Probacijos praktika Lietuvoje

Download Report

Transcript Probacijos praktika Lietuvoje

PROBACIJOS PRAKTIKA LIETUVOJE

Dr. Marta Gavrilovienė

KO SIEKTA PROBACIJA

• Probacijos koncepcija numatė: • užtikrinti resocializaciją; • plėtoti veiksmingą probacijos sistemą; • sumažinti laisvės atėmimo vietose asmenų skaičių; • Plėtoti socialinę pagalbą nuteistiesiems, o ne vien tik jų elgesio kontrolę.

• Konceptuali probacijos kryptis į priežiūros individualizavimą.

KĄ BYLOJA APIE PROBACIJĄ LIETUVOJE TEISĖS NORMOS • • Probacija – lygtinis paleidimas ir bausmės vykdymo atidėjimas.

Įpareigojimų, galimų skirti probuojamiesiems, sąrašas papildytas 4 draudimais: • - neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi; - nesilankyti tam tikrose vietose arba nebendrauti su tam tikrais asmenimis ar asmenų grupėmis; - nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; neturėti, nenaudoti, neįsigyti tam tikrų daiktų arba neužsiimti tam tikra veikla; 2 įpareigojimais: auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos; dalyvauti elgesio pataisos programoje. LR BPK 253¹straipsnis įtvirtino teismui galimybę pavesti probacijos tarnybai parengti socialinio tyrimo išvadą.

KĄ APIE PROBACIJĄ SAKO STATISTIKA IR PRAKTIKA

ĮPAREIGOJIMAI

BŪTI NUSTATYTU LAIKU NAMUOSE DALYVAUTI ELGESIO PATAISOS PROGRAMOJE

2012 m.

2889 iš jų 996 probuojamieji 1920 iš jų 888 probuojamieji

2013 m.

3323 iš jų 1224 probuojamieji 2227 iš jų 811 probuojamieji

KĄ APIE PROBACIJĄ SAKO STATISTIKA IR PRAKTIKA • 2013 m. teismų pavedimu parengtos 9 socialinio tyrimo išvados.

KĄ APIE PROBACIJĄ SAKO STATISTIKA IR PRAKTIKA • Kam taikoma probacija

Probuojamieji 2013 m.

4062/1077 l.p

Iš jų priskiriami žemai recidyvo rizikai 2847/743 l.p

vidutinei recidyvo rizikai Aukštai recidyvo rizikai 1017/339 l.p.

10/2 l.p.

AR PROBACIJA SUMAŽINO ĮKALINTŲJŲ SKAIČIŲ ?

Probuojamieji 2011 m.

4948/1028 l.p

2012 m.

4265/1005 l.p

2013 m.

4062/1077 l.p

• KLAUSIMAI?

• AČIŪ UŽ DĖMESĮ.