Den här presentationen ska hjälpa dig att

download report

Transcript Den här presentationen ska hjälpa dig att

Syfte & Mål
Den här presentationen ska hjälpa dig att:
•
Förstå betydelsen av kroppens olika energisystem
•
Kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika
energisystemen:
- hur samarbetar de?
- deras kapacitet/effekt?
- hur påverkas energisystemen av aktivitetens intensitet/varaktighet ?
•
Redogöra för sambandet mellan dessa energigivande
processer och de krav som din idrott ställer på dig
Kroppen behöver energi för att överleva
•
Vi är uppbyggda av celler
•
Celler behövs för:
- andning
- näringsupptag
- tillväxt
- förökning
•
Oavsett aktivitet behöver kroppens celler energi för att
överleva/fungera
•
Vissa celler ansvarar för rörelse, vissa för syretransport osv.
•
Celler med likartade funktioner bildar vävnader:
- nervvävnad
- muskelvävnad
•
Olika vävnader bildar därmed olika organ/organsystem:
- hjärta
- lunga
- etc.
•
Våra celler behöver energi - hela tiden…
Energin som vår kropp/muskler/våra Celler behöver för överlevnad kommer från …
ATP
Adenosintrifosfat
ATP
Adenosintrifosfat
…finns i extremt små mängder i kroppen, för att vi ska överleva måste ATP hela tiden återbildas
ATP
Adenosintrifosfat
…kan återbildas på olika sätt
Energigivande system – ett praktiskt exempel
Det verkar som det finns
en Magisk Gräns?
ATP
Adenosintrifosfat
Återbildning sker genom..
AEROBA PROCESSER
= SYREBEROENDE
AEROBA /SYREBEROENDE ENERGISYSTEM
ANAEROBA PROCESSER
= ICKE-SYREBEROENDE
&
ANAEROBA /ICKE-SYREBEROENDE
ENERGISYSTEM
Energisystemen har olika karaktär…
Aerob: Syreberoende
Energisystem
Anaerob: Icke Syreberoende
Energisystem
Aeroba energisystemet
Vårt livsnödvändiga energisystem
Aeroba Energisystemet används hela tiden och i huvudsak
när vi:
• Sover, vilar, går, joggar etc.
Aeroba Energisystemet:
• Har en enorm kapacitet
- bilen/batteriet tar oss hela vägen till
”Långtbortistan” - på en laddning!
•
Dess Effekt är relativt låg
- dvs. hastigheten på bilen är tyvärr låg
Aerob: Syreberoende
Aeroba energisystemet
Förbränner Näringsämnen
När ATP återbildats, bildas också restprodukter i form av vatten,
värme och koldioxid vilket försvinner
vid utandning
Kolhydrater
ATP
Fett
Adenosintrifosfat
Protein
Vad behövs för att en ELD ska brinna?
…syre…
Anaeroba Energisystemet – delas in i två delar
Anaeroba energisystemet används hela tiden och i
huvudsak när du:
• Springer snabbt, hoppar högt, utför ett mycket
ansträngande arbete, kampsituationer etc.
Anaeroba Energisystemet:
• Har låg kapacitet
- bilen/batteriet tar oss till Långtbortistan men vi måste
stanna och tanka (vila) ca. 1000 ggr på vägen
•
Har mycket hög effekt
- hastigheten mellan tankningarna håller 200 km/h
Anaerob: Icke syreberoende
Energisystem
Del 1: Anaeroba Alactacida Energisystemet
”Kroppens Supersnabba Energisystem!
Anaeroba Alactacida Energisystemet
används i huvudsak:
•
Inledande sekunderna vid maximalt arbete
•
ATP finns tillgängligt direkt i muskulaturen
•
Kreatinfosfat (CrP) finns också tillgängligt i
muskulaturen vilket är kroppens absoluta
raketbränsle
•
Nedbrytning av ATP & CrP räcker till 6-11 sek
maximalt arbete
ATP
Adenosintrifosfat
CRP
Kreatinfosfat
Del 2: Anaeroba Lactacida Energisystemet
Spjälkar Kolhydrater – ett snabbare sätt än Förbränning
ATP
Adenosintrifosfat
Kolhydrater
MJÖLKSYRA
När ATP återbildats, bildas också mjölksyra och andra
surhetsrelaterade produkter vilket försämrar
muskelfunktionen
Fett
Protein
Energisystemens samarbete
•
Inget av de energivande systemen
ansvarar ensamt för den totala
energileveransen
•
Beroende på aktivitetens intensitet (sömn
eller maximalt sprintarbete) kommer olika
energisystem ansvara för den
huvudsakliga energileveransen
•
Bilden visar hur energisystemen
samarbetar vid maximalt arbete
- Tänk att du ska springa (maximalt) efter bussen
som går om 5 min
Fördelning av Energiomsättning genom
Aeroba/Anaeroba processer
•
Varje idrott har sin speciella karaktär
•
De aeroba – anaeroba kraven skiljer sig åt
mellan idrotter
•
100 %
Andelen energi från aeroba processer
Om Du vet vilka krav aeroba/anaeroba
krav din idrott ställer – vet du också hur du
ska träna
50 %
•
Bilden visar energifördelningen mellan
aeroba respektive anaeroba processer
under olika tävlingsdistanser/löpning
Andelen energi från anaeroba processer
•
Ju längre arbetstid desto mer återbildning
av ATP sker genom aeroba processer
10 %
100 m
Löpdistans, meter
5000 m
10,000 m
Quiz
1.
Med Aerob menas:
1. Icke syreberoende
X. Syreberoende
2. Med tillgång till mjölksyra
2.
Ange benämningen för den energirika förening som hela tiden måste återbildas för att vi ska kunna leva:
1. AKP
X. ATP
2. SOK
3.
Med Anaerob menas:
1. Syreberoende
X. Icke syreberoende
Mjölksyra är:
1. Basiskt
X. Surt
4.
5.
6.
7.
8.
Det Aeroba energisystemet:
1. Spjälkar Näringsämnen
2. Trötthet
2. Fett
X. Förbränner Näringsämnen
Det Anaeroba energisystemet har:
1. Mycket Hög kapacitet
X. Mycket Hög effekt
Det Aeroba energisystemet har:
1. Mycket Hög effekt
X. Mycket Hög Kapacitet
2. Producerar Näringsämnen
2. Mycket Låg effekt
2. Mycket Låg kapacitet
Vid återbildning av ATP genom Aeroba energigivande system bildas b la. följande restprodukt:
1. Mjölksyra
X. ATP
2. Koldioxid
Quiz - svar
1.
Med Aerob menas:
1. Icke syreberoende
X. Syreberoende
2. Med tillgång till mjölksyra
2.
Ange benämningen för den energirika förening som hela tiden måste återbildas för att vi ska kunna leva:
1. AKP
X. ATP
2. SOK
3.
Med Anaerob menas:
1. Syreberoende
X. Icke syreberoende
Mjölksyra är:
1. Basiskt
X. Surt
4.
5.
6.
7.
8.
Det Aeroba energisystemet:
1. Spjälkar Näringsämnen
2. Trötthet
2. Fett
X. Förbränner Näringsämnen
Det Anaeroba energisystemet har:
1. Mycket Hög kapacitet
X. Mycket Hög effekt
Det Aeroba energisystemet har:
1. Mycket Hög effekt
X. Mycket Hög Kapacitet
2. Producerar Näringsämnen
2. Mycket Låg effekt
2. Mycket Låg kapacitet
Vid återbildning av ATP genom Aeroba energigivande system bildas b la. följande restprodukt:
1. Mjölksyra
X. ATP
2. Koldioxid