Transcript Reeglid

Jalgpallipäev
Aeg
Klassid
Lapsi
kokku
Poisse
kokku
Tüdrukuid
kokku
T ja P eraldi
T ja P koos
T ja P koos
T ja P koos
PLANEERIMINE:
• IGA VANUS 4 JAAMA
• IGAS JAAMAS 20 MINUTIT TÖÖD
- harjutuse tutvustus (maksimaalselt 5 minutit)
- harjutuse läbiviimine
• LAPS KÄIB RINGIRATAST LÄBI KÕIK 4 JAAMA
• JAAMADE TEEMAD:
- PALLI VEDAMISE MÄNGUD
- SÖÖDU MÄNGUD
- LÖÖGI HARJUTUSED
- MÄNG
• TAGASISIDE LASTELT
Treenerid/kandidaadid:
Palli
vedamine
„VÄLJAKU KUNINGAS“
8-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 30 m x 30 m
• 12 mängijat
• 12 palli (igal mängijal pall)
Reeglid:
• Mängijad võivad liikuda palliga
kogu väljaku piires
• Hoides oma palli kontrolli all,
üritavad nad kaasmängijate
palli väljaku alast välja lüüa
• Kui mängija pall on väljaku
piirest välja löödud, on ta
mängust väljas, lahkub väljakult
ja ei tohi teiste palle
enam puutuda.
• Mängu võidab see, kes viimasena
suudab oma palliga jääda
väljakule
Näpunäide:
• Veendu, et mängijad ei vigastaks teineteist .
(jala taha panemine; vastu jalgu löömine ,
jalgadesse libistamine jne)
„SABA MÄNG“
8-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 30 m x 30 m
• 12 mängijat
• 12 palli (igal mängijal pall)
• 12 vesti (vestid pannakse sabaks)
Reeglid:
• Mängijad võivad liikuda palliga
kogu väljaku piires
• Hoides oma palli kontrolli all,
üritavad nad kaasmängijate
„sabad“ ära tõmmata.
• Mängija võib teistelt saba ära
võtta ainult juhul, kui tema enda
pall on tema juures kontrolli all.
• Mängija, kes jääb oma sabast
ilma, on mängust väljas.
• Mängu võidab see, kes mängu
jooksul korjab kõige rohkem
kaasmängijate sabasid
Näpunäide:
• Veendu, et mängijad ei vigastaks teineteist .
(jala taha panemine; vastu jalgu löömine ,
jalgadesse libistamine jne)
„ERINEVAD VEDAMISED“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 30 m x 30 m
• 12 mängijat
• 12 palli (igal mängijal pall)
Reeglid:
• Alguses on igal pall ja õpitakse
erinevaid vedamistehnikaid.
• Teisesosas jääb 2 mängijat ilma
pallita ja nende ülesanne on
teistelt pall ala piirest välja lüüa.
• Kui mängija pall on väljaku
piirest välja löödud, on ta
mängust väljas, lahkub väljakult .
• Mängu võidab see, kes viimasena
suudab oma palliga jääda
väljakule
Näpunäide:
• Veendu, et mängijad ei vigastaks teineteist .
„LINNADE MÄNG“
7-8
aastased
TALLINN
10 m
TARTU
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 5 m x 5 m „linn“
• Linnade vaheline distants 10 m
• 12-16 mängijat
• 12-16 palli (igal mängijal pall)
10 m
Reeglid:
• Kõik võistkonnad alustavad
üheaegsel palliga liikumist läbi
uute „linnade“, eesmärgiga jõuda
võimalikult kiirest kõik koos
ringiga tagasi oma „linna“.
• Mängijad peavad läbima linnad
koos oma palliga.Pall ei tohi
teepeal kaotsi minna.
• Võidab võistkond, kes esimesena
jõuab täies koosseisus oma
pallidega tagasi oma „linna“.
VILJANDI
PÄRNU
Näpunäide:
• Kasuta harjutuse mitmekõlgsemaks muutmiseks
mõlemat jalg, jala erinevaid osasid.
• Kasuta erinevaid teid ja „teevalvureid“.
„PALLIDE KOGUMINE“
9-10
aastased
Reeglid:
• Kõik mängijad alustavad
üheaegsel pallide toomist oma
„jaama“ triblades palli jalaga.
• Mängijad võivad palle tuua nii
väljaku keskelt kui ka teste
mängijate „jaamadest.“
• Korraga võib tuua ainult ühe palli.
• Kui mängija on oma „jaamas“, siis
keegi teine samal ajal tema
„jaamast“ palli võtta ei tohi.
• Võidab mängija, kes esimesena
kogub oma“ jaama“ 3 palli.
15 m
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 5 m x 5 m „jaam“
• Linnade vaheline distants 10 m
• 4-8 mängijat
• 9 palli
15m
Näpunäide:
• Kasuta harjutuse mitmekõlgsemaks muutmiseks
mõlemat jalg, jala erinevaid osasid.
