VY_32_inovace_HV6789_17

download report

Transcript VY_32_inovace_HV6789_17

Název: Antonín Dvořák
VY_32_inovace_HV6789_17
Autor: Mgr. Hana Kalousková
Oblast: Hudební výchova
Stručná anotace: Materiál je určen k seznámení žáků s osobností Antonína Dvořáka,
základními životopisnými údaji a hudbou tohoto významného hudebního skladatele,
materiál je doplněn hudebními ukázkami, při jejichž poslechu plní žáci úkoly
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Antonín Dvořák
(1841 – 1904)
Antonín Dvořák - náš nejznámější
a na světě nejhranější skladatel
Rodný dům A.Dvořáka
v Nelahozevsi
• Narozen 8.9.1841 v Nelahozevsi
• Jeho otec byl řezník, hostinský a
příležitostný hudebník
• Dvořák se musel nejprve vyučit
řezníkem, pak mohl studovat
hudbu
• Rodina se později přestěhovala
do Zlonic (dnes je zde Muzeum
Antonína Dvořáka)
• Učil se hrát na klavír, housle,
varhany
Mládí
•
•
•
•
1856 odešel do Prahy
Zde studuje varhanickou školu
Dává lekce hudby
Hraje na varhany v kostele sv. Vojtěcha na
Novém Městě
• Hraje na violu v orchestru Prozatímního
divadla (pod vedením Smetany)
• Začíná komponovat
Budova Univerzity
v Cambridgi
• R. 1874 podává žádost o státní
stipendium, dostal ho na 5 let
• Díky doporučení hudebního skladatele
Johannese Brahmse dostává příležitost
vydat klavírní verzi Slovanských
tanců u nakladatele Simrocka v
Berlíně
• Později Slovanské tance přepisuje do
orchestrální verze
• Na základě rozšíření skladeb získává
světovou proslulost a je zván na
nejrůznější evropské univerzity
Pozvání do Ameriky
• R. 1892 přijímá pozvání do Spojených
států amerických a stává se na 3 roky
ředitelem konzevatoře v New Yorku
• Zde skládá díla ovlivněná
indiánskou a černošskou hudbou
• Nejznámějším dílem zde složeným
je Novosvětská symfonie
• Po návratu z USA učí na
pražské konzervatoři
• Jezdí odpočívat s rodinou do
Vysoké u Příbrami, zde také
skládá svá poslední díla
• Jeho zetěm se stal český
houslista a skladatel Josef
Suk
• Zemřel 1. 5. 1904, pohřben
je na Vyšehradském
hřbitově
Zámeček ve Vysoké u Příbrami
Dílo
• opery Rusalka, Čert a Káča, Jakobín a další
• 9 symfonií, nejznámější je 9. symfonie Novosvětská
• symfonické básně podle Erbenových balad – Vodník,
Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek
• kantáta Stabat mater
• cyklus tanců Slovanské tance
• písňové cykly – Biblické písně,
Moravské dvojzpěvy
• orchestrální předehra Můj domov
• Humoreska
• …
Lištovka:
Sloupce písmen jsou zpřeházené, uspořádej je vedle sebe tak, aby
vznikl souvislý text. Skrývá se v něm výrok skladatele Antonína
Dvořáka.
V
V
F
CH
B
S
O
E
J
N
A
CH
E
O
Š S Y CH N
O M Y E S
O Y B I E
D Y D L K
Y Y M V Y
L K O L L
M U V T I
Řešení:
Všechny svoje symfonie bych dal, kdybych vymyslel lokomotivu.
V
V
F
CH
B
S
O
Š E CH N
O J E S
O N I E
D A L K
Y CH V Y
L E L L
M O T I
Y S
Y M
B Y
D Y
M Y
O K
V U
Poslechni si ukázku, doplň chybějící slova textu:
http://www.youtube.com/watch?v=qZ5JwC08ytc
Měsíčku na nebi ________________,
světlo tvé ________________ vidí,
po světě bloudíš _______________,
díváš se v ______________ lidí.
Měsíčku, postůj chvíli,
Řekni mi, řekni, kde je můj____________.
Řekni mu _______________ měsíčku,
Mé že jej objímá rámě,
Aby si alespoň _____________
Vzpomenul ve snění na mne.
Zasviť mu ________________, zasviť mu,
Řekni mu, řekni, kdo tu naň čeká.
O mně-li , duše ____________ sní,
ať se tou vzpomínkou vzbudí,
měsíčku, ______________…
Řešení:
Měsíčku na nebi hlubokém,
světlo tvé daleko vidí,
po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Měsíčku, postůj dvíli,
Řekni mi, řekni, kde je můj milý.
Řekni mu stříbrný měsíčku,
Mé že jej objímá rámě,
Aby si alespoň chviličku
Vzpomenul ve snění na mne.
Zasviť mu do daleka, zasviť mu,
Řekni mu, řekni, kdo tu naň čeká.
O mně-li , duše lidská sní,
ať se tou vzpomínkou vzbudí,
měsíčku, nezhasni, nezhasni…
Použité zdroje:
Obrázky
Rodný dům A. Dvořáka
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Nelahozeves_birthhouse_of_Antonin_Dvorak.
JPG/220px-Nelahozeves_birthhouse_of_Antonin_Dvorak.JPG
A. Dvořák http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Dvorak1.jpg/190px-Dvorak1.jpg
Vysoká u Příbrami
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Anton%C3%A
Dna_Dvo%C5%99%C3%A1ka_%283%29.JPG/220pxPam%C3%A1tn%C3%ADk_Anton%C3%ADna_Dvo%C5%99%C3%A1ka_%283%29.JPG
Cambridge
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/CambridgeUniversityPress.jpg/220pxCambridgeUniversityPress.jpg
libreto Rusalky
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Poster_for_the_premiere_of_Rusalka_in_Pra
gue%2C_31_March%2C_1901..jpg/220pxPoster_for_the_premiere_of_Rusalka_in_Prague%2C_31_March%2C_1901..jpg
http://www.youtube.com/watch?v=qZ5JwC08ytc
Ukázka z Rusalky
http://www.youtube.com/watch?v=qZ5JwC08ytc