IRAMA DAN PERGERAKAN

download report

Transcript IRAMA DAN PERGERAKAN

PENGENALAN
 Pergerakan ialah keadaan objek tampak secara ilusi
yang bergerak, bergegar, bergoyang, bersinar, dan
berayun
 Irama ialah kesan ilusi yang wujud daripada
pergulangan susunan satu atau lebih objek secara
berterusan untuk menimbulkan harmoni.
IRAMA DAN PERGERAKAN PADA
SUMBER ALAM
 Tumbuhan yang di tiup angin menunjukkan
pergerakan
 Haiwan seperti kuda sedang berlari menunjukkan
unsur pergerakan
 Bulu kuda belang merupakan garisan hitam
membentuk irama dan pergerakan.
IRAMA DAN PERGERAKAN PADA
OBJEK BUATAN MANUSIA
 Pergerakan laju pengayuh basikal memberikan kesan
pergerakan
 Susunan basikal menunjukkan unsur irama apabila
basikal di letakkan dalam susunan yang sekata.
JENIS-JENIS IRAMA
 IRAMA RAWAK
 IRAMA BIASA
 BERSELANG-SELI (ALTERNATING)
 ALIRAN
 IRAMA PROGRESIF
IRAMA RAWAK
 Objek yang di ulang tanpa susunan, ruang yang tidak
sama, menimbulkan irama rawak.
 Kawasan yang sesak mewujukan irama rawak
 Tanah yang kering dan daun yang gugur yang meliputi
tanah yang lapang.
IRAMA BIASA
 Irama biasa mempunyai objek yang serupa dan ruang yang




sama di antara mereka.
Irama yang mempunyai konsisten.
Pengulangan yang sama adalah berguna untuk mengatur
objek
Kekunci pada papan computer dan rak-rak yang disusun
rapi.
Irama biasa adalah membosankan jika ianya berlebihan.
BERSELANG-SELI (alternating)
 Diwujudkan dengan mengubah posisi objek atau
motif yang berlainan diselang-seli agar tidak
membosankan.
 Irama biasanya membosankan jika berlebihan
ALIRAN
 Apabila garisan beralun di ulang maka akan wujudd
irama aliran
 Gunung ganang dan ombak menimbulkan irama
aliran
IRAMA PROGRESIF
 Terdapat perubahan motif setiap kali objek di ulangi.
 Irama progresif boleh bermula dengan segi empat sebagai
motifnya.
 Saiz segi empat boleh berubah setiap kali ia di ulangi
ataupun warnanya berlainan.
 Bentuk ini akan berubah beransur-ansur.
Olahan unsur garisan
 Garisan tebal dan nipis apabila disusun selari
menimbulkan kesan irama dan pergerakan seolaholah dekat dan jauh.
Olahan unsur garisan
 Garisan yang disusun
berulang dengan kadar
yang sama akan
memberikan kesan
irama ddan pergerakan
melalui optikal.
Olahan unsur seni
 Kesan garisan yang
disusun berulang
dan bertindih
memberi kesan
kedalaman
1. Apakah yang di maksudkan
dengan pergerakan
 Jawapan : suatu keadaan dimana sesuatu itu tidak
diam atau rehat
2. Sesuatu objek mengalami
pergerakan apabila?
Jawapan :
a. Bergetar
b. Bergoyang
c. Berpusing
d. Berayun
e. bergegar
3. Dalam karya seni visual
pergerakan di gunakan pada ?
jawapan
a. Poster
b. klan
c. kartun
4. Pergerakan dapat diwujudkan
melalui olahan unsur-unsur seni
seperti :
jawapan
a. Garisan
b. Bentuk
c. jalinan