PLO*T*NCI

download report

Transcript PLO*T*NCI

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5
EU peníze školám
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1026
Autor:
Mgr. Kamila Dědáková
Zpracováno:
25. 1. 2013
Ročník (obor)
prima
79-41-K/81, Gymnázium
Zoologie
Biologie
Tematická oblast
Předmět
Anotace:
Prezentace, která by měla sloužit jako
obrazová a textová podpora k výuce
učiva o ploštěncích.
Šablona
Číslo materiálu
III/2-9
III/2-9-15
PLOŠTĚNCI
http://img.ahaonline.cz/img/18/full/1729311_tasemnice.jpg
• vodní, půdní a parazité
• ploché, dvoustranně souměrné tělo rozlišujeme:
- přední X zadní část
- hřbetní X břišní část
• tělo ze 3 vrstev:
- na povrchu pokožka
- pod ní svalový vak k pohybu
- uvnitř trávicí dutina
• žebříčkovitá nervová soustava: nervové
buňky tvoří nervové zauzliny, ze kterých
se táhnou nervové provazce
• první skupina živočichů s vylučovací
soustavou
• obojetníci, vývin přímý X nepřímý u
parazitů
http://community.digitalmediaacademy.org/wpcontent/uploads/2009/04/Asymmetry-Comparission.png
http://a4.ecimages.myspacecdn.com/images02/80/a73d3702497649b9b2a4b01d4d57d70c/l.jpg
SKUPINY PLOŠTĚNCŮ
1.
•
•
•
•
•
•
PLOŠTĚNKY
vodní a půdní
dravci
ústní a zároveň i řitní otvor na břišní straně
smyslové orgány: oči, hmatové laloky
regenerace
ploštěnka mléčná
- mléčné zbarvení
- sladkovodní
http://www.mybitoftheplanet.com/2008/pond/frogjan_files/2101flatworm3big.jpg
http://snowbio.wikispaces.com/file/view/planari
a-regeneration.jpg/393753582/planariaregeneration.jpg
2. MOTOLICE
• parazité živící se krví a tkáněmi hostitelů
• na přední i břišní straně přísavky k přidržení
• motolice jaterní: parazit v játrech přežvýkavců
http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200002813-66b6e67b0epublic/Plo%C5%A1t%C4%9Bnci%20Motolice%20motolice%20jatern%C3%AD.jpg
http://www.afbini.gov.uk/500-572-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Fasciola_hepatica_cycle_in_Czech.jpg
3. TASEMNICE
• parazité žijící ve střevech obratlovců (člověk, pes, kočka)
• nemají trávicí soustavu - příjem potravy celým povrchem
těla
• nákaza nedostatečně propečeným či uvařeným masem
http://i.iinfo.cz/images/580/tasemnice-zbavuje-chuti-na-tatarak-1.jpg
http://files.veterinablansko.webnode.cz/system_preview_detai
l_200000301-ec0b1ed04dpublic/Obr%C3%A1zek%20%C4%8D.%202%20%20%C4%8Dl%C3%A1nek%20Tasemnice%20ps%C3%AD%20vyl
%C3%A9zaj%C3%ADc%C3%AD%20z%20kone%C4%8Dn%C3%A
Dku%20k.jpg
http://files.veterinablansko.webnode.cz/system_preview_
detail_200000300-660a167046public/Obr%C3%A1zek%20%C4%8D.%201%20%20%C4%8Dl%C3%A1nky%20Tasemnice%20ps%C3%AD%2
0ve%20stolici.jpg
• stavba těla:
- hlavička s háčky či přísavkami k
přichycení
- krček
- ploché články se samčími i
samičími pohlavními orgány
http://3.bp.blogspot.com/_ifNvMe6zXXc/SslJcolNRNI/AAAAAAAA
Ar8/cCIgXpbNLz0/s400/GP2104.jpg
http://www.childrensonlinebooks.com/bi284/parasites/
helminthes/taenia_Pisiformis_mature_proglottid.jpg
http://giobioobrazky.ic.cz/zoologie/3_tase.gif
http://www.regionopavsko.cz/wp-content/uploads/2013/04/Tasemnice.jpg
tasemnice psí - video
http://gymtri.trinec.org/soubory/Biologie/3-rocnik/zoologie/tasemnice-bezbr-cyklus.JPG
