Vyjmenovaná slova po L

Download Report

Transcript Vyjmenovaná slova po L

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo
OP VK 1.4 75021293
Tematický celek: Jazyk český
Název a číslo učebního materiálu
VY_32_INOVACE_02_12 Vyjmenovaná slova po L
PaedDr. Tamara Kučerová
Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o
vyjmenovaných slovech
Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní
tabuli
Vyjmenovaná slova po L
slyšet, mlýn, blýskat se,
polykat, plynout, plýtvat,
vzlykat, lysý, lýtko, lýko,
lyže, pelyněk, plyš
 slyšet – slyšitelný, nedoslýchat
 mlýn – mlynář, mlynářka, mlýnice
 blýskat se – zablýsklo, blyštět
 polykat – zalykat se, polykání
plynout – plyn, rozplynout, oplývat,
plynulý, plynárna, plynoměr, plynný
 plýtvat – plýtvání
 vzlykat – vzlyk, vzlykot, vzlyknout
lysý – lysinka, lyska, Lysá hora
 lýtko – lýtkový
lýko – lýkový, lýkovec, lýkožrout
 lyže – lyžař, lyžařský, lyžovat
 pelyněk – pelyňkový
 plyš – plyšový, plyšáček
lyže x líže
blýská se x blízká
 mlýn x mlít
lýčí x líčí
 lyska x líska
 Větrný ml__n, hořký jako pel__něk,
poraněné l__tko, pevné l__ko, rychlé
l__že, vyl__sovat česnek, těžce pol__ká,
voda pl__ne, včera se bl__skalo, potichu
vzl__kala, oříšky z l__sky, ml__t mák,
l__nky na sešitě, bl__zký les, L__sá hora,
zemní pl__n, l__dové písně, pl__šová
hračka, L__da má l__že, můj mal__ček,
černá hl__na, sklíčko se bl__ská, prudký
l__ják, l__dé z bl__zkého domu,
l__kožrout, střevíce z l__ka
 Větrný mlýn, hořký jako pelyněk,
poraněné lýtko, pevné lýko, rychlé lyže,
vylisovat česnek, těžce polyká, voda
plyne, včera se blýskalo, potichu
vzlykala, oříšky z lísky, mlít mák, linky na
sešitě, blízký les, Lysá hora, zemní plyn,
lidové písně, plyšová hračka, Lída má
lyže, můj malíček, černá hlína, sklíčko se
blýská, prudký liják, lidé z blízkého
domu, lýkožrout, střevíce z lýka.
 Baterie byla vyb__ta. Postavy v šeru
spl__nuly. Přeb__rala b__l__nky. L__boval
si, že ub__l na váze. L__bezně se usmívala,
když jí dali krab__ci l__zátek. Zb__lé
l__vance odnesli. Hodiny odb__jí půlnoc.
 Dala mi boty z l__čí. Peníze nab__l v
soutěži. L__tovali, že tam neb__li. Spustil
se l__ják a v dálce se zabl__sklo. Nesl__šela
volání o pomoc. V sešitě jsou široké l__nky.
Mal__novou šťávu vyl__ju.
 Baterie byla vybita. Postavy v šeru
splynuly. Přebírala bylinky. Liboval si, že
ubyl na váze. Líbezně se usmívala, když
jí dali krabici lízátek. Zbylé lívance
odnesli. Hodiny odbijí půlnoc.
 Dala mi boty z lýčí. Peníze nabyl v
soutěži. Litovali, že tam nebyli. Spustil se
liják a v dálce se zablýsklo. Neslyšela
volání o pomoc. V sešitě jsou široké
linky. Malinovou šťávu vyliju.