3 tételsor 2

download report

Transcript 3 tételsor 2

2651 06 3 tételsor 2. tétel
A kistérség a korábbi együttműködési lehetőségek
alapján megtartotta a soron következő ülését. Az ülés
célja a logisztikai közreműködés konkrét megbeszélése
a településegyüttesek között. A polgármesterek
számára a közös tevékenység és szolgáltatás mint cél
költségcsökkenést eredményezhet a város
költségvetésében. A költségcsökkenés a logisztika
klasszikus és újkori fejlődési tendenciáiban egyaránt
megjelent. A jegyzőkönyv szerint számos
költségcsökkenés jelent meg a települések eltérő
üzemeltetési területén. Mit tartalmazott a
jegyzőkönyv?
Információtartalom vázlata
Szervezési folyamat,
Koordinációs folyamat,
Irányítási folyamat,
Logisztikai közreműködés,
A logisztikai célok
SZERVEZÉSI FOLYAMAT:
Meghatározott cél megvalósítása érdekében végzett
tevékenység a személyi és tárgyi erőforrások
összehangolása által.
• Feladatok összehangolása
• Szervezetek létrehozása, fejlesztése
• Működési rend, eljárások meghatározása
Feladata:
A vezetés
A folyamatok
A módszerek
Az erőforrások összehangolása
• A szervezési folyamat lépései:
1) Célkitűzés
2) Helyzetelemzés
3) Célok elérését befolyásoló tényezők számbavétele
A szervezési folyamat lépései:
4) Alternatívák kidolgozása
5) Döntés az alternatívák között
6)Megvalósítás
7) Ellenőrzés, korrekció
KOORDINÁCIÓS FOLYAMAT
Feladata:
 A részek egymáshoz, illetve
 egymás mellé rendelése,
 Összehangolása
 Meglévő források koordinálása
 Akkor használják őket, amikor szükséges
 Pazarlás elkerülése
 Hogy mindez teljesüljön
 KOORDINÁTOR kell!!
 KOORDINÁCIÓ=folyamatok összehangolása + folyamatos figyelése
IRÁNYÍTÁSI FOLYAMAT:
Feladata:
a követelmények előírása,
teljesülésük ellenőrzése,
eltérés esetén
beavatkozás.
IRÁNYÍTÁSI FOLYAMAT:
Az irányítás célja:
Info szolgáltatása menedzsmentnek
Megfelel-e a szervezet teljesítménye a
tervezettnek?
Miben segít az irányítás?
Alkalmazkodni a változásokhoz
Csökkenteni a kis hibákat
Csökkenteni a költségeket
Az irányítási folyamat lépései
 Követelmények meghatározása:
 Lépésekre lebontva
 Személyekhez rendelt feladatok
 Feladatért felelősség vállalás
 A teljesítmény megfigyelése, mérése:
 Folyamatos ellenőrzés
 Jó irányban halad-e a folyamat?
 Összehasonlítás, értékelés:
 Benchmarking szerepe fontos
 Versenytárs hogyan, mennyi idő alatt, és költséggel ér célt
 Saját teljesítmény értékelése
 Beavatkozás:
 Csak ha szükséges
 Menetközben változtatni, ha kell
 A célon
 A megvalósítás lépéseiben
Logisztikai közreműködés
Bármely CÉL megvalósításában fontos szerepe van a
logisztikának, és ezzel:
Növelhető a hatékonyság
Olcsóbb és gyorsabb a cél elérése
Csökkenthető az önköltség ( hisz a logisztikai cégek erre
specializáltak)
Versenyképesség növelhető ( hamarabb valósítják meg a
beruházásaikat )
Nő a jelenlétük a piacon
A vevők, fogyasztók elégedettebbek
Könnyebb szervezni, összehangolni, értékelni a
feladatokat
Logisztika fogalma:
A logisztika menedzsmentszemlélet, amely áramlási
folyamatok – alapvetően anyagok (alapanyagok,
félkész- és késztermékek), energia, információk és
személyek egyes rendszereken belüli és/vagy
rendszerek közötti áramlásának tervezésére,
szabályozására, megvalósítására irányul, és
amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló
optimális összköltség és vevő kiszolgálási színvonal
elérése.
VÁLLALATI CÉLOK
Hatékonyság növelése,
Önköltség csökkentése,
Versenyképesség,
Vevői elégedettség
LOGISZTIKAI CÉLOK
a) Szállítási határidők rövidítése
b) A szállítási pontosság növelése
c) Megbízhatóság növelése
d) Kapacitások kihasználása
e) Készletszintek csökkentése
f) Rugalmasság
g) Rendszer áttekinthetősége
h) A termék minőségbiztosítása
i) környezetvédelem
Hogyan éri el a vállalat az előbb említett CÉLT?
 Szervezni
 Irányítani
 Koordinálni
A LOGISZTIKA CÉLJA:
7M+2M
 Megfelelő anyagot+ Szolgáltatást
 Információt
 Energiával
 Mennyiségben
 Minőségben
 Időpontban
 Helyre
 Fogyasztó számára
 Költség mellett szállít
KÖSZÖNÖM
A
FIGYELMET ! ! !