Džafer Alibegović Primjena generičkih

Download Report

Transcript Džafer Alibegović Primjena generičkih

Primjena generičkih investicijskih
strategija na berzama u BiH
mr Džafer Alibegović
Neum, septembar 2012.godine
Proces investiranja
Nije slučajan proces, nego naprotiv pažljivo
osmišljen algoritam

Izbor vrijednosnog papira
 Balans željenog prinosa i prihvatljivog rizika

Odabir momenta za kupovinu ili prodaju
 Izbjegavanje preuranjene ili zakašnjele kupovine ili
prodaje

Strukturiranje i upravljanje portfeljom
 Minimizacija rizika i/ili maksimizacija profita
Uz aktivnu ili pasivnu investicijsku strategiju
Generičke aktivne
investicijske strategije
Usmjerene unutarnjoj vrijednosti


Growth
Value
 Bazirane na koncept “unutarnje” (“intrinsic”)
vrijednosti kompanije
Usmjerene tržištu i tržišnoj cijeni


Momentum
Technical
 Bazirane na pretpostavku efikasnosti tržišta
«Growth» strategija
Dugoročna strategija
Investiranje u vrijednosne papire kompanija
stabilnog rasta vrijednosti
Visoka tolerancija prema riziku zbog visokih
P/E omjera
“Growth” dionice se nalaze u svim
industrijskim granama (ali ne u svim
vremenskim periodima)
Selekcija na osnovu prethodnih ili procjene
budućih zarada (EPS)
Najveći izazov za “growth” strategiju je
momenat ulaska i izlaska
“Value” strategija
Nerealno potcijenjene kompanije
P/E ispod očekivane stope rasta EPS-a
Dionice iz svih industrijskih grana
Kupovina u momentu najnižeg P/E, a faza izlaska
iz investicije počinje čim je P/E postao veći od
projiciranog EPS-a
Izlazak iz investicije ne znači da je dionica loša,
nego više nije podesna za “value” strategiju
(nego za “growth”)
Iz investicije se naravno izlazi i u slučaju lošeg
odabira
“Momentum” strategija
Izrazito kratkoročna strategija
Dionice velikog i naglog rasta cijene
Veliki rizik (nagli rast može biti praćen i naglim
padom)
Momenat ulaska i izlaska iz investicije baziran na
tehničkoj analizi
Ali odabir vrijednosnih papira za investiciju ipak
podrazumijeva (barem površnu) analizu
“podloge” rasta cijene (i rizika koji prati takav
rast)
“Technical” strategija
Tehnička analiza se koristi u svim
strategijama za odabir momenta ulaska i
izlaska
Ali je kod “technical” strategije na ovoj
analizi baziran i izbor vrijednosnog papira
Pretpostavka efikasnog tržišta
Konstrukcija trenda kretanja cijena i obima
prometa, te analiza konstruisanog trenda


Kroz identifikaciju i tumačenje
karakterističnih trendovskih uzoraka
Korištenjem dodatnih analitičkih alata
baziranih na prosječnim veličinama ili na
intenitetu promjene
Pretpostavke primjene
investicijskih strategija
Strategija usmjerene unutarnjoj
vrijednosti

Čvrsta i mjerljiva relacija između unutarnje
vrijednosti (poslovanja) kompanije i tržišne
cijene dionica
Strategija usmjerene tržišnoj cijeni

Funkcionalnost i efikasnost tržišta u bilo
kojoj formi
Primjena investicijskih
strategija na BH berzama
Metodologija istraživanja

Korelaciona analiza prosječnog pokazatelja
koeficijenata racio analize i trenda kretanja
tržišnih cijena dionica
Obuhvat uzorka

