Переглянути - Гімназія №107 "Введенська"

download report

Transcript Переглянути - Гімназія №107 "Введенська"

Презентація
науково-дослідницької роботи МАН
учениці 9-П класу гімназії № 107
«Введенська» Фоміної Владислави –
кандидата в дійсні члени МАН.
Імпресіонізм і сучасність.
Дослідження впливу стилю
на український живопис ХХІ ст.
Мета роботи - дослідити вплив
імпресіонізму на сучасний український
живопис та виокремити технічні
новаторства українських авторів ХХІ
століття;
Актуальність
Неможливо уявити митців-сучасників без
кольорових та композиційних відкриттів ХІХ
століття. Імпресіонізм вплинув на багатьох
живописців, як того часу так і на сучасний
живопис.
Для встановлення зв’язків імпресіонізму з сучасним
мистецтвом було опрацьовано інформацію, що
висвітлює:
1) Мистецтво до імпресіонізму;
2) Поява течії і розвиток;
3)Роль імпресіонізму для мистецтва України,
зокрема ХІХ-ХХ ст.;
4) Сучасний український живопис.
Визначальні риси імпресіонізму:
(за Енциклопедією мистецьких напрямів та течій
під редакцією Горкіна А. П.)
- зображується не сам предмет, а враження від нього;
- робота з натури, на пленері;
- сміливість композиційних рішень: фрагментарність композиції, зрізи
фігури рамою;
- відмова від ідеалізації;
- зображення випадкових ситуацій з несподіваною точкою зору та
ракурсом;
- широка палітра відкритих кольорів та відтінків;
- використання оптичних кольорових ефектів (пуантилізм, дівізіонізм);
- яскраво виражені холодні кольорові тіні та тепле світло.
Фактура
Фотоімпре
сіонізм
Технічні
новаторства
Тематика
танцю
Декоративні
мотиви
Романтичні
образи
Любов Сенчук
Дмитро Кустанович
Михайло та Ольга Гармашаві
Олександр роутбуг
Павло гарбанько
Висновок
• Імпресіонізм – напрямок у мистецтві останньої третини ХІХ- поч. ХХ
століття, майстри якого намагалися зафіксувати швидкоплинну мить,
реальний світ у його рухомості та мінливості;
• Представники, що стали легендою: Клод Моне, Едуард Мане, Огюст Ренуар,
Каміль Піссарро, Альфред Сіслей;
• Народжений у Франції, імпресіонізм здійснив великий вплив на розвиток
української культури, а особливо живопису;
• Серед українських метрів імпресіонізму виділяють О. Мурашка та М.
Бурачека;
• Під впливом традицій імпресіонізму в українському живописі, після
опрацювання вищезазначеного матеріалу, я виділила такі основі нововведення:
фактура, декоративні мотиви, романтичні образи, тематика танцю,
фотоімпресіонізм.