Kevin Drost, Joost van Elk 16 april 2014

Download Report

Transcript Kevin Drost, Joost van Elk 16 april 2014

De NCTV
Geïntegreerde veiligheid
onder één dak:
•
•
•
•
Contraterrorisme
Cyber Security
Nationale Veiligheid
Crisisbeheersing
Kevin Drost, Joost van Elk
16 april 2014
Ontstaan van de NCTV
• De NCTV bestaat sinds 1 juli 2011
• Binnen de NCTV zijn de voormalige NCTb, de voormalige
Directie NV (onderdeel van het oude DGV bij BZK) en
voormalig GOVCERT.NL samengevoegd
• Daarmee is één organisatie verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
terrorismebestrijding
cyber security
nationale veiligheid
crisisbeheersing
Opdracht van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door
dreigingen bijtijds te onderkennen, te zorgen voor
weerbaarheid van de samenleving en vitale belangen te
beschermen. Doel: het voorkomen en beperken van
maatschappelijke ontwrichting.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid: Dick Schoof
Uitgangspunt / organisatiemodel
Organogram
Hoofdtaken van de NCTV
• Duiden en (doen) reduceren van dreigingen, zowel manmade als non man-made (tools: DTN, CSBN, NRB)
• Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en
evenementen
• Vergroten/versterken van cyber security
• Versterken van weerbaarheid
van de samenleving, groepen,
vitale sectoren en netwerken
• Optimale crisisbeheersing
en crisiscommunicatie
• Beveiliging burgerluchtvaart
Kwaliteiten / kenmerken
• Netwerkorganisatie vanuit een sterke, centrale positie
• Optimale mix generalisten en specialisten
• Analysecapaciteit, dreigingsinschattingen, scenarioontwikkeling en monitoring
• Analyse, beleid en coördinatie
op de uitvoering
• Monitorfunctie,
(crisis)coördinatie en
–communicatie 24/7 paraat
• Regie over ‘koude’ en ‘warme’
fase in één organisatie
Internet en sociale media
• Groeiende rol internet op domeinen CT
en NV
• Programma ‘sociale media en NCTV’
• Early warning: welke rol kunnen sociale media spelen bij het
eerder detecteren, duiden en opvolgen van mogelijk
maatschappij-ontwrichtende incidenten?
• Impact van beleid: hoe kunnen sociale media ons helpen ons
beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van
onze omgeving/stakeholders?
Sociale media: project Early Warning
Doel:
• Vroegtijdig(er) detecteren en duiden van fenomenen
Detectie per fase:
• ‘Koude fase’: afwijkende patronen? ‘Unknown unknown’
• ‘Lauwe fase’: Er speelt ‘iets’, dat groter kan worden
(project X)
• ‘Warme fase’: incident heeft zich voorgedaan, wat is er aan
de hand, hoe gaat de burger er mee om, welke
handelingsperspectieven kunnen we bieden?
Een stap terug: sociale media in een
crisissituatie?
•
Miljoenen berichten per uur via
verschillende media
•
•
Platform voor mensen in
verschillende rollen (?)
•
•
Twitter, Flicker, Instagram,
Facebook, YouTube
Journalist, hulpverlener,
verslaggever ter plaatse,
onruststoker, criticaster,
ervaringsdeskundige
met verschillende soorten
informatie:
•
Onvolledige nieuwsfeiten, valse
geruchten, speculaties,
intimidaties, bedreigingen,
propaganda
Zoeken naar een speld in een hooiberg?
• Slechts een beperkt percentage betreft daadwerkelijk
relevante/cruciale informatie
• Kunst: weet wat je zoekt, hoe je moet zoeken en wat voor
conclusies je kunt trekken
• Stellen van de goede vraag, pas dan informatie extraheren
• Met welk doel zoek ik naar welke informatie?
• Welke methode sluit daar bij aan?
• Goede interpretatie van resultaten
• Eén dreigtweet is niet interessant, maar 200 bedreigingen uit een
specifieke hoek in een relatief kort tijdsbestek wel
Project early warning tijdens NSS
• Monitoren op zowel dreiging als geruchten (omgeving)
• Koud, lauw, warm
• Monitoren op potentiële dreiging:
• Periodiek veiligheidsbeeld ten grondslag
• Kijken naar: mobilisatie/manifestatie, maatschappelijke
onrust, (niet) islamitisch extremisme, cyberdreiging
• Samenwerking frontoffice en backoffice om alle facetten te
dekken
• Monitoren op geruchten (omgevingsscan)
• Welke onduidelijkheden leven er binnen de maatschappij?
Kansen?
• Nu vooral ‘temperatuur meten’, later (bij intensiever
gebruik en meer data) wellicht concretere
handelingsperspectieven
• Sociale media als communicatieinstrument overheid?
• Actieve communicatie voor, tijdens en na crises
• Geruchten zo snel mogelijk ontkrachten en duidelijkheid
bieden
• Adequaat informatie verschaffen over lopende beleidsdossiers:
toelichten van (beleids)keuzes en geruchten/onduidelijkheden
voorkomen