• Võib mängida ka paarides. Palli järgi käiakse siis
korda mööda.
MÄNGU NIMI?
9-10
aastased
10 m
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 5 m x 5 m jaama
• Linnade vaheline distants 10 m
• 9 - 10 mängijat
• 4 palli
10 m
Reeglid:
• Mängija eesmärk on
„triblada“palliga läbi keskmise ala
koonuse tagant läbi ja tulla
võimalikult kiiresti oma koju
tagasi.
• Kesmist ala valvab valvur, kes
üritab palli mängijaid segada ja
neilt palli ära võtta.
• Palliga triblajad ei tohi teineteist
segada ja palle minema lüüa.
• Võidab võistkond, kes esimesena
on palli tagasi koju toonud X
korda.
Näpunäide:
• Kasuta harjutuse mitmekõlgsemaks muutmiseks
mõlemat jalg, jala erinevaid osasid.
• Tagasi koju triblamise võib asendada ka
tagasi koju sööduga.
„PÕGENEMINE“
10-12
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Markeritest ring
• 6 - 10 mängijat
Reeglid:
• Väljaspool ringi on üks marker
vaba.Kui keskmine mängija jõuab
sinna on ta pögenenud aga
välimised võivad tal tee kinni panna
sinna liikudes.
• Sisse läheb järgmine mängija.
• Kui 30 sek. jooksul keskmine välja ei
saa toimub sammuti vahetus.
• NB! Seda võib ka pallidega teha.
Näpunäide:
„KASS JA HIIR“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 4x2m
• 2 mängijat
Reeglid:
• Kass alustab mängu ja ülesanne on
hiir kinni püüda.
• Alguses pallita pärast palliga.
• Treener otsustab millal osad
vahetada, kui kass ei saa hiirt kätte.
Näpunäide:
„HULKUV KOER“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 30 m x 30 m
• 8 - 12 mängijat
• Ala 30x30m. kolme tsooniga.
Reeglid:
• Palliga mängijad peavad vedama
taiselepoole alasse.
• Keskmine peab nad kätte saama
• Koer kes on kätte saadud muutub
ise ka koerapüüdijaks
• NB! Võib ka alustada ilma
pallidetta..
Näpunäide:
Palli
söötmine
„JALGPALLI BOWLING“
8-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 20 m x 30 m
• 12 mängijat
• 12 palli (igal mängijal pall)
• 14 suurt koonust
Reeglid:
• Mõlemad võistkonnad alustavad
üheaegsel palliga vastaste
tähiste maha löömist
• Mängijad ei tohi siseneda väjaku
alasse pallide ja tähiste ära
toomiseks ja tähiste kaitmiseks
• Tähised, mis vastase poolt on
maha löödud, jäävad sinna
lebama kuni mängu lõpuni.
• Võidab võistkond, kes saab
esimesena maha löödud kõik
vastaste tähised.
Näpunäide:
• Kõige täpsem löök on siseküjelöök
„JALGPALLI BOWLING 2“
8-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 15 m x 20 m
• 12 mängijat
• 12 palli (igal mängijal pall)
• 7-14 suurt koonust
Reeglid:
• Mõlemad võistkonnad alustavad
üheaegsel palliga
tähiste maha löömist
• Mängijad ei tohi siseneda vastaste
väjaku alasse pallide ja tähiste ära
toomiseks ja tähiste kaitmiseks
• Tähised, mis vastase poolt on
maha löödud, jäävad sinna
lebama kuni mängu lõpuni.
• Võidab võistkond, kes lööb maha
rohkem tähised.
Näpunäide:
• Kõige täpsem löök on siseküjelöök
„JALGPALLI BOWLING“
10-12
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 15 m x 20 m
• 4 mängijat
• 2 palli
Reeglid:
• Mõlemad võistkonnad alustavad
üheaegsel palliga vastaste
koonuste maha löömist
• Mängijad võivad segada vastast
koonuste maha löömist ja kaitsta
oma koonuseid.
• Koonued, mis vastase poolt on
maha löödud, jäävad sinna
lebama kuni mängu lõpuni.
• Võidab võistkond, kes saab
esimesena maha löödud kõik
vastaste koonused.
Näpunäide:
• Kõige täpsem löök on siseküjelöök
• Harjutuse sujuvamaks läbiviimiseks varu
rohkem palle väljaku kõrvale
„TORPEEDO“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 20 m x 15m
• 10 - 12 mängijat
• Paaripeale pall
Reeglid:
• Üks paar söödab omavahel palli.
• Teised paarid püüavad nende pallile
pihta saada.
• Pihtasaajad saavad 1 punkti, kuni
nad on kogunud 3 – 5 punkti siis
saavad nemad kapteniks ja lähevad
otstesse.
Näpunäide:
• Söötma peab ainult mööda maad.
