Ögon för Närsjukvården

Download Report

Transcript Ögon för Närsjukvården

Ögon – för Primärvården
Kajsa Tenland, Simon Shamoun, ST-läkare
DIVISION
Opererande specialiteter
Litteraturtips
• Ögonboken
– Jan Ygge, Maria Kugelberg
– ISBN10:9147099429
DIVISION
Opererande specialiteter
Fall 1
• Kvinna född -75
• Mor med RA, själv inga besvär, väsentligen frisk
• Närsynt, använt glasögon sedan barndomen
• Söker för ett par dagars besvär från vä öga
–Mild irritation/lätt värk
–Lätt dimsyn
–Ljuskänslig
• Inga besvär från andra ögat
DIVISION
Opererande specialiteter
Fall 1 forts.
• Visus
– Hö 1,25 eg korr
– Vä 0,9 eg korr
• IOP
– Hö 14
– Vä 10
• Hö öga helt oretat
DIVISION
Opererande specialiteter
Diagnos?
DIVISION
Opererande specialiteter
Konjunktival retning
• Endast ETT öga påverkad
• Ofta ingen isolerad ciliär injektion, utan blandinjektion
DIVISION
Opererande specialiteter
Främre kammaren
• Precipitat
– Beläggning av debris på kornealendotelet (korneas insida)
– Ofta i den nedre delen av kornea
DIVISION
Opererande specialiteter
Främre kammaren
• Enskilda celler
– Sjok med vita blodkroppar som flyter omkring
• Ljusväg
– Proteinutfällning i kammarvattnet
• Mikroskopinställningar
– Smal spalt (1,0)
– Kort spalt (3,0)
– Max ljusstyrka
– Öka förstorningsgrad (16)
– Gärna mörkt i rummet
– Tålamod
DIVISION
Opererande specialiteter
Pupillen
• Ibland synekierad mot linsen
• Ofta dolt, men framträder vid dilatation
• Ser ut som oregelbunden pupill
• Vanligt vid det enskilda ögats första irit eller vid ett par dagars/ngn veckas
obehandlad sjd
DIVISION
Opererande specialiteter
Irit
• Handläggs av ögon primärt
• Behandling kan initieras på distrikt, men kontakta ögonjouren (dagtid) för påtitt
• Ej akut diagnos
• Behandling
– Kortisondroppar 1 droppe / 1-2 h initialt (Isopto-maxidex)
– Pupillvidgande 2-3 ggr dagligen initialt (Cyclogyl)
• Tänk på associerad reumatisk sjd
– Leder
– Tarmar
– Hud
– Diabetes
DIVISION
Opererande specialiteter
Behöver man vara rädd för att förskriva
kortisondroppar?
• Mycket vanlig medicin på ögon
• Går ej att överdosera
• Kända biverkningar
– Katarakt - Kommer i tidigare åldrar hos unga patienter med återkommande iriter
– Ögontryck – Vissa patienter reagerar med stegrad tryck. Kontrolleras på
ögonkliniken
– Retar ögat lite lätt – Tårersättning
– Herpes keratit - försämring
• Ingen av biverkningarna är anledning att inte sätta in kortison – om man har
undersökt ögat och uteslutit herpes keratit
• Trycket går att parera med trycksänkade alternativt kortisonpreparat med mindre
påverkan på trycket (Vexol)
DIVISION
Opererande specialiteter
Röda ögon
Kladdigt
Konjunktivit
Ej kladdigt
Subkonjunktival
blödning, Konjunktivit,
Främmande kropp i
konjunktiva
Ögonlock normala
Ingen värk (ev skav)
Ögonlock ej normala
Ektropion, Entropion,
Blefarit, Vagel
Kornea normal
Irit, Episklerit, Sklerit,
Främmande kropp i
konjunktiva
Kornea ej normal
Kornealerosion,
Främmande kropp i
kornea, Keratit,
Marginalkeratit, Akut
glaukom
Rött öga
Värk/ljuskänslighet
DIVISION
Opererande specialiteter
Subkonjunktival blödning
•Ofarligt
•Blodförtunnande läkemedel
•Kontrollera BT
•Ev tårersättning
DIVISION
Opererande specialiteter
Konjunktivit
- Ofta
bilateral
- Skav men ej värk
1. Allergisk
2. Viral
3. Bakteriell
DIVISION
Opererande specialiteter
Allergisk konjunktivit
• Säsongsbundet (inte alltid!)
• Klåda
• Rinnande ögon
• Folliklar
• Ögondroppar:
– Antihistaminer
– Natriumkromoglikat (Lecrolyn)
• Antihistamin p o, nasal steroid
• Om behov av topikala steroider skall patienten behandlas på ögonmottagning.