Tasemnice dlouhočlenná
• v tenkém střevě člověka
• boubele ve vepřovém mase
http://1.bp.blogspot.com/-j7F2mSqTIFk/T2E_bKPJ-II/AAAAAAAAAKg/9Q1cXr-EM-Q/s1600/solium1.jpg
http://grouphaty.wikispaces.com/file/view/Taenia-solium3.jpg/310782944/Taenia-solium3.jpg
Tasemnice bezbranná
• v tenkém střevě člověka
• chybí háčky na hlavičce
• boubele v hovězím mase
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/TAE/TAE_002.jpg
http://practico.vtrbandaancha.net/parasitos/Contenido/Parasitos/Hombre%20y%20E.no%20tradicionale
s/imagenes/sagi.jpg
Použitá literatura a zdroje
Dobroruka, L. J. et al. (1997): Přírodopis I. Pro 6. ročník základní školy. Scientia,
Praha, 127 s.
Čabradová, V. et al. (2003): Přírodopis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia. Fraus, Plzeň, 120 s.
Jelínek, J. & Zicháček, V. (2007): Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc,
Olomouc, 575 s.
Papáček, M. et al. (1994, 1997): Zoologie. Scientia, Praha, 285 s.
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-01-25].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
http://img.ahaonline.cz/img/18/full/1729311_tasemnice.jpg
http://community.digitalmediaacademy.org/wp-content/uploads/2009/04/Asymmetry-Comparission.png
http://a4.ec-images.myspacecdn.com/images02/80/a73d3702497649b9b2a4b01d4d57d70c/l.jpg
http://snowbio.wikispaces.com/file/view/planaria-regeneration.jpg/393753582/planaria-regeneration.jpg
http://www.mybitoftheplanet.com/2008/pond/frogjan_files/2101flatworm3big.jpg
http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200002813-66b6e67b0epublic/Plo%C5%A1t%C4%9Bnci%20Motolice%20motolice%20jatern%C3%AD.jpg
http://www.afbini.gov.uk/500-572-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Fasciola_hepatica_cycle_in_Czech.jpg
http://files.veterinablansko.webnode.cz/system_preview_detail_200000301-ec0b1ed04dpublic/Obr%C3%A1zek%20%C4%8D.%202%20%20%C4%8Dl%C3%A1nek%20Tasemnice%20ps%C3%AD%20vyl%C3%A9zaj%C3%ADc%C3%AD%20z%20kone
%C4%8Dn%C3%ADku%20k.jpg
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
http://files.veterinablansko.webnode.cz/system_preview_detail_200000300-660a167046public/Obr%C3%A1zek%20%C4%8D.%201%20%20%C4%8Dl%C3%A1nky%20Tasemnice%20ps%C3%AD%20ve%20stolici.jpg
http://i.iinfo.cz/images/580/tasemnice-zbavuje-chuti-na-tatarak-1.jpg
http://giobioobrazky.ic.cz/zoologie/3_tase.gif
http://3.bp.blogspot.com/_ifNvMe6zXXc/SslJcolNRNI/AAAAAAAAAr8/cCIgXpbNLz0/s400/GP
2104.jpg
http://www.childrensonlinebooks.com/bi284/parasites/helminthes/taenia_Pisiformis_matur
e_proglottid.jpg
http://www.regionopavsko.cz/wp-content/uploads/2013/04/Tasemnice.jpg
http://gymtri.trinec.org/soubory/Biologie/3-rocnik/zoologie/tasemnice-bezbr-cyklus.JPG
http://www.youtube.com/watch?v=wBpyBfVw8ec
http://grouphaty.wikispaces.com/file/view/Taenia-solium3.jpg/310782944/Taeniasolium3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-j7F2mSqTIFk/T2E_bKPJ-II/AAAAAAAAAKg/9Q1cXr-EMQ/s1600/solium1.jpg
http://practico.vtrbandaancha.net/parasitos/Contenido/Parasitos/Hombre%20y%20E.no%2
0tradicionales/imagenes/sagi.jpg
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/TAE/TAE_002.jpg