PowerPoint-presentasjon

Download Report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Her er lokalavisenes
strategi for å overleve
• Overgang til en flermedial nåtid.
• De viktigste satsingsområdene.
• Erfaringene med betalt digitalt innhold.
Foredrag fagpressedagen
Geir Arne Bore, @geirbore
Press fra to kanter
Brukerendringer
Modellen svekkes
• Avislesing ned
• Desktop øker noe
• Mobil kraftig opp
• Web-TV øker
• Annonsekroner går digitalt
• Stor digital konkurranse
• Brukerinntekter stabilt
• Kostnadsvekst tar overskudd
Inntektsfloden tørker inn
7000
Betalt digitalt
6000
Annonse
Abopris avis
5000
4000
3000
2000
?
1000
0
Avisabo
Avis per leser Digital bruker Mobil bruker
Q3: Digitalt større enn avis
•
•
•
•
•
Avis
Schibsted
Amedia
Polaris
Røkla
Gratisaviser
• Synker. 9 prosent sist år
• Sterk posisjon og lite
konkurranse
• Migrerer digitalt
5 mrd.
Digitalt
• Øker 8 % i året
• Mye større konkurranse
• Overskudd sidevisninger
•
•
•
•
•
•
Nettavis
Rubrikk/Finn
Søk
Katalog
Facebook
Egen media
Hva gjør mediehusene?
Avisutvikling
Digitalvekst
Betalt digitalt
• Bremse
opplagsfall
• Effektivisere
• Synergier
• Kutte produkter
• Mobil
• Ipad
• Web-TV
• Rubrikk
• Verdiøkning
• Registrering
• Eavis/nettavis.
• Bundling og
alene
• Premium
Nye
inntekter
• Nisjeprodukter
• Events
• Klubber
• ++
Lokale prioriteringer
Kutte
kostnader
Bremse
opplagsfall
Digital
posisjon
- Mobil
Web-tv
Digitale
brukerinntekter
Registrere,
analysere,
utvikle
innovere
Digital annonseinntekt
Posisjon avgjør valg
Budstikka
VG, DB
BT SA, FVN, Adressa
BA, FB, DT, TB, MA, AN
Fådagersaviser
Mindre lokalaviser,
RB, OA osv
Meningsbærende aviser
DN?
Aftenposten?
Nordlys
Digital posisjon i målgruppen
Slik styrkes digital posisjon
• Digitalt først-strategi
– Mer og bedre innhold,
åpningstid, hurtighet.
• Dyrke fronten
– Titler, prioritering, bilder,
video, variasjon,
responsivt.
• Dialog med brukerne
– SoMe, kommentarfelt,
bloggere osv.
• Innovasjon bruk/marked
Satsing på betalt digitalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tidlige forsøk
•
•
•
•
2010
(The Times)
VG+ på iPad
Fiskaren
Nordlys på iPad
2011
Fædrelandsvennen
Dagbladet Pluss
Tønsberg Blad
Drammens Tidende
Budstikka
Østlandets Blad
Glomdølen
Saltenposten
Dagsavisen
2012
Starter ordentlig
•
•
•
•
(New York Times)
Hallingdølen
Møre-nytt
Kommunal Rapport
Innovatører
Early adopters
Resten?
•
•
•
•
Dagens Næringsliv?
Adresseavisen
Polaris
AID (Amedia betaling)
2013
•
•
•
•
•
2014
Sandefjords Blad
Stavanger Aftenblad
Bergens Tidende
Aftenposten
Jærbladet++
Early majority
Late majority
Modell 1: Hardvegg:
• Hallingdølen,
Sandefjords Blad,
Saltenposten,
• The Times, The Sun
• Kommunal rapport
• Mister 35-50% av
brukerne.
• Konverterer flest fra
gratis til betalt.
• Flere har gitt opp
modellen i USA.
Hardvegg fagblad og lokal
Kommunal Rapport Saltenposten
Betalt digitalt
produkt
Hardwall. Forskjellig fra
papir. Eget papirabo.
Hardwall. Løpende nyhet,
mye likt papir. Felles abo.
Bruk
2200 daglige brukere nett
39400 papirlesere
2100 daglige brukere nett
16000 papirlesere
Effekt av
betalkrav
Ingen effekt på bruk
Litt ned annonse første år.
Halvert daglig bruk
Ingen effekt annonsesalg.
Opplagseffekt
Ingen.
Stanser nedgangen.
Digitale
redaksjonelle
Prosjekt datajournalistikk
og dataformidling.
Ingen dedikerte ressurser.
Modell 2: Myke vegger
Antall saker i uka
9
8
6
4
2
Aftenposten? Nytimes (10 per mnd)
VG+
Dagbladet pluss
Prosentvis betalsaker :
BT
DT
30%
Aftenbladet
TB
40% 50%
Fevennen
Haugesunds avis
60% 70% 80%
Freemium
Metered
• Aftonbladet,
VG+, BT og de
fleste norske
• NYTimes,
Mørenytt, ØB
Aftenposten
0
90% 100%
Kombinasjon
• FTimes,
• Mail &Globe
• (Premium)
Balanse bruk og betaling
Digital utvikling
Andel betalingsaker
Valgets kval
Vinner nye
abonnenter
Svekker
digitalposisjon
Usvekket
Vinner få nye
digitalposisjon abonnenter
Sterke posisjoner,
få betalte digitale brukere
100 % befolkning
«Det blå havet»
60% daglig abonnentlesere avis
40 % daglig digitallesere
½ er abonnenter
Nye betalende
3% betalt
digitalt
Langt gjennom kjøpstrakten
Alle digitale
brukere
• 100 prosent ser på
forsiden.
