Presentatie Informatiesessie

download report

Transcript Presentatie Informatiesessie

Infosessie Intrastat 2015
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij de
Nationale Bank van België
Brussel, 18 november 2014
Hans Schollaert, Rogier Vanherpe
Agenda
1 Huidige situatie
2 Nieuwe werkwijze 2015
3 Gevolgen
4 Hoe declareren? Intrastat in OneGate
5 Question Time
2 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
1. Huidige situatie
► Aangiften via E-mail in diverse formaten (SDF, SDV, ITX, EDI, …)
● Idep
● ERP
● accounting software
● eigen ontwikkeling
► Aangiften via OneGate
● vooral data entry en CSV-import
● XML-upload
3 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
2. Nieuwe werkwijze 2015
www.intrastat.be/intrastat2015
Nieuwe drempel stelsel 19 (aankomst): 1.500.000€ (ipv
700.000€)
► OneGate: enige kanaal
● data entry
● CSV-import
● XML-upload manueel
● XML-upload via A2A
4 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
2. Nieuwe werkwijze 2015
www.intrastat.be/intrastat2015
► Aanpassing Idep versie 2015:
● XML-output
● upload naar OneGate:


A2A
manueel
● verder gratis verdeeld
door NBB in 2015
● vanaf 2016 verdeeld
door Revolux SàRL
(registratiekost)
5 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
2. Nieuwe werkwijze 2015
► Overgangsperiode tot 31/03/2015:
● voor aangiften in de huidige officiële formaten (SDF, SDV, ITX, EDI)
● aangiften 1/2015 en 2/2015 nog mogelijk via E-mail
● vanaf 1/4/2014 → laattijdige aangiften via OneGate
► Vanaf de aangifte voor 1/2015 :
● in Idep versie 2015: enkel XML-output → OneGate
● niet-officiële formaten (bv Excel, PDF) → niet meer verwerkt
● Papieren aangiften → niet meer verwerkt
6 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
3. Gevolgen
► Beveiligde toegang
● userid/wachtwoord of certificaat nodig
● elke aangever ontvangt voor 1/2015 een userid/wachtwoord
● derde aangever: met volmacht van aangever
7 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
3. Gevolgen
► Validatie en correctie door de aangever zelf
► enkel correcte aangiften kunnen in OneGate worden afgesloten
●
●
●
●
●
●
8 / 18
bestandsformaten: geen aanpassingen of conversies door NBB
aparte validatie van elke transactie
enkel correcte codes (gn8, landencodes, transactiecodes, …)
controle op verplichte velden
geen decimalen, scheidingstekens of negatieve waarden
enkel de voorziene aangiften kunnen ingediend worden
 voorbeeld: standaard aangifte voorzien  uitgebreide aangifte
geweigerd
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
3. Gevolgen
► Sterk aangeraden: aggregatie!!!
● tijdwinst door kleinere volumes
● minder risico op validatiefouten
► Tip: kwaliteit huidige aangiften testen door import in Idep
● voor SDF, SDV, ITX: standaard importformaat voorzien
● voor andere formaten (txt, mdb of xls): formaat te creëren
9 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
4. Hoe declareren? Intrastat in OneGate
Vier opties:
1. Data entry
2. CSV-import
3. XML-upload manueel
4. XML-upload A2A
Please check our website: www.OneGate.be
10 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Status: OK
Lifecycle: Closed
11 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Intrastat in OneGate (1/4)
Data Entry
DEMO
12 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Intrastat in OneGate (2/4)
CSV-Import
CSV-import
19;IT;1;1;61052090;0;15160;100;5;XXX
19;FR;1;2;02081090;0;0;12720;6;DAT
19;GB;1;3;61062000;0;0;78280;7;DAP
19;NL;1;1;61061000;0;1840;782870;9;
13 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Intrastat in OneGate (3/4)
XML-Upload Manueel – deel I
14 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Intrastat in OneGate (3/4)
XML-Upload Manueel – deel II
15 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Intrastat in OneGate (4/4)
XML-Upload A2A
16 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
5. Question Time
17 / 18
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij NBB
Infosessie Intrastat 2015
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij de
Nationale Bank van België
Brussel, 18 november 2014