DIVISION
Opererande specialiteter
Viral konjunktivit
• Oftast adenovirus
• Smittsamt
• Hygien, tårersättning
• Om ej bättre på några dagar kan man prova topikal antibiotikasalva
DIVISION
Opererande specialiteter
Bakteriell konjunktivit
• Oftast streptokocker
• Pus
• Topikal antibiotikasalva/droppar
– Chloromycetin
– Chloramfenikol
– Fucithalmic
• Om terapisvikt/atypsikt
– Odla
– Tänk på klamydia!!!
DIVISION
Opererande specialiteter
Keratit
• Rött öga
• Skav/värk, ibland ljuskänslighet
• Infiltrat på kornea
• Kontaktlinsbärare!!
• Bakteriell
• Herpes simplex
DIVISION
Opererande specialiteter
Bakteriell keratit
• Infiltrat på cornea
• Potentiellt synhotande!!
• Telefonkontakt med ögonjour
• Sätt inte in antibiotika före odling!!!
• Behandlas på ögon med topikal
bredspektrumantibiotika och linsvila
DIVISION
Opererande specialiteter
Herpeskeratit
• Dendritika (trädformad) färgtagande epiteldefekt
• Om typiskt utseende kan man behandla på HC
• Zovirax ögonsalva x 5 i 1-2 v, därefter x 3 i 1 v
• Om atypiskt/osäker diagnos/terapisvikt remiss till ögon
DIVISION
Opererande specialiteter
Marginalkeratit
• Limbusnära inflammation på kornea
• Rodnad, irritation, ibland värk och ljuskänslighet
• Differentialdiagnos: Bakteriell keratit! Dessa infiltrat sitter vanligen längre in på
kornea. Om infiltrat inom 1 mm från limbus är det inte troligt att keratiten är
bakteriell.
• Behandlas med kortison (Isopto-Maxidex eller Vexol) i nedtrappande dos några
veckor + ev antibiotikasalva. Kan göras på HC, kontrollera ögontrycket.
• Det tar ofta lång tid innan infiltratet försvinner och det lämnar ofta en ärrbildning.
• Om osäkerhet kontakt/remiss ögon.
DIVISION
Opererande specialiteter
Akut glaukom
• Mät alltid trycket på ett rött öga!
• Snabbt tilltagande dimsyn, värk, ev illamående och kräkningar
• Korneaödem, stasinjektion, medelvid pupill med dålig ljusreaktion
• Högt ögontryck
• Telefonkontakt med ögonjour
• Dilatera INTE!!!
• Trycksänkande behandling kan vid behov (långa transporter) inledas på HC i
samråd med ögonjour, trycksänkande droppar och/eller Diamox 250-500 mg p o.
Obs njursvikt
DIVISION
Opererande specialiteter
Fall 2
• Man född -50. Närsynt.
• Igår debut av ljusblixtar i höger öga. Dessa har nu avtagit.
• Svarta ”flugor” och ”spindelnät” flyter runt i höger ögas synfält.
• Synskärpan som vanligt, men ”något i vägen som stör”
• Ögat inte varit rött, inte ont, ingen sekretion.
DIVISION
Opererande specialiteter
Fall 2
Status:
• Visus
• Höger 0,9 med egna glas. Störande grumlingar.
• Vänster 1,0 med egna glas
• IOP (Ögontryck) Hö: 17 Vä: 18 mmHg
• Ögat blekt, oretat i främre kammaren
DIVISION
Opererande specialiteter
Fall 2 - Glaskroppsavlossning
DIVISION
Opererande specialiteter
Fall 2 – Vad gör jag på vårdcentral?
• Fråga om fast gardin
• Amotioinformation
– Finns på VIS
• Remiss till ögon – behöver INTE akutmärkas. Vi ser patienten inom 2 v- 1 mån
• Om du är osäker – ring och konsultera ögonjouren!
DIVISION
Opererande specialiteter
Rinnande ögon
• Har patienten ett avflödeshinder eller överproduktion
• Överproduktion mkt vanligare
– Retning
– Allergi
– Torra ögon
• Tårfilm består av flera olika komponenter, bl.a.
