Indledende procesøvelse og Kom videre med

download report

Transcript Indledende procesøvelse og Kom videre med

National konference for VUM
superbrugere
Vejle, 7. Maj 2014
Oplever I, at udredninger og
vurderinger er blevet mere
uafhængige af hvem der har
sagen
5
4
Har I med VUM fået et
tættere samarbejde om
brugerens forløb ml.
forskellig afdelinger og på
tværs af sektorer
3
Har VUM gjort jer bedre til
at matche brugerens behov
med konkrete indsatser
2
1
0
Udnytter I den
ledelsesinformation, som
VUM kan give, til øget
dialog mellem ledelse og
medarbejdere om sagerne?
Er jeres dialog med udfører
om opfølgning på borgerens
mål blevet mere præcis og
konstruktiv
2
Skala
5: I meget høj grad
4: I høj grad
3: Ja
2: Ikke i nævneværdig grad
1: Overhovedet ikke
3
15. min
To og to: Hvor langt er I hver især nået i forhold til de forskellige
implementerings dimensioner?
10. min
På tværs af bordet – hvad er forskelle og ligheder imellem jeres
spindelvæv
Hver enkelt vælger den dimension, der synes vigtigst lige nu for
netop jeres kommune
2. min
Skriv på den baggrund et spørgsmål ned på et papkort, som I
særligt vil forsøge at finde svar på i løbet af dagen i dag
Det tager I med jer og gør noter på kortet i løbet af dagen – Det
skal I bruge, når I kommer tilbage i eftermiddag
4
National konference om arbejdet med
voksen udrednings metoden (VUM) 7.
maj 2014
Ledelsesworkshop om implementering
Februar 2014
Anette Marie Homilius
Formål med implementeringsworkshop er, at
Introducere en række begreber om implementering
Invitere deltagerne til en fælles refleksion om succesfuld
implementering
Opfordre deltagerne til at tage en enkelt idé med hjem, som de vil
bruge i det fortsatte implementeringsarbejde
6
Program for workshop nr. 1: kl. 10.15-11.30
10.15 Velkommen, hvem er vi og hvad er formålet med ws
10.20 Kort om implementeringsplanens tre niveauer
10.35 Erfaringer med implementering af VUM i Gribskov
10.50 Borddrøftelse – tal med hinanden om hvad i har gjort på hver af de tre
niveauer. Hvad er især lykkedes hos jer?
11.00 Effekt princippet – hvad kan vi sige om den effekt, vi ønsker at opnå med
implementering af VUM?
11.10 Fælles generering af liste af gode tips på hver af de tre niveauer i
implementeringsplanen
11.25 En eller to ting, du vil gå hjem og gøre
7
Program for workshop nr. 2: kl. 12.30-13.45
12.30 Velkommen, hvem er vi og hvad er formålet med ws
12.35 Kort om implementeringsplanens tre niveauer
12.50 Erfaringer med implementering af VUM i Gribskov
13.05 Borddrøftelse – tal med hinanden om hvad i har gjort på hver af de tre
niveauer. Hvad er især lykkedes hos jer?
13.15 Effekt princippet – hvad kan vi sige om den effekt, vi ønsker at opnå med
implementering af VUM?
13.25 Fælles generering af liste af gode tips på hver af de tre niveauer i
implementeringsplanen
13.40 En eller to ting, du vil gå hjem og gøre
8
Implementeringsplanens 3 niveauer
Forandringsledelsesprocesser
Forståelsesproces
Nu
Faglig proces
Vision
Acceptproces
10
Forståelses processen - hjernen
Forståelsesproces
Hvorfor er dette nødvendigt og hvorfor nu?
Nu
Faglig proces
• Den brændende ambition
Acceptproces
• Den brændende platform
Effektprincippet – hvad skal det give?
Hvad sker hvornår? Hvornår ”rammer” det mig, hvad skal eller kan jeg gøre?
Skal der ændres på strukturen/organiseringen?
Hvad betyder VUM for samarbejdet mellem myndighed og udførere?
11
Vision
Den faglige proces - hånden
Forståelsesproces
Hvilke kompetencer vil være de mest efterspurgte, når
