Dorine Collard

download report

Transcript Dorine Collard

Motorische fitheid van
basisschoolkinderen
Dorine Collard
Mulier Instituut, Sociaal-wetenschappelijk sport onderzoek
© Mulier Instituut, Utrecht
11 november 2014
Fysieke fitheid
• De mate waarin fysieke basiseigenschappen
aanwezig zijn in een individu
• Aerobe fitheid: duurvermogen
• Motorische fitheid: kracht, snelheid, lenigheid
en coördinatie
• Sportdeelname
• Gerelateerd aan gezondheid
• Duurvermogen
• (spier)Kracht
• Lenigheid
iPlay - studie
• Motorische fitheid bij meer dan 2000
basisschoolkinderen (10-12 jaar)
• MOPER fitheidstest
• Lengte en gewicht
• Vragenlijst bij kinderen (sport
deelname, buiten speel gedrag)
Motorische fitheid
Test item
Element motorische
fitheid
Score
Onderdeel van
Hangen met
gebogen armen
Duurkracht van de
armen
Seconde
Hoge score beter
MOPER
10-5 meter loop
Loopnelheid/
wendbaarheid
Seconde
Lage score beter
MOPER
Leg lift test
Romp/bovenbeen
kracht
Seconde
Lage score beter
MOPER
Plate tapping test
Arm snelheid
Seconde
Lage score beter
MOPER
Sit and reach test
Lenigheid
Centimeter
Hoge score beter
MOPER
Verticale
hoogtesprong
Explosieve beenkracht
Centimeter
Hoge score beter
MOPER
Trekken met één
arm
Statische armkracht
kg
Hoge score beter
MOPER
Flamingo test
Coördinatie
Aantal
Lage score beter
EUROFIT
1980
1980
2006
Lage score
Hoge score
1980:
2006:
Onder gemiddeld
40%
Gemiddeld
20%
Onder gemiddeld
61%
Gemiddeld
13%
Boven gemiddeld
40%
Boven gemiddeld
26%
Collard et al, 2014
Resultaten (1)
Test item
Alle kinderen
N=1967
Jongens
N=962
Meisjes
N=1005
Hangen met gebogen
armen (%)
10x5 meter loop (%)
61
67
56
61
61
61
Leg lift test (%)
76
74
77
Plate tapping (%)
56
54
58
Sit and reach (%)
50
52
48
Verticale hoogtesprong(%) 23
23
24
Op basis van de prestatieschalen van Leyten e.a. (1982), bij een gelijkblijvend fitheidniveau, wordt verwacht dat 40 procent van de groep
kinderen onder het gemiddelde van 1980 scoort.
Welke doelgroep?
• Welke kinderen scoren laag?
• Regressie analyse om na te gaan welke
factoren geassocieerd zijn met
motorische fitheid elementen
– Kracht
– Snelheid/wendbaarheid
– Lenigheid
– Coördinatie
Resultaten (2)
• Kinderen die weinig aan sport
deelnemen
– Scoren laag op de testen die snelheid en
wendbaarheid en coördinatie meten
• Kinderen die weinig buiten spelen
– Scoren laag op de testen die snelheid en
wendbaarheid en coördinatie meten
Resultaten (3)
• Kinderen met weinig jaar sport ervaring
– Scoren laag op de testen die kracht meten
• Kinderen met overgewicht
– Scoren laag op de testen die kracht,
snelheid/wendbaarheid en coördinatie
meten
Conclusies
• Motorische fitheid van kinderen is tussen
1980 en 2006 verminderd
• Gevolgen:
– Gezondheid
– Sportblessures
– Sportdeelname
• Kinderen raken in een vicieuze cirkel
– (motorisch) niet fit – niet fysiek actief
Implicaties
• Fysieke en motorische fitheid zijn de basis
om fysiek actief te zijn
• Veel sportstimuleringsprogramma gericht
op kinderen die weinig bewegen en
kinderen met overgewicht (doelgroep)
• Specifiek aandacht zijn voor bet
verbeteren van motorische vaardigheden
zoals kracht, snelheid, lenigheid en
coördinatie
Hartelijk dank
voor uw aandacht!
mulier instituut
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
t (030) 721 02 20
i www.mulierinstituut.nl
Dorine Collard
[email protected]