professor Per Fibæk Laursen, DPU

Download Report

Transcript professor Per Fibæk Laursen, DPU

AARHUS
UNIVERSITET
ET FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDLAG:
HVAD VIRKER?
KONFERENCE OM HANDLINGSPLANER FOR ØGET
GENNEMFØRELSE
11. DECEMBER 2013
PER FIBÆK LAURSEN
pRÆSEN
TATION
AARHUS
UNIVERSITET
HOVEDBUDSKAB
› Det som virker er nogle klassiske grundkvaliteter:
› Tydelig ledelse
› Struktur
› Dialog
› Relation
2
AARHUS
UNIVERSITET
SYNTESE 1: JOHN HATTIE
› Undervisning gør en forskel
› Læreren skal være ledende og instruerende
› Læreren skal have føling med elevernes læring
› Velstruktureret, planmæssig og målrettet
› Læreren skal bistå eleverne med konstruktion og
rekonstruktion af viden
› Positiv og støttende atmosfære
AARHUS
UNIVERSITET
SYNTESE 2: HILBERT MEYER
› Klar struktur
› Tiden bruges på læringsorienterede aktiviteter
› Positivt læringsorienteret klima
› Indholdsmæssig klarhed
› Forståelsesorienteret kommunikation
› Flerhed af former og metoder
› Individualiserede krav
› Hensigtsmæssige øvelser eller træning
› Gennemskuelige forventninger
› Gennemtænkte omgivelser
AARHUS
UNIVERSITET
DANSKE TILFØJELSER
› Klaus Nielsen m. fl. om erhvervsuddannelser:
› Fagligt læringsfællesskab
› Det teoretiske skal knyttes tæt til værkstedet, klart
arbejdsmarkeds-relevant mål
› Relation til læreren, rollemodel
› Feedback og hjælp
› Dorte Ågård om gymnasiale uddannelser: For elever
gennemsyrer det relationelle alt andet. Lærere kan motivere
ved hjælp af gode relationer.
5
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD VIRKER PÅ SKOLENIVEAU?
› Tydelig pædagogisk ledelse
› Fælles værdier og visioner
› Klare prioriteringer
› Samarbejde
› Autonomi
6
AARHUS
UNIVERSITET
KONKLUSION
› Det som virker er nogle klassiske grundkvaliteter:
› Tydelig ledelse
› Struktur
› Dialog
› Relation
7