– Ytterst, ett lipidlager, produceras i meiboms körtlar
– Därunder ligger den vattniga delen, produceras i tårkörteln
DIVISION
Opererande specialiteter
Rinnande ögon - Blefarit
• Dysfunktion i meiboms körtlar (blefarit) -> ökad evaporation ->sekundär
överproduktion av vattnig tårkomponent
DIVISION
Opererande specialiteter
Rinnande ögon - Blefarit
• Behandla med tårersättning – stabiliserar tårfilmen
• Antibiotika – bakteriell närvaro i körtlarna
– Fucithalmic 1x2 i en vecka
• Kortisonsalva – lindrar inflammationen i ögonlocket
– Terracortril 1x4 i 1 vecka, 1x3 i en vecka, 1x2 i en vecka
• Svårare fall med p.o azitromax eller tetralysal (OBS – fototoxiskt)
• ÖGONLOCKSTVÄTT enligt rutin i VIS
DIVISION
Opererande specialiteter
Rinnande ögon
• Titta alltid på hur ögonlocket ser ut för att inte missa en annan orsak
Entropion
DIVISION
Opererande specialiteter
Ektropion
Vagel
• Inflammation och stopp i utförsgången i en meiboms körtel – cysta
• Börjar med en akut inflammation som kan göra ont
och vara ganska besvärligt
• Rött och svullet, nära ögonlocksranden
• Behandlas med ögonlockstvätt inkl värmebehandling och antibiotikasalva
(Fucithalmic 1x2 i 1-2 veckor)
• KONSERVATIV BEHANDLING, ej kirurgi
• Kirurgi ej indicerat
• Se patientinformation i vis ”Egenvård vid vagel”
DIVISION
Opererande specialiteter
Vagel - Chalazion
• Inflammationen lugnar sig såsmåningom, ev spricker cystan – ofarligt
• Övergår i en kronisk inflammation och inkapsling – Chalazion
• Oöm, oretad, längre in på ögonlocket
• Ögonlockstvätt med varma kompresser
• Prova behandla med kortisonsalva – Terracortril 1x4 i 1 vecka, 1x3 i en vecka, 1x2
i en vecka, salva både i ögat samt på ögonlocket
• Om synpåverkan, eller kvarstående cysta efter ett år och patienten störs, remiss till
ögon för eventuell kortisoninjektion alt operation
• Operation – svårbedövat, brukar göra ganska ont.
DIVISION
Opererande specialiteter
Främmande kropp
• Hamrat mot metall, slipat med rondell.
• Tränger sällan igenom kornea/sklera
• Metalliska föremål lämnar kvar rostring som också måste tas bort
– FK-instrument
– Ibland lite svårt att få bort rostringen. Behandla med fucithalmic
över natt och försök igen dagen
efter
• Glöm inte att evertera
• Fucithalmic i ca 1 vecka
• Åter vb
DIVISION
Opererande specialiteter
Kornealerosion
• Lindrigt trauma
• Epitelial skada – tar färg
• Om även stroma – kan ge ärrbildning
• Behandla med antibiotikasalva
• Åter vb
DIVISION
Opererande specialiteter
Skador
• Markerade området intressant för oss – resten stativ
– Skadade strukturer
– Ärrbildning
DIVISION
Opererande specialiteter
Synnedsättning då….?
• Långsam synnedsättning hänvisas till optiker
• Plötslig synnedsättning
– Unilateral/Bilateral
– Amaurosis fugax medicinakuten
– Homonym hemianopsi medicinakuten
– Krokseende?
– Kontakt med ögonjour.
DIVISION
Opererande specialiteter
Vilka patienter ska
INTE primärt till ögon?
•Amaurosis fugax  medicinakuten/HC
•Homonym hemianopsi  medicinakuten
•Trauma mot öga OCH skalle  kirurgakuten
•Dubbelseende
–Binokulärt Neurologisk bedömning primärt
–Monokulärt  Optiker primärt
•Långsam synnedsättning  Optiker
DIVISION
Opererande specialiteter
När är det akut?
1.
Bulbperforation
–Se hela patienten! Skallskada? Traumalarm?
–Skydda ögat! Mät inte trycket!
2.
Kemisk skada
–
Bedöva, skölj, skölj, skölj, skölj, skölj…..
3.
När patienten inte skall till ögon
Amaurosis fugax/Homonym hemianopsi/kvadrantanopsi
DIVISION
Opererande specialiteter
•Keratit
•Akut glaukom
•Endoftalmit
…telefonkontakt med ögonjour
DIVISION
Opererande specialiteter
…näthinneavlossning då?
•Opereras ofta dagen efter i Umeå. Påtittas
samma dag, men behöver inte bedömas
nattetid.
DIVISION
Opererande specialiteter
Tryckmätning
• Goldmans applanationstonometer
– Gold standard
• Droppa lidokain/fluorescin
• I-Care
DIVISION
Opererande specialiteter
Mikroskopet
Spaltens höjd
Blått ljus
Förstoringsgrad,
ibland en ratt på
sidan
Spaltens bredd
Titta upp/ner/hö/vä
Skärpa (fram/bak)
På/av
Ljusstyrka
DIVISION
Opererande specialiteter