Transcript Document

Irkutsk
Russia
HEILONGJIANG
Hailar
Oiqihar
Ulaanbaatar
Karamay
Harbin
Mongolia
JILIN
NEI
MONGOL
(INNER MONGOLIA)
Alma-Ata
Yining
Urumqi
Changchun
Shenyang
North
Korea
LIAONING
Kashi
Hohhot
BEIJING
XINJIANG
Beijing
Taiyuan
Shijiazhuang
Jinan
NINGXIA
Golmud
QINGHAI
Slide 3
Land Political Provinces
SHANXI
GANSU
Zhengzhou
Xi'an
SHAANXI
Hefei
Slide 4
Text only
ZHEJIANG
East China
Sea
Changsha
Thimphu
JIANGXI
HUNAN
GUIZHOU
Fuzhou
Taipei
FUJIAN
Guiyang
India
Xiamen
Kunming
Bangladesh
YUNNAN
Dhaka
Taiwan
GUANGXI
GUANGDONG
Guangzhou
Nanning
Group objects before enlarging
or reducing
Hong Kong
Macau
Zhanjiang
Laos
Hanoi
Haikou
HAINAN
Vientiane
Delete this text before
you customize
SHANGHAI
Nanchang
Chongqing
Burma
Use the Fill Bucket to
color each state
Shanghai
Hangzhou
Wuhan
CHONGQING
Bhutan
Use your SHIFT key
To select individual
Countries or several items
at the same time
Nanjing
ANHUI
HUBEI
Chengdu
Lhasa
Kathmandu
JIANGSU
HENAN
SICHUAN
Nepal
Yellow
Sea
Lanzhou
XIZANG
(TIBET)
New Delhi
South
Korea
Yantai
SHANDONG
Xining
Shiquanhe
Slide 2
Land Political
Seoul
HEBEI
Yinchuan
Slide 1
Land and Text
Dalian
Tianjin
Yumen
Pakistan
P'yongyang
TIANJIN
Philippines
South China
Sea
Vietnam
Bay of Bengal
Rangoon
Manila
Thailand
0
Bangkok
0
500 Kilometers
500 Miles
Irkutsk
Russia
HEILONGJIANG
Hailar
Oiqihar
Ulaanbaatar
Karamay
Harbin
Mongolia
JILIN
NEI
MONGOL
(INNER MONGOLIA)
Alma-Ata
Yining
Urumqi
Changchun
Shenyang
North
Korea
LIAONING
Kashi
Hohhot
BEIJING
XINJIANG
Beijing
Taiyuan
Shijiazhuang
Jinan
NINGXIA
Golmud
SHANXI
Zhengzhou
Xi'an
SHAANXI
XIZANG
(TIBET)
JIANGSU
HENAN
Hefei
SICHUAN
Nanjing
Hangzhou
Wuhan
CHONGQING
Shanghai
SHANGHAI
ANHUI
HUBEI
Chengdu
Lhasa
Kathmandu
Yellow
Sea
Lanzhou
GANSU
Nepal
South
Korea
Yantai
SHANDONG
Xining
Shiquanhe
New Delhi
Seoul
HEBEI
Yinchuan
QINGHAI
Dalian
Tianjin
Yumen
Pakistan
P'yongyang
TIANJIN
ZHEJIANG
Nanchang
Chongqing
East China
Sea
Changsha
Thimphu
Bhutan
JIANGXI
HUNAN
GUIZHOU
Guiyang
India
Fuzhou
Taipei
FUJIAN
Xiamen
Kunming
Bangladesh
YUNNAN
Dhaka
Taiwan
GUANGXI
GUANGDONG
Guangzhou
Nanning
Hong Kong
Macau
Zhanjiang
Burma
Laos
Hanoi
Haikou
HAINAN
Vientiane
Philippines
South China
Sea
Vietnam
Bay of Bengal
Rangoon
Manila
Thailand
0
Bangkok
0
500 Kilometers
500 Miles