Kerajaan Singasari (1222-1292)

download report

Transcript Kerajaan Singasari (1222-1292)

Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Kerajaan Singasari
(1222-1292)
Oleh :
Lukman Hakim
Penutup
Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Penutup
Sejarah Kerajaan
• Berasal dari kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh
seorang akuwu(bupati).
• Letaknya di daerah pegunungan dan yang subur
di Malang dengan pelabuhan bernama
Pasuruhan.
• Kerajaan berkembang dan menjadi sebuah
kerajaan yang besar di Jawa Timur, terutama
setelah mengalahkan Kediri pada tahun 1222M.
Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Penutup
Silsilah Raja-raja Singasari
Tunggul
Ametung
Anusapati
(1227-1248)
Ranggawuni
(1248-1268)
Kertanegara
(1268-1292)
Ken
Umang
Ken
Arok (1222-1227)
Ken Dedes
Mahisa
Wong
Ateleng
Lembu Tal
R.Wijiaya
Tohjaya
(1248)
Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Penutup
Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan
Singasari
1. Ken Arok (1222-1227
2. Anusapati (1227-1248)
3. Tohjaya (1248)
3. Ranggawuni (12481268)
4. Kertanegara (12681292)
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
1. Ken Arok (1222-1227)
• Bergelar Sri Ranggah Rajasa
Amurwabhumi.
• Berkat bantuan pendeta yang
mengambilnya sebagai anak pungut. Ia
dapat mengabdi pada akuwu di Tumapel
yang bernama Tunggul Ametung.
• Akuwu ini kemudian dibunuhnya dan Ken
Dedes dikawinnya.
• Tahun 1227 ken Arok dibunuh oleh anak
tirinya Anusapati, karena adanya unsur
balas dendam atas kematian ayahnya.
Peninggalan
Kerajaan
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
2. Anusapati (1227-1248)
• Pemerintahan Anusapati (juga disebut
anusanatha) berlangsung dengan aman dan
tentram, tetapi dalam tahun 1248 ternyata
Tohjaya hendak pula membalas dendam atas
pembunuhan ayahnya, Ken Arok, oleh Anusapati.
• Dengan suatu muslihat maksud ini terlaksana.
• Anusapati dimuliakan di Candi Kidal, sebelah
tenggara Malang.
Lanjutan………………
Awal
Sejarah Kerajaan
Candi
Kidal
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
3. Tohjaya (1248)
• Hanya beberapa bulan saja memegang
tampuk pemerintahan.
• Tibalah giliran rangga wuni (anak anusapati),
untuk berganti membalas kematian ayahnya.
• Tohjaya sempat melarikan diri, dalam pelarian
itu dan Tohjaya meninggal.
• Dan dicandikan di Katang Lumbang (tdk
diketahui dimana).
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
4. Ranggawuni(1248-1268)
• Gelarnya Sri Jaya Wisnu wardhana
• Ia adlah raja Singasari yang pertama namanya
dikekalkan dalam prasasti.
• Saudara sepupunya, Mahisa Cempaka, anak wong
ateleng diberi kekuasaan pula karena ikut berjasa
dalam kehidupan Ranggawuni.
• Wisnuwardhana meninggal pada tahun 1268 di
Mandaragiri, dan dicandikan di waleri dalam
perwujudannya sebagai siwa dan di Jajaghu (candi
Jago) sebagai Budha amogapasa.
Lanjutan……….......
Awal
Sejarah Kerajaan
Candi Jago
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
5. Krtanagara (1268-1292)
• Paling banyak kita ketahui riwayat dan pemerintahannya.
• Tentang pemerintahannya, raja diketahui dibantu oleh 3
Mahamentri, rkryan I Hino, r.I sirikan, r.I Halu.
• Mereka bertugas meneruskan dan mengatur perintah-perintah raja.
Dan disalurkan kpada r. Patih, r. Demung, r. Kanuruhan.
• Singasari telah mendapat serangan dari dari Raja Bawahannya
Jayakatwang (Kerajaan Kadiri) yang bersekutu dengan Wiraraja. Atas
petunjuk Wiraraja 1292 kerajaan Singasari dapat ditaklukan.
• Kertanagara dimuliakan di Candi Jawi dan Candi Singasari.
Lanjutan……….......
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Candi Jawi
Lanjutan……….......
Awal
Sejarah Kerajaan
Silsilah Raja-raja
Raja yang
Berkuasa
Candi
Singasari
Peninggalan
Kerajaan
Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Penutup
Peninggalan Singasari
• P.Balawi (1305M), dkeluarkan Jaya Wisnu Wardhana.
Isinya kakeknya(Ken Arok) menentramkan dan
mempersatukan dunia.
• P. Mulamalurung (1255M), Isinya Wisnuwardhana
mengukuhkan desa Mula dan Malurung menjadi
tempat pemujaan.
• P. Maribong (1264), isinya hampir sama dengan
P.Balawi.
• P. Kudadu (1294 M), isinya tentara Kadiri dibagi menjdi
2 dalam menyerang Kadiri.
Lanjutan……….......
Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Penutup
Awal
Sejarah
Kerajaan
Silsilah Rajaraja
Raja yang
Berkuasa
Peninggalan
Kerajaan
Penutup