vi går over til den nye måde at arbejde på?
Nu
Faglig proces
Acceptproces
Hvad skal jeg kunne? Hvilken instruktion kan jeg få?
Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg ikke kan finde
ud af det?
Systemer – hvilke systemer vil jeg skulle bruge,
kommer de til at fungere? Kan jeg finde ud af dem –
træning?
12
Vision
Accept processen
Forståelsesproces
Hvorfor nu dette? Skabelse af begejstring og ejerskab
til metoden
Nu
Faglig proces
Acceptproces
Menneskeprincippet- find de rigtige ambassadører og
medsammensvorne
Autenticitets princippet – du skal investere dig selv og
tro på det!
Atmosfære princippet – skabelse af stemning, det
skal være rart og sjovt at være med
13
Vision
Accept processen – håndtering af modstand
Historiefortælling
Det såkaldte dobbelte bogholderi
Nu
÷
Fremtid
÷
+
+
Forandringens pris for den enkelte
14
Implementeringsplan
Forståelsesproces
(hjernen)
Tiltag for at få målgruppen
til at forstå, hvorfor de skal
ændre sig
Faglig proces
(hånden)
Tiltag for at målgruppen
har de evner og kompetencer der skal til, for at
forandringen lykkedes
Acceptproces
(hjertet)
Tiltag for at få målgruppen
til reelt at acceptere, at de
skal forandre sig
15
Effektprincippet – hvad vil vi opnå med
implementering af VUM?
Effekt
Hvad vil vi opnå?
Hvordan vil vi kunne se, om vi når det vi gerne ville opnå
17
Effektprincippet handler helt overordnet om at opstille mål for den
effekt, man vil skabe, og om at fastholde blikket på effektmålet
• Mobilisering – det er afgørende for at kunne engagere de mennesker, der skal
arbejde med at få forandringsprocessen til at lykkes at kunne svare på hvorfor og
sætte billeder på, hvad der skal skabes
• Fastholdelse – undervejs i arbejdet med de udfordringer, konflikter og kriser,
som er en del af enhver forandringsproces, er det nødvendigt at fastholde, hvad
det er der er slut målet. Det er mindre vigtigt, om man er nødt til at gå en omvej –
hvis man ender med at nå frem til, det man stræbte efter
• Realisering af gevinster – kun hvis man er meget eksplicit om hvilken effekt,
man vil opnå, kan man vide, om man er nået i mål. Erfaringen fra mange
organisationer er, at mange forandringsprojekter sættes i gang, men ikke
afsluttes. Men processerne skal afsluttes og gevinsterne skal realiseres, inden
man kan gå videre.
18
Effekt princippet indebærer at man både fokuserer på
forretningseffekten og menneske- eller adfærdseffekten.
Forretningseffekt
Forretning
Resultater
Effektivitet
Kvalitet
Rekruttering
/fastholdelse
Tilpasning til
eksterne krav
Viden og
kompetence
Kultur,
værdier
Menneske- eller
adfærdseffekt
Adfærd
Arbejds
processer
19
Relationer
samarbejde
Ledelses
processer
Gode tips på hver af de tre niveauer i
implementeringsplanen
Syv sigtepunkter for implementering af VUM
1. Ledelsen går foran
2. En plan giver retning
3. VUM-superbrugere guider kollegerne
4. Medarbejdere bliver klædt på
5. Ting tager tid
6. VUM bliver en del af den daglige praksis
7. Samarbejdspartnere bliver inddraget
21
Opsamling
Hvad har I hørt og hvad har I lært?
Hvad kan I konkret tage med hjem?
23
15. min
Hver deltager fortæller kort, hvad han eller hun har hørt og lært i
forhold til det spørgsmål, som de tog med i morges
5. min
Hver deltager skriver på et papkort en konkret ting, I vil gå hjem
og gøre.
På bagsiden af kortet skriver I jeres telefon nummer
Giv kortet til jeres sideman og aftal, at I om fire uger ringer
hinanden op og hører, hvordan det går med det, I har sat jer for
24