pH-berekeningen

download report

Transcript pH-berekeningen

Concentratie

 Concentratie = Molariteit  Molariteit = mol per Liter of millimol per milliLiter  Bv: Bereken de molairiteit van een oplossing van 0,4 mol H 2 SO 4 in 250 ml water.

 Bereken het aantal mol in 450 ml van een een 0,15 M HCl Oplossing

pH berekeningen

pH = -log [H + ] pOH = -log [OH ] [H + ] = 10 -pH [OH ] = 10 -pOH Zie BINAS!

pH = 14- pOH pOH = 14 – pH pH + pOH = 14 Voorbeeld - Bereken de pH van een 0,023 M HCl oplossing - Concentratie = 0,023 M. De concentratie H + + ]) is dus ook 0,023 M - pH = -log [H + ] - pH = -log 0,023 = 1,7 ([H

Oefenigen

 1. Bereken de pH van 100 ml 0,120 M salpeterzuur oplossing  2. Bereken de molariteit van natronloog met pH = 11,25  3. Bereken de pH van 200 ml 0,300 M barietwater  4. Bereken de molariteit van zoutzuur met pH = 3,45

Antwoorden

 1. [H+] = 0,120 mol/l pH = - log [H+] = -log(0,120) = 0,92  2. pOH = 14 – pH = 14 – 11,25 = 2,75 [OH-] = 10 -pOH = 10 -2,75 = 0,00178 mol/l molariteit is 0,0018 M natronloog  3. [OH-] = 2* 0,300 mol/l = 0,600 mol/l pOH = -log[OH-] = -log(0,600) = 0,22 pH = 14 –pOH = 14 – 0,22 = 13,78  4. [H+] = 10 -pH = 10 -3.45

= 3.6 x 10 molariteit is 3.6 x 10 -4 M zoutzuur -4 mol/l

pH van een Zuur met een Base

 pH berekenen van een zuur met een base:  Bereken het aantal mol zuur (H + )  Bereken het aantal mol base  Bepaal hoeveel je over houdt (H + danwel OH )  Bereken hiervan weer de molairiteit (delen door het totaal (!!) aantal liters)  Bereken aan de hand van de molairiteit de pHkwater.

 Neutralisatie = pH 7  mol H + = mol OH -

Voorbeeld

 Bereken de pH van een mengsel van 100 ml 0,230 M zoutzuur-oplossing en 300 ml 0,100 M kaliloog  Aantal mol zuur = 0,1 x 0,23= 0,023 mol H +  Aantal mol base = 0,2 x 0,1 = 0,030 mol OH  Aantal mol over: 0,03-0,023 = 0,007 mol OH  [OH ]= 0,007/0,4= 0,0174  pOH = - log 0,0174 = 1,76  pH = 14- pOH = 12,24

Oefeningen

 6. Bereken hoeveel gram kaliumhydroxide opgelost moet worden om 100 ml kaliloog te maken met pH = 10,25  7. Bereken de molariteit van 500 ml zwavelzuur oplossing met pH is 3,25  8. Bereken hoeveel gram HCl gas opgelost moet worden om 200 ml zoutzuur te maken met pH is 4,15  9. Bereken de molariteit van 100 ml natronloog met pH = 11,30