Klikker på
betal-sak
• En langt mindre
andel klikker på
en sak, særlig
hvis den er
pluss-merket
Registrerer
Fullfører kjøp
• Enda færre går
videre i en
registrerings og
kjøpsprosess.
• Og enda færre
avslutter kjøpet.
Med Spid,
Amazon osv
fullfører de
fleste
Leser betalsak
• 1-3 prosent leser
saken.
God journalistikk treffer
120000 visninger
på betal-sak. Viralt
gjennomslag
Utvikle et nytt univers
Enkel innlogging
Følge brukerne
•
•
•
•
Betalingsløsning:
Øker konvertering fra
55 til 95 prosent
Analyser
Personifisering
Målrettet annonser
Nye produkter
Financial Times: Suksessfaktor nr. 1.
Schibsteds SPiD-registrering: 2,2 mill. brukere.
Amedia kommer også med «singel sign on».
Analyseforventninger.
Teknologi: I startfasen
Fra 1.0
til 2.0
Status: Ikke tatt helt av
Viktige trinn på veien
10x
Forskjell på beste
praksis og dårlige
løsninger
Presse+, USA
Analyse og
Dialog
handling
Teknologi, registrering og kjøp
Andel betalt innhold
Innhold og presentasjon
Betalerfaringene så langt:
«Blandet»
Media Innovation Group og Gartner, 2013
Hva avgjør digitale valg
•
•
•
•
•
Digital posisjon og abo-utvikling.
Konkurransen.
Størrelsen.
Hvor
Digital posisjon.
magien
«Fart og sjølvtillit».
skjer
Vår
komfortsone
5 mål for betalt digitalt
1.
2.
3.
4.
5.
Øke verdien av abonnement.
Nye digitale brukere og inntekter
Registrering av brukerne.
Starte en forbrukerendring.
Utvikle teknologi, produkter og design.
Digitale betalingstjenester
etableres på nye områder
•
•
•
•
Netflix: 700.000 har tilgang.
TV2 Sumo: 110000 brukere i Norge
Gyldendals Sulaby-lærerverk: 150.000 elever.
60 % handlet nett siste 6 mnd.
Over 500 aviser
•
•
•
•
Norge: 9 av 10 største. Tre store konsern.
Canada: 80 prosent av dagsavisene.
USA: 41 prosent på vei.
Flere store, og noen aviskjeder, i Sverige,
Danmark, Tyskland, England, Nederland.
• Piano i Slovenia og Polen. Felles løsning.
1. Gi abonnenter merverdi
• Bevaringsstrategi viktigst for alle abo-aviser,
unntatt de største i verden.
• Konverteringen øker med andel betalt
innhold.
• Ekstra betalt for abonnement eller digitalt
påslag:
2. Digitale brukerinntekter
• 9 av 10 norske aktører tror det vil gi mindre
enn 10% inntektsøkning. (MBL-rapport 2013)
• 30.000 betalende på VG+ (3 prosent)
• Financial Times setter abo-rekord i høst.
• Små tall for nye digitale brukere for de fleste,
men bremser litt av fallet.
Det viktigste:
Journalistikken
Forsterker digitalt først-trenden hos
de største.
Dreining mot digital kvalitet.
Betaling på Jannes historie?
Journalistikk verd pengene
• Digitalt først: Legges ut
gjennom døgnet.
• Det alenestående: Nært,
uten konkurranse.
• Kvalitet: Gode nyhetssaker
• Det personlige:
Kommentarer og debatt
• Det påplussede:
Datapresentasjon.
• Bilder og arkiv.
• Leses alle plattformer
Firefelts publiseringsstrategi
Åpent
Betalt
Raskt Ulykker
Sportsresultater
Livedekning andre hendelser
Nasjonale nyheter
Oppfølgere
Livevideo fra fotballkamper
Dypt
Større rigg/historier
Kommentarer
Debatt
Feature
Nært leserne-nyheter
Generelle lokale nyheter
Arkiv-bilder
Web-TV
Snakkiser på SoMe
Saker som kan sette dagsorden
Presentasjon avgjørende
Store forskjeller i effekt
• 3-4 x større konvertering med god desking.
• Innhold må tåle ulike plattformer. 1/3 leses på
mobil.
• Svært varierende hvor mye som endres
mellom avis og digitalt. Det meste endres ikke.
5 betalingsmodeller
• Hardwall
• Softwall
– Metered
– Freemium
– Kombinasjon
• Ipad- og eavis-utgaver
• Og 3 alternativer for prising:
– Inkludert i abo, ekstrapris for abo, digitalt abo
Forsterker ung utfordring
Amedia-tall
på bruk av
nettside ved
krav om abo
på alle saker.
Forsterker
avisenes
aldersutfordring.
Et ferskt eksempel
Tro på journalistikken
Satsing på betalt
innhold treffer bra
på flere
kvalitetsindikatorer
Men: Ikke gitt at
datarigget
journalistikk gir
større uttelling.