik og Fister)
14. Ingeborg Toraldesdtr. EGELAND g.m. Svend Nilsen, n. 1491
13. Gitlaug Svendsdtr. EGELAND g.m. Are Markussen FIDJE i Lyngdal, n. 1521
12. ...Aresdtr. FIDJE g.m. Peder Reiulvsen SKOLAND, n. 1558
11. Torborg Pedersdtr. SKOLAND g.m. Gammel Olsen AUSTAD, n. i 1591
10. ...Gammelsdtr. AUSTAD g.m. Stener Bjørnsen AUSTAD, n. i 1622
9.
Udbjørg Stenersdtr. AUSTAD, skifte 1657 g.m. Brynhild Tallaksen VATLAND
8. Stener Brynhildsen (1) SCHAAR, 1634 – 1711 g.m. Anna Pedersdtr. STENBERG.
7. Brynhild Stenersen (1) SCHAAR, 1661 – 1710 g.m. ...Svendsdtr. SKÅLAND
6. Stener Brynhildsen (2) SCHAAR, 1698 – 1736 g.m. Birgite Houscheldtr. HAMRE, ca 1693 - 1756
5. Brynhild Stenersen (2) SCHAAR, 1720 – 1770 g.m. Siri Brynhildsdtr. HAMRE, skifte 1786
4. Barbro Brynhildstr. SCHAAR, 1763 – 1838 g.m. Jon Sigbjørnsen SANDSMARK, 1755 - 1838
3. Karen Sophie Jonsdtr. SANDSMARK, 1800 – 1857 g.m. Torkild Aanensen BIRKELAND, 1794 – 1866
2. Anne Kathrine BIRKELAND, 1821 – 1900 g.m. Tobias OFTEBRO, 1803 – 1889
1. Anna Elisabeth OFTEBRO, 1851 – 1940 g.m. Jens C. OPSAL, 1837 – 1926
Stein Opsal 2009