Kompanije čije dionice dominiraju
indeksima na BLSE i SASE u periodu 20052009.godina
Koeficijenti racio analize
Pokazatelji likvidnosti
-Tekući omjer
-Brzi omjer (Acid test)
-Omjer gotovine
-Produktivnost radnog kapitala
-Omjer prodaje i tekuće imovine
Pokazatelji solventnosti
-Debt/Equity
-Omjer duga i imovine
-Pokazatelj utroška kapitala
-Omjer zarade i dioničkog kapitala
-Omjer pokrića kamata
Pokazatelji operativne
efikasnosti
-Omjer prodaje i fiksne imovine
-Omjer prodaje i radnog kapitala
-Omjer prodaje i dioničkog kapitala
-Koeficijent obrta investicija
-Neto vrijednost
Pokazatelji profitabilnosti
-Bruto profitna marža
-Marža operativnog profita
-Povrat na angažovanu imovinu
-ROE
-P/E
Uzorak
BLSE
SASE
“Banjalučka Pivara” ad
Banjaluka
“Birač” ad Zvornik
“Boksit” ad Milići
“Metal Gradiška” ad Gradiška
“Rafinerija ulja Modriča” ad
Modriča
“Telekom Srpske” ad Banjaluka
“Tržnica Banja Luka” ad
Banjaluka
“Vitaminka” ad Banjaluka
“BH Telecom” dd Sarajevo
“Bosnalijek” dd Sarajevo
“Energoinvest” dd Sarajevo
JP “Elektroprivreda BiH” dd
Sarajevo
Rezultati istraživanja
Koeficijenti korelacije pokazatelja racio analize i cijena dionica
BLSE
BIRA
BLPV
BOKS
METL
Koeficijent
korelacije PKRA
prema cijeni
0,3838
0,0804
0,0819
-0,2896
RFUM
TLKM
TRZN
VITA
0,7583
-0,0405
0,2861
0,1046
SASE
BHTSR
BSNLR
ENISR
JPESR
Koeficijent
korelacije PKRA
prema cijeni
-0,2462
0,6999
0,2893
-0,0945
Dionice
Koeficijent
korelacije PKRA
prema cijeni
Rezultati istraživanja
Koeficijenti korelacije između trendova tržišnih cijena dionica
BIRA
BLPV BOKS METL RFUM TLKM TRZN
VITA BHTSR BSNLR ENISR JPESR
BIRA
0,4538 0,8562 0,7911 0,9558 0,8696 0,7554 0,8186 0,9050 0,9312 0,9371 0,9457
BLPV
0,5662 0,1413 0,4677 0,7203 0,1102 0,0634 0,3930 0,5238 0,4209 0,4898
BOKS
0,7106 0,8371 0,9147 0,7398 0,7137 0,8233 0,8954 0,8197 0,8844
METL
0,8216 0,6323 0,9006 0,9185 0,8971 0,8543 0,8791 0,8443
RFUM
0,8548 0,8076 0,8091 0,9397 0,9584 0,9672 0,9391
TLKM
0,6053 0,6363 0,7915 0,8961 0,8106 0,8785
TRZN
0,8922 0,8818 0,8100 0,8527 0,8296
VITA
0,8591 0,8082 0,8375 0,8494
BHTSR
0,9630 0,9782 0,9509
BSNLR
0,9648 0,9591
ENISR
0,9546
JPESR
Zaključak
Investicijske strategije usmjerene unutarnjoj
vrijednosti nisu primjenjive


Relacija unutarnje vrijednosti i cijene nije bila uspostavljena
niti u vrijeme najaktivnijeg trgovanja
Primjena fundamentalne analize na kratak rok upitna
Investicijske strategija usmjerene tržištu i cijeni



Primjenjive na kratak rok i na likvidnim dionicama
“Trendless” period nakon posmatranog perioda otežava
upotrebu i tehničke analize
Tržišta kapitala u BiH je više integrisano nego što se čini
“Buy and Hold” uvijek funkcioniše
Džafer Alibegović
• Ekonomski fakultet u Sarajevu
– Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1 – Sarajevo
• Telefon
– 033 253 761
• Web
– www.efsa.unsa.ba
• E-mail
– [email protected]