Transcript Techsoup

Теодора Върбанова, ръководител Образователни програми
Майкрософт България
Ден на неправителствените организации, София, 8 април, 2011
За програмата:
 Глобална програма на Майкрософт за дарение на
лицензи чрез Фондация TechSoup
 http://www.techsoup-bulgaria.org/
 Партньор за България – Фондация „Работилница за
граждански инициативи“
 Програмата е активна от 2009 г.
 Средно 10 заявки месечно
Правила:
 Дарения в рамките на две-годишен период
 До 6 продукта
 До 50 лиценза за всеки продукт
 Продукт = „Product Family“ (Microsoft Office)
 За сървърни продукти – 1 лиценз
 Административна такса за управление на
програмата (за всеки продукт)
 Онлайн система за Download на заявените
продукти
Правила - организации:
 За неправителствени организации, занимаващи се с
благотворителна (обществено-полезна) дейност
 Читалища
 Социални домове
 Лицензите принадлежат на Организацията и не могат
да бъдат прехвърляни съм други организации
 За административните цели на организацията (да
изпълнява по-добре своите функции)
В нарушени когато:
 Частна компания и НПО имат един и същ собственик,
използват общи административни ресурси
 За оборудване на зали, в които се извършва
комерсиално обучение
 За прехвърляне на лиценз съм трети организации
(напр: НПО прехвърля лицензи към социални домове)
Windows MultiPoint Server 2011
Предимства
Чувствително намалени разходи за хардуер
Един компютър – много монитори (до 30)
HOST
COMPUTER
Може да се използва наличния периферен
хардуер
Наличен за дарение чрез ТехСуп
Сценарий – 5 работни станции
(необходим софтуер)
Операционна система Windows 7 – 5
лиценза
Офис пакет – 5 лиценза
MultiPoint Server 2011 – 1 лиценз
Клиентски лицензи за достъп (CAL) – 5
броя
STATION 1
STATION 5
STATION 2
STATION 4
STATION 3
Партньори за България
Контракс (NComputing) – позволява използване на
наличен периферен хардуер
HP – MultiSeat System
Ползи
Безплатна антивирусна програма
Без изтичане на срока за ползване
Без регистрация – валидира се от лицензирана
Операционна система
Без задължение за допълнително закупуване на продукти
Минимално отнемане на ресурсите на компютъра
Автоматични ъпдейти
Лесна инсталация и активация
Как да инсталирате:
http://www.microsoft.com/security_essentials
ВЪПРОСИ?
Благодаря за вниманието!
[email protected]