Business mapping

download report

Transcript Business mapping

Business mapping

Business model canvas

Business model canvas?

Het business model Canvas is een krachtige tool om jouw business model op een

transparante

en

overzichtelijke

manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en

communiceerbaar

te maken.

Business model canvas

• • Distributiekanalen: De manier waarop een bedrijf in contact komt met haar klanten. Hier worden de marketing en distributie strategie beschreven.

Klantrelaties: Het managen van de relatie tussen het bedrijf en klanten (of klantsegmenten).

Hoe komt een bedrijf in contact met haar klanten?

DISTRIBUTIEKANALEN

• Distributiekanaal: De manier waarop een bedrijf in contact komt met haar klanten. Middels verkoop en communicatie.

1. Directe verkoop 2. Verkoop via retail 3. Verkoop via groothandel 4. Communicatiekanalen

Directe verkoop

Producent Eindconsument

Directe verkoop

• Veel kleine bedrijven m.n. startups verkopen direct aan de consument. Michael Dell begon met de verkoop van computers vanuit zijn kamer. Omzet Dell 2012 is 16,4 miljard.

Verkoop via retail

Producent Retailer Consument

Verkoop via retail

Retailers kopen goederen van producenten en verkopen ze aan consumenten, in winkels, telefonisch, direct mail of via Internet.

Verkoop via groothandel

Productent Groothandel Retail Consument

Groothandel

Groothandelaren (vaak distribiteurs genoemd): kopen goederen van producenten op en verkopen die aan bedrijven die de producten verkopen, of gebruiken.

Distributiekanalen

• • Onder een

distributiekanaal

wordt elke wijze verstaan, waarlangs leveranciers en afnemers producten en diensten kunnen leveren en hoe ze met elkaar communiceren. Communicatie kan ook verlopen via een adviesgesprek, telefoon, brief, e-mail, SMS, chatten.

Hoe manage je de relatie tussen een bedrijf en zijn klanten?

KLANTRELATIES

Klantrelaties

Het managen van de relatie tussen het bedrijf en klanten (of klantsegmenten).

Klantrelaties

1. Persoonlijke assistentie 2. Accountbeheer 3. Self service 4. Gepersonaliseerde diensten 5. Communities 6. Co-creatie

Persoonlijke assistentie:

medewerker klant interactie. Deze hulp vindt vaak voor de sales, of na de sales plaats.

Account beheer:

beheer van een account (klant). Vaak is de accountmanager verantwoordelijk voor alle problemen, vragen en zorgen van de klant, of meerdere klanten.

Self Service:

Vaak zorgt een bedrijf voor digitale instrumenten, zodat de klant snel wordt geholpen.

Communities:

Door een community te creëren, zorgt het bedrijf voor directe interactie met de klant. Vaak kan er ook kennis gedeeld en problemen opgelost worden.

Co-creatie:

Door directe input van de klant kan samen met het bedrijf een product, of dienst worden gecrëerd of verbeterd.

Hoe versterkt een bedrijf zijn klantrelaties?

1. Personalisatie moet een prioriteit zijn.

2. Problemen vroegtijdig identificeren.

3. Bouwen aan realistische verwachtingen.

4. Zorgen voor een goede garantie.

5. Zorgen voor informatie hoe men het product moet gebruiken.

6. Open staan voor feedback van klanten.

7. Herkennen en rectificeren van klachten van klanten 8. Loyaliteit van de klant versterken.