Transcript PPT

NEITSI
MAARJA
Alandlik Issanda teenija
Väikene süda
Siin on mu väikene süda ja
väikesed käed, mis, Isa, tänu sul
toovad, seda sa näed.
Siin on mu väikesed mõtted ja
väikene suu. Süda on väike, kuid
tänu on suur!
Sind tänan südamest!
Sind tänan kõige eest!
Sind tänan südamest!
Süda on väike, kuid tänu on
suur!
Neitsi Maarja elas Naatsareti külas
ja oli kihlatud Joosepiga.
Ingel teatas Maarjale, et
temast saab Jeesuse ema.
Maarja ütles: ”Vaata, siin on Issanda
teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!”
Jeesus sündis Petlemmas, ja Maarja ja
Joosep panid ta sõime magama.
Karjased tulid last kummardama ja rääkisid,
milliseid imelisi asju inglid olid neile lapse kohta
öelnud.
Templis vana Siimeon õnnistas Jeesuse peret
ja teatas, et tulevik saab olema ka raske.
Maarja jättis kõik need lood meelde,
mõtiskledes nende üle oma südames.
Maarja kiituslaul
Minu hing austab väga nüüd
Issandat taevas,
väga mu vaim on nüüd
rõõmus mu Päästija pärast,
sest et Ta on,
see on mu rõõm ja mu õnn,
armus mu alandust näinud.
Õndsaks mind üleval inglid
nüüd igavest hüüdvad,
õndsaks all maa peal mind
rahvad kõik alati kiitvad,
et mulle Ta,
kes püha, vägev on ka,
nii suuri asju on teinud.
Halastust näitab Ta neile ja
armastust üles,
otsegu ema neid hoiab Ta
heldesti süles,
kes Tema ees
käivad siin vaimus ja tões
ning teda täiesti kartvad.
Lugu tõrksast vanamoorist
Mida minu jaoks tähendab
olla Issanda teenija?
Kuldsalm
”Hing,
kes jagab
õnnistust, kosub, ja kes
kastab teisi, seda
ennastki kastetakse.”
(Õpetussõnad 11:25)