SFRERNA ZRCALA

download report

Transcript SFRERNA ZRCALA

IZBOČENO (Konveksno) i
UDUBLJENO (Konkavno) zrcalo
Sferno zrcalo možemo
zamisliti kao isječak
neke sfere (kalota)
polumjera R s
centrom u C.
Središnju točku dijela
kugline plohe zovemo
tjeme zrcala
(T).Pravac kroz
središte zakrivljenosti
i tjeme zrcala zovemo
optička os.
Konkavno
zrcalo
Konkavno zrcalo
upotrebljavamo kada
želimo vidjeti uvećanu
sliku predmeta. Na
primjer kod
kozmetičkih zrcala ili
u zubarstvu.
Kod konkavnoga
zrcala slika nam je
stvarna, obrnuta i
umanjena, ako nam se
predmet nalazi iza
središta zakrivljenosti
C.
Za nastanak slike kod udubljenog zrcala
mjerodavan je zakon odbijanja svjetlosti, kao
i kod ravnog zrcala gdje je kut .Djelić sfernog
zrcala oko svake njegove točke zapravo je
malo ravno zrcalo, i svaki ima svoju
okomicu uperenu u istu točku – središte
kugle S. Razlika je ravnog zrcala u odnosu
na sferno samo u tome što su kod ravnog
zrcala okomice u svim točkama usporedne i
nisu uperene u jednu točku.
Izbočeno
(konveksno)
zrcalo
Konveksno ili
izbočeno je zrcalo čija
je izbočena strana
reflektirajuća, a
udubljena zatamnjena.
Primjena: retrovizori,
zrcala na raskrižjima...
Zrake koje dolaze prema žarištu,
odbijaju se od zrcala usporedno s osi.
Zrake koje dolaze u središte odbijaju se u
pravcu dolaska. Udaljenost predmeta
uvijek je pozitivan, a žarišne daljine i
udaljenost slike od tjemena uvijek su
negativni.
Sferna zrcala velikih otvora pokazuju manu poznatu pod nazivom
sferna aberacija.
To je slučaj da sferno zrcalo velikog otvora točku tijela ne preslikava
u točku već u malu površinu. To je zbog toga što se zrake, koje
padaju na zrcalo sve dalje od tjemena, tj. dolaze na zrcalo daleko od
optičke osi, sijeku u točkama koje su sve bliže tjemenu.
Drugi nedostatak sfernih zrcala velikog otvora jest da od točkastog
izvora koji je udaljeniji od optičke osi ne daje oštru sliku, već točku
preslikava u krug, elipsu ili crtu. Tu manu zovemo astigmatizmom.
1.) Gdje upotrebljavamo konkavna
zrcala?
2.) Kakva je slika u konkavnim zrcalima?
3.) Gdje upotrebljavamo konveksna
zrcala?
1.) Konkavna zrcala upotrebljavamo kad
želimo vidjeti uvećanu sliku predmeta, npr.
kod kozmetičkih zrcala ili u zubarstvu .
2.) Slika u konkavnim zrcalima je stvarna,
obrnuta i umanjena.
3.) Koveksna zrcala upotrebljavamo na
retrovizorima, zrcalaima na raskrižjima...
Prezentaciju izradile: Kristina Oreški
Dajana Pintarić