Надежда Стефанова

download report

Transcript Надежда Стефанова

Кортрейк, Роселаре, Торхаут, Тиелт
Белгия
Белгия
Белгия е държава в Западна Европа. Тя граничи
с Холандия, Германия, Люксембург и Франция. Белгия има
население от повече от десет милиона души.
В страната има три официални езика – фламандски,
френски и немски език.
Кортрайк
Кортрейк е град в Западна
Белгия, провинция Западна
Фландрия.
Разположен е на река Лейс,
на 42 km югозападно
от Гент. Населението му е
около 75 000 души.
Торхаут
Торхаут е град
в
Северозападна Белгия,
окръг Брюге.
Населението му е около
19 500 души.
Университет
КАТНО
е
разположен в 4 корпуса в
градовете
Кортрайк,
Роселаре, Торхаут и Тиелт.
В него се обучават над 8500
студента
в
6
основни
направления:
• здравеопазване
• социални науки
• образование,
• технологии и информатика
• биотехнологии
•търговси
науки
и
управление на бизнеса
КАТНО - RENO
Департаментът
в
Торхаут
предлага обучение в
две
основни насоки:
• Primary
Teacher
Training
(ученици от 6 до 12 годишна
възраст)
• Secondary School Teacher
Training (ученици от 12 до 15
годишна възраст)
КАТНО - RENO
Департаментът предлага
голям избор от предмети
в
различни
насоки,
възможност за практика в
начални
училища
и
гимназии,
езикови
курсове
на
различни
нива,
специалзирана
спортна зала.
Среща на култури
Студентите, учещи по програма ЕРАЗЪМ в Белгия през
летния семестър на 2010/2011 година бяха 120 на брой
и идваха от 19 страни в Европа.
Създаване на приятелства
Франция
Холандия
Много пътувания
Германия
Англия
Унгария
Италия
Много пътувания
Чехия
Австрия
ЕРАЗЪМ
Едно невероятно
изживяване!!!
А ти кога ще се включиш? 