„KARIIBIMERE
PIRAADID“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 20 m x 30 m
• 10 -12 piraati
• 10 palli,2 piraadipüüdiat pallidega
Reeglid:
• Pallita mängijad peavad jooksma
teiselepoole väljakut aarete järgi.
• Kaks piraadipüüdiat püüavad
neile pallidega pihta saada.
• Mängijad kes palliga pihta saavad
muutuvad ise ka piraadipüüdiaks.
• Võidab mängija kes saab kõige
viimasena pihta.
Näpunäide:
• Kõige täpsem sööt on siseküjesööt.
„JALGPALLI BOWLING“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Mängijate vahemaa 15 – 20 m.
• Torbikute vahe 1m. või rohkem
vastavalt tasemele.
• Paaripeale pall
Reeglid:
• Sööta tuleb pall markerite vahelt
läbi.
• Punkti saab paar siis kui pall liigub
torbikute vahelt läbi nii, et ta
torbikuid ei riiva.
• Mängu aeg kas läbi teatud arv
korduste või 2 – 3 ninutit.
Näpunäide:
• Kõige täpsem sööt on siseküjesööt mööda
maad.
Palli
löömine
„JALGPALLI BOWLING“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 15 m x 30m
• 4-12 mängijat
• 4-12 palli (igale mängijale pall)
Reeglid:
1m
• Mängijad alustavad korda mööda
väravale löömist esimesest
jaamast.
1m
• Mängija, kes lõi värava, saab
järgmises ringis sooritada löögi
1 meeter kaugemalt jaamast.
1m
• Mängija, kes väravat ei löönud,
peab uue löögi väravale sooritama
1m
samast jaamast.(samalt
distantsilt)
• Võidab mängija, kes esimesena
Näpunäide:
lööb värava kõige kaugemalt
• Kasuta nii paremat kui ka vasakut jalga.
distantsilt st. viiendast jaamast
• Omavahel saab vüistelda paarides, kui ka
võistkondade vahel.
„LÖÖGIMÄNG“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Löögid 5 - 10 m.
• 8 – 10 mängijat.
• Kui võimalik siis igal pall.
Reeglid:
• Võistkonnad alustavad vaheldumisi.
• Peale lööki läheb lööja väravasse ja
väravasolija võtab palli ja läheb
oma võistkonna rivilõppu.
• Punkti saab võistkond kui on
saanud värava.
• NB! Vaheta võistkondade pooli.
Näpunäide:
„LÖÖGIMÄNG“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Löögid 5 - 10 m.
• 8 – 10 mängijat.
• 4 ja rohkem.
Reeglid:
• 2 mängijat hakkavad korraga
tulema.Kes saab ennem löögile saab
2 punkti, teine saab 1 punkti.Kui
lööd värava saad lisaks veel 1
punkti.
• Järgmised ei saa ennem vedama
hakata kui eelmiste löök on
sooritatud.
• NB! Vaheta võistkondade pooli.
Näpunäide:
• Jalapealsega löök on kiirem ja tugevam.
Erinevad
mängud
„NUMBRI MÄNG“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 20 m x 30 m
• 1v1, 2v2, 3v3, 4v4jne.
• 1 palli
vv
Reeglid:
• Lihtsad jalgpalli reeglid
T
vv
Näpunäide:
„ERINEVAD MÄNGUD“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 20 m x 30 m
• 1v1, 2v2, 3v3, 3v2 jne.
• 1 palli
Reeglid:
• Lihtsad jalgpalli reeglid
Näpunäide:
„1v1 JOONEJALKA“
7-9
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 4x10 - 15m.
• 2 mängijat
Reeglid:
• Mäng hakkab alati oma nurgast.
• Kumbki ründab ja kaitseb kahte
joont.
• Kui pall läheb välja või veatakse üle
joone alustab teine mängija oma
nurgast.
Näpunäide:
„IHUKAITSJA“
10-12
aastased
Harjutuse ettevalmistamine:
• Väljak 30m x 30m x 30m kolmnurk
• 12 mängijat (kolm neljast
võistkonda)
• X palli 3 miniväravat
Reeglid:
• Igal võistkonnal on oma ala kaitsta
• Võistkonnas on üks väravavaht,
kaks kaistjat ja üks ründaja.
• Väravavaht ja kaitsjad peavad
kaitsma oma väravat vastast
ründaja eest
• Igas meeskonnas on ründaja, kes
üritab värava lüüa ühte kahest
väravast. (mõlemad ründajad võivad rünnata samat väravat.
• Väravat võib lüüa ainult vastase
alast 1v2 või 1vs 1 olukorrast.
• Igal ründajal on 4 võimalust (palli)
Peale igat lööki võtab oma alast
uue palli.
Näpunäide:
• Vaheta mängijate positsioone peale igat 4 palli.
• Võtja võistkond on see, kes suudab 16 pallist
kõige rohkem väravaid lüüa.
• Järgmises raskuastmes võta ära tsoonid ja anna
kõigile võimalus liikuda vabalt igal väljaku osal.