Образователни програми на Майкрософт

download report

Transcript Образователни програми на Майкрософт

Лицензи на Microsoft за
българското образование.
Образователни програми
Теодора Върбанова, р-л Образователни
програми Майкрософт България
Национално образователно
споразумение
• Активно за периода 1 февруари
2010 – 31 януари 2013
• Абонамент
• Покрива детски
градини/училища/ВУЗ и
институти на БАН
• 82 000 Desktop Professional
• Home use rights – право за
ползване на домашни
компютри
• 4000 Windows Server
• 15 000 Visual Studio Pro
За нуждите на образователния и
административния процес.
Как да си вземем лицензите?
http://internet.mon.bg/teachers/
Нашият ангажимент към
образованието
Ние работим с местните, националните и международните образователни
общности и организации за да създадем технологии, програми и решения,
които са насочени към преодоляване на предизвикателствата пред образователната
система, като се стремим да подобрим възможностите за преподаване и обучение.
Образователни програми
Три основни приоритета:
• СЪДЪРЖАНИЕ
• ОБУЧЕНИЕ на учители
• ПОДКРЕПА ЗА НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ
ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ИТ
www.teacher.bg
Какво предстои?
• До края на м. Май, 2011: стартиране на 2 онлайн курса
за учители: Microsoft Word 2010 и Електронни социални
умения (http://internet.mon.bg/teachers )
• Eлектронен курс за Expression Studio 4 (www.teacher.bg )
• За следващата учебна година:
– Локализиране на Partners in learning School Research
(http://www.pilsr.com )
– Общност на top-tier учители
– Отваряне на програмата Innovative Schools за българските
училища
– Дигитално съдържание
• Фокус върху два продукта
Expression Studio 4
• За създаване на професионални
интернет сайтове
• Подходящ за обучение
средното образование (СОУ, ПГ)
• Софтуерът е наличен за
безплатно лицензирано
ползване от ученици/учители за
домашни компютри чрез
програма DreamSpark
• Кампания в периода 15 май-30
юни
Windows MultiPoint Server 2011
Предимства
Чувствително намалени разходи за хардуер
Един компютър – много монитори (до 30)
HOST
COMPUTER
Може да се използва наличния периферен
хардуер
Система за наблюдение на всяка отделна
работна станция
Пълен контрол на учителя върху дейностите
на всяка работна станция
STATION 1
STATION 5
STATION 2
STATION 4
STATION 3
Партньори за България
Контракс (NComputing) – позволява използване на
наличен периферен хардуер
HP – MultiSeat System
LG
DreamSpark
• Microsoft DreamSpark осигурява безплатен лицензиран
достъп (за учащи) до някои от най-разпространените
продукти на компанията.
• Достъп до софтуер имат всички български студенти,
независимо от изучаваната от тях дисциплина.
• Продукти включени в Microsoft DreamSpark: Windows
Server, SQL Server, Visual Studio, Expression Studio, XNA
Game Studio, Virtual PC, Windows Phone, Microsoft
Robotics и др.
• Софтуерните продукти могат да се използват
единствено с некомерсиална цел, за образователни
нужди.
• Подробности за програмата можете да видите тук:
https://www.dreamspark.com
Програма ИТ Академии
Всеки активен член на програмата получава безплатен достъп до:
• Система за електронно обучение (e-learning), с разработени курсове
за съответното ниво – неограничен достъп за преподаватели и
студенти чрез кодове за достъп. Онлайн и офлайн версии.
• Достъп до система за управление на учебния процес (Learning
Management System).
• Образци за Сертификат за преминато обучение – издават се на
всички, покрили изискванията на електронните курсове.
• Маркетингови материали.
• Безплатни лицензи (в зависимост от нивото).
ВАЖНО: Всички обучителни материали са на английски, немски,
френски, италиански, испански езици – възможен е само един език.
Безплатно «облачно»
организации
Идентификатор в
домейна на
училището
Outlook Live – 10Гб
(Exchange 2010)
[email protected]
решение
за
образователни
+
Office Live – 25Гб
(Office Wep Apps 2010)
Галерия
Windows Live
Windows Live
Messenger
(350M потребители)
Windows Live Mobile
Групи
Windows Live
http://www.liveedu.bg/
Microsoft Corner – от новата учебна година
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Контакти:
[email protected]
0887 099 186