Transcript Document

Loomariik
(Üldbioloogia)-illustratsioonid VI
loenguks
Ene-Külli Tamm
2007
“Ediacara aed” (Burgess)
KAMBRIUMIS OLID KÕIGI
LOOMARÜHMADE EHITUSTÜÜBID
JUBA MERES OLEMAS
Kambriumis olid kõik loomade ehitustüübid
juba olemas
Käsnad
Käsnad
Korallid
Koralliloomikute sümbiondid on
hävinud ja korallid muutuvad
värvusetuks
Fossiilsed korallid
Meriroos
Meduus ja
polüüp
Lameussid
Paeluss on parasiitne lameuss
Keriloomad Rotifera
Sammalloomad - Bryozoa
Brachiopoda käsijalgsed
Kärssussid Nemertea
Peajalgsed
Ammoniidid, belemniidid
Brahhiopoodid
Nautiloidid
Kõhtjalgsed
Tapjad
Karbid – Bivalvia
Rõngussid
Hulkharjasussid
Kaanid - Hirudinea
Nematoodid - ümarussid
Hulkjalgsed
Sajalalgsed Chilopoda ja tuhatjalgsed Diplopoda
Crustacea –vähid,
krabid
Horseshoe crab
– elus fossiil
Delaware Bay, Long Island
Meriskorpion, trilobiit - fossiilid
The arthropods are split
into
different groups.
Here we will look at the
trilobites, crustaceans,
insects
and other fossil
arthropods.
Arthropods
Trilobites
Crustaceans
Insects
Other fossil arthropods
Arachnida Ämblikud
Okasnahksed, meritäht, madutäht
Merisiilikud, meripurad
Okasnahksete fossiilid
Keelikloomad
Taksonoomia: klassid
Riik
Regnum
Loomad
Animalia
Hõimkond
Phylum
Keelikloomad
Chordata
Alamhõimkond: Mantelloomad (Urochordata)
Merituped (Ascidiacea)
Ripikloomad (Larvacea)
Meritünnikud (Thaliacea)
Alamhõimkond: Süstikkalad (Cephalochordata)
Alamhõimkond: Koljused (Craniata )
Alamhõimkond: Selgroogsed (Vertebrata)
Pihklased (Myxini)
Silmud (Cephalaspidomorphi)
Kõhrkalad (Chondrichthyes )
Kiiruimsed (Actinopterygii)
Kopskalad (Dipnoi)
Vihtuimsed (Crossopterygii)
Kahepaiksed (Amphibia)
Roomajad (Reptilia)
Linnud (Aves)
Imetajad (Mammalia)
Phylum Hemicordata
Urochordata
Myxini, hagfish
Cephalochordata –
süstikkalad
Pteromyzon – silmud - lamprey
Silmud on
lõuatud
Devon oli kalade ajastu vormide rohkuse
tõttu
Plakodermi fossiil
elasid Devonis
Tetrapoodid
Kõhrkalad, hai ja rai
Elektrirai elektrielund
Kopskala on elus fossiil
Vihtuimse uime muutumine amfiibi
jäsemeks
Tree of Life)
Urochordata (tunicates)
Cephalochordata (amphioxus)
Craniata (hagfishes and vertebrates) - animals with skulls
Hyperotreti (hagfishes)
Vertebrata (lampreys and jawed vertebrates)
Hyperoartia (lampreys)
Gnathostomata (jawed vertebrates)
Actinopterygii (ray-finned fishes)
Chondrichthyes (sharks, rays, sawfish, and
chimeras)
Sarcopterygii (lobe-finned fishes and four-legged
vertebrates)
Coelacanthimorpha (coelacanths)
Terrestrial vertebrates (mammals, reptiles,
amphibians, birds)
Terrestrial vertebrates:
Living Amphibians (frog, salamanders, and caecilians)
Amniota (reptiles, mammals, birds, dinosaurs, etc.)
Synapsida (mammals and their extinct relatives)
Reptilia (conventionally reptiles exclude birds
eventhough birds originated from this group - see reptiles)
Anapsida
Testudines or Chelonia (turtles, tortoises)
Diapsida (lizards, crocodiles, birds, Sphenodon, and
their extinct relatives)
Lepidosauromorpha (lizards, sphenodon, and
their extinct relatives)
Squamata (Lizards and snakes)
Sphenodon
Archosauria (birds, dinosaurs, crocodiles, and
their relatives)
Crocodylomorpha (crocodiles and their
extinct relatives)
Dinosauria (dinosaurs and birds)
Aves (birds)
Amfiibid: Sabakonnalised, siugkonnalised, päriskonnalised
Kahe
paikse
meta
morfoos
Pangea Permis
Sauropsida
Roomajate fülogeneesist
TUATARA
Nahkkilpkonn
Scientific Name -- Common Name
Chordata -- chordates
•Reptilia
-- reptiles
Phylogeny
•Anapsida -- tortoises and turtles
•Diapsida -- birds, crocodiles, lizards, snakes
and relatives
•Archosauria -- birds and crocodiles
•Aves -- birds
•Crocodilia -- caimans, crocodiles, and
relatives
•Lepidosauria -- amphisbaenians, lizards,
snakes, and tuataras
•Rhynchocephalia -- tuataras
•Squamata -- amphisbaenians, lizards,
and snakes
EMU
JAANALIND
NANDU
KIIVI
Platypus - nokkloom
Kukkurloomad
Kiskjalised
Nahkhiired, lendkoerad ja vampiirid
Vaalad ja hülged
Phylogenetic relationships among Hominoidea
Primaadid
Diapsiidid
Sünapsiidid, anapsiidid