Život v extrémnych podmienkach

Download Report

Transcript Život v extrémnych podmienkach

Patrik Skipala II.B
Jaskyňa
Jaskynné faktory
Organizmy jaskýň
Netopiere
Je to prírodný podzemný dutinový priestor
Vznik:
 Postupným odplavovaním horniny
 Pôsobením prílivových vĺn na pobreží
Limitujúce faktory:
 Svetlo
Kladné faktory:
 Ochrana pred parazitmi
a lovcami z vonka
 Tma
 Možnosť samostatného
 Teplota
 Vlhkosť
a nerušeného vývinu
Fauna
Flóra
 Troglobiont
 Granáty
 Plesne
 Červy
 Machy
 Hmyz
 Huby
 Mloky
 Jaskynné ryby
 Článkonožce
 Netopiere
 Sú to cicavce s výbornám sluchom
 Jaskyňa – ochrana pred denným svetlom a úkryt počas
hibernácie
 Orientuje sa pomocou echolokácie
 pravidelne vysielaných ultrazvukových vĺn a následne
zachýtavanie ich odrazu (do 500m)
 Živí sa najmä hmyzom
 Guano – netopiery trus – ako hnojivo je veľmi výživné
 Netopier vodný za noc uloví 7000 komárou
 Netopiera v jaskyni parazituje kliešť netopierí
 Dĺžka tela max 5cm, rozpätie krídel 25cm (SR)
 Pomalý a nízky let počas lovu
 Frekvencia krídel do 50 kHz
Zdroj: Internet