Metsäteollisuus ry:n organisaatio 7.10.2014 alkaen

download report

Transcript Metsäteollisuus ry:n organisaatio 7.10.2014 alkaen

Metsäteollisuus ry:n organisaatio 7.10.2014 alkaen
Jäsenet
Hallitus/Työvaliokunta
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen
Työmarkkinat
Jari Forss
Metsät
Tomi Salo
Tuotantoympäristö ja
innovaatiot
Jouni Punnonen
Paperiteollisuuden TES
Puuhuolto ja metsäpalvelut
Energia
Puutuoteteollisuuden ja
puusepänteollisuuden TES
Kestävä metsätalous
Ilmasto
Metsien ympäristöasiat
Tehtaiden ympäristöasiat
Metsäalan asiantuntijoiden ja
työntekijöiden TES
Kierrätys
Tuotelogistiikka
Koulutus ja osaaminen
Kauppa- ja kilpailupolitiikka
Tutkimus
Työhyvinvointi
Viestintä ja tietopalvelut Anne Pirilä
Metry Oy
Hallintopalvelut Anne Hela-Ellonen
29.9.2014
1
Liite 2
Metsäteollisuus ry:n organisaatio 7.10.2014 alkaen
Jäsenet
Hallitus/Työvaliokunta/Vaalivaliokunta
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen
Työmarkkinat
Jari Forss
Metsät
Tomi Salo
Tuotantoympäristö ja innovaatiot
Jouni Punnonen
Paperiteollisuuden TESneuvottelukunta
Puutuoteteollisuuden TESneuvottelukunta
Metsäalan työtekijöiden TESneuvottelukunta
Metsäalan toimihenkilöiden
TES-neuvottelukunta
Metsävaliokunta
Tuontipuutoimikunta
Maapoliittinen toimikunta
Koulutus ja osaaminentoimikunta
Metsäympäristötoimikunta
Työterveys ja
työturvallisuustoimikunta
Energiavaliokunta
Päästökauppatoimikunta
Tutkimus- ja teknologiavaliokunta
Ympäristövaliokunta
Tehdasympäristötoimikunta
BAT-toimikunta
Logistiikkatoimikunta
Sahateollisuustoimikunta
Viestintä ja tietopalvelut Anne Pirilä
Metry Oy
Hallintopalvelut Anne Hela-Ellonen
Sijoitustoimikunta
2