Transcript Син

Създаване на портфолио за
професионално ориентиране
Модул 1:
Преценка на професионалните
интереси
Преценка на професионалните
интереси
Самопреценка на уменията и интересите
Методът на Бъркман
Теорията на Д-р Джон Холанд
Каква е моята “мечтана” професия?
Самопреценка на
уменията и интересите
Какво искате да правите след като
завършите средното си
образование?
Самопреценка на
уменията и интересите
•
Какви са настоящите ви интереси и хобита?
•
Какви умения и специални дарби имате?
•
С каква работа бихте
занимавате най-много?
•
Вашите умения и интереси влияят ли върху
живота ви и решенията, които взимате?
•
Къде бихте могли да получите информация,
свързана с възможности за работа и
професионални интереси?
желали
да
се
Метод на Бъркман
Тази теория за самооценка
идентифицира търсещите работа
хора според техните :
• Интереси:
– Видовете работа, към която човек има
склонност
• Стилове:
– Видовете работна среда, която
подобрява производителността на труда
Метод на Бъркман
Интересите и стиловете са
кодирани с цвят:
Син: Планиране
Зелен: Общуване
Червен: Осъществяване
Жълт: Ръководене
Метод на Бъркман
Интереси
Червен
творчески, новаторски, хуманистичен,
сериозен, планира дейностите, справя се с
абстракцията
убедителен, популяризиращ, насърчаващ,
предпочита да съветва или обучава,
мотивира хората
практичен, техничен, човек на практиката,
организиран
Жълт
организиран, обръща внимание на детайла,
обича да работи с цифри или системи
Син
Зелен
Метод на Бъркман
Стилове
Син
Зелен
Червен
Жълт
методичен, отзивчив, последователен,
предпазлив, с ориентация към хората и
който си служи с недиректна комуникация
конкурентен, доминиращ, енергичен, прям,
независим; обича да бъде с ориентация към
хората и си служи с директна комуникация
човек с ориентация към изпълняване на
задачите и който си служи с директна
комуникация
общителен, с ориентация към изпълняване
на задачите и който обича да си служи с
недиректна комуникация
Теорията на Холанд
Хората и техните работни среди могат да
бъдат класифицирани в 6 различни групи:
Реалистичен
Изследователски
Артистичен
Социален
Предприемчив
Традиционен
Кодът Р-И-А-С-П-Т
Практичен, човек на опита, работи с предмети,
машини, инструменти
Р
Реалистичен
И
Изследователски изследване, анализиране, оценяване
А
Артистичен
Новаторски, интуитивен, неструктурирани
действия, творчески, градивен
Социален
Подпомага на другите, насърчава ученето, работи с
хора, спомага за обучението, лекува хората
Предприемчив
Започва и работи по проекти, въздейства,
убеждава, води, управлява, взима решения
Традиционен
Следва установени процедури, работи с данни и
детайли, способности за чиновническа работа и
работа с цифри
С
П
Т
Идеи, размишляване, наблюдение, изучаване,
Каква е моята “идеална” или
мечтана професия?
Есето трябва да включва:
• Резултатите от проучванията на
интересите и кодираните с цвят стилове
(упражнение 1.1)
• Резултатите от проучванията на интересите
РИАСПТ (упражнения 1.2 и 1.3)
• Компилация от интересите към подходящите
професии, базирани на резултатите от
проучванията на интересите (упражнение 1.3)
• Описание на най-подходящата идеална
професия, включително основните
задължения, местонахождение, работно
време и т.н.