Transcript Slide 1

Hjertekarsygdom
ved kronisk nyreinsufficiens
Susanne Bro
Rigshospitalet, København
5. Marts 2010
Kronisk nyresygdom
Ca. 4 % af befolkningen har kronisk
nyresygdom stadium 3-5
Risiko for hjertekarsygdom er væsentligt øget
ved kronisk nyresygdom
CV event: Hospitalization for CAD, HF, ischemic stroke, PAD
Go et al, N Engl J Med 2004
Karsygdom ved uræmi
• Aterosklerose
• Stive kar / vaskulære
calcifikationer
Hjertesygdom ved uræmi
Uræmisk versus klassisk hjertekarsygdom
• Unge patienter
• Hurtig progression
• Pludselig uventet hjertedød
• Højere risiko for komplikationer
• Ikke-klassiske risikofaktorer
• Statiner virker ikke
Risikofaktorer for hjertekarsygdom
ved uræmi
• Uræmi-specifikke
• Klassiske
– Anæmi
– Hypertension
– Hypervolæmi
– Diabetes
– Dyslipidæmi
– Tobak
– Høj plasma fosfat
– Høj plasma cholesterol
– Høj PTH
– BMI
– Høj plasma
homocysteine?
– Fysisk inaktivitet
– Inflammation
– Oksidativt stress
ApoE-/- mice
Plasma urea (mmol/l)
En musemodel for uræmisk aterosklerose
40
NX
UNX
Controls
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
Weeks
J Am Soc Nephrol 2003
Uræmi accelererer aterogenesen
Uremic aorta
Control aorta
J Am Soc Nephrol 2003
Er genekspressions-profilen anderledes
i uræmiske arterier?
Microarray
Tissue RNA
cRNA
Uremic aorta
Genekspressions-profiler:opregulering af
inflammationsgener i karvæggen og nedregulering
af gener relateret til muskelceller
Inflammation
Muscle structure
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006
Uræmi øger dannelsen af antistoffer
mod oxideret LDL
Arterioscler Thromb
Vasc Biol 2007
Effekten af RAS hæmning på uræmisk
aterosklerose er uafhængig af blodtrykket
NS
P < 0.01
ra
la
zi
ne
ar
ta
n
N
X+
H
yd
ril
N
X+
Lo
s
N
X+
E
na
la
p
N
X
0
P < 0.01
NS
0.03
0.02
0.01
0.00
N
X
X+
En
al
ap
ril
N
X+
Lo
sa
N
rt
X+
an
H
yd
ra
la
zi
ne
50
0.04
N
100
P < 0.01
Sh
NS
NS
Sh
Systolic BP (mmHg)
150
Aortic plaque area fraction
NS
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007
P < 0.001
P < 0.05
Anti-MDA-LDL, IgM
Aortic VCAM-1 mRNA expression
(arb. units)
Enalapril reducerer inflammation og
oksidativt stress
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
NX
NX+enalapril
175000
125000
75000
25000
NX
NX+enalapril
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007
Renal Dysfunction Potentiates Foam Cell Formation by
Repressing ABCA1
Yiqin Zuo, Patricia Yancey, Iris Castro, Wasif Khan, Masaru Motojima, Iekuni Ichikawa,
Agnes B. Fogo, MacRae F. Linton, Sergio Fazio, Valentina Kon
Methods and Results—We examined the impact of renal dysfunction on macrophage
cholesterol homeostasis in the apoE_/_ mouse model of atherosclerosis. Renal
impairment induced by uninephrectomy dramatically increased
macrophage cholesterol content, linked to striking impairment of macrophage
cholesterol efflux. This blunted efflux was associated with downregulation of the
cholesterol transporter ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1) and
activation of the nuclear factor-kappa B (NF-B). Treatment with the angiotensin
receptor blocker (ARB) losartan decreased NF-B and restored cholesterol efflux.
Conclusions—Our findings show that mild renal dysfunction perturbs macrophage
lipid homeostasis by inhibiting cholesterol efflux, mediated by decreased ABCA1
transporter and activation of NF-B, and that ARB can restore
cholesterol efflux.
(Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29:1277-1282.)
Konklusion og perspektiver
Uræmisk versus klassisk
hjertekarsygdom:
• Andre patofysiologiske
mekanismer
• Inflammation og oksidativt
stress ser ud til at spille en
rolle
• Mangel på kliniske RCTs