TUY*N M* NGU*N NHÂN L*C

Download Report

Transcript TUY*N M* NGU*N NHÂN L*C

TUYỂN MỘ NHÂN LỰC
GVHD: Thầy Vũ Thanh Hiếu
Mục lục
1
Tuyển mộ là gì?
2
Nguồn tuyển mộ NNL
3
Các phương pháp tuyển mộ NNL
TUYỂN MỘ LÀ GÌ?
Khi nào xuất hiện tuyển mộ
Bắt đầu
thành lập
tổ chức
Biến động
Nhân sự
Hoạt động
Nhu cầu
thay thế
2
NGUỒN TUYỂN MỘ
Nguồn
Tuyển mộ
Nguồn
Nội bộ
Nguồn
tuyển mộ
bên ngoài
tổ chức
Nguồn tuyển mộ Nội bộ
Nguồn nội bộ là những ứng cử viên đang làm
việc trong nội bộ tổ chức.
Ưu điểm:
Các ứng cử viên được thử thách về lòng trung thành,
thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm.
Tiết kiệm được chi phí đào tạo.
Tổ chức có đủ thông tin để đánh giá ứng cử viên.
Nhanh chóng thích nghi với công việc, môi trường
làm việc.
Kích thích họ làm việc tích cực, sáng tạo, tạo ra hiệu
suất cao.
Nguồn Tuyển mộ Nội bộ
Nhược điểm:
Kiềm chế sự đa dạng về lực lượng lao động trong tổ
chức.
Tạo ra sức ì, xơ cứng do quen với công việc cũ.
Khó khăn khi cần phải thay đổi một vấn đề gì đó như
thay đổi chiến lược kinh doanh. Những người cũ không
phải là những người dễ đổi mới tư tưởng.
Nguồn Tuyển mộ bên ngoài
Nguồn bên ngoài là những ứng cử viên
ứng tuyển thông qua các kênh:
 Bạn bè của người làm việc trong tổ chức
 Người lao động cũ của tổ chức
 Những người tự nộp đơn xin việc
 Các trường lớp, cơ sở đào tạo
 Lao động đến từ đối thủ cạnh tranh
 Người thất nghiệp hoặc công nhân làm
nghề tự do
Bạn bè của người làm việc trong tổ chức
● Ưu điểm:
- Thường giới thiệu người phù hợp với công việc đang cần.
- Tiết kiệm được chi phí tuyển mộ và nhanh chóng.
- Là nguồn đáng tin cậy.
- Nguồn này thường có chất lượng cao và nhân viên dễ hòa
mình vào tập thể nên thực hiện công việc sẽ có hiệu quả hơn.
● Nhược điểm:
- Nguồn tuyển chọn kém phong phú.
- Có nguy cơ không chọn được người tốt nhất.
- Có thể gây ra kết bè kết phái trong công ty.
- Rất dễ dẫn đến sự thiên vị hoặc ác cảm trong nhân viên một
khi bạn bè người thân của họ bị từ chối.
Các nhân viên cũ trở lại
● Ưu điểm:
- Là những người đã hiểu rõ DN nên dễ dàng thích nghi với
công việc.
- Những người được mời trở lại là những người thực tài
nên thường mang lại kết quả tốt.
- Những người trở lại DN vì có thể thấy rằng không ở đâu
tốt hơn. Vì vậy, họ thường cố gắng để lấy lại niềm tin.
● Nhược điểm:
- Có thể tạo tâm lý muốn rời bỏ hay trở lại DN bất cứ lúc
nào.
Những người tự nộp đơn xin việc
• Ưu điểm
- Người mới có cách nhìn mới đối với tổ chức.
- Họ có khả năng làm thay đổi cách làm cũ của tổ chức
mà không sợ những người trong tổ chức phản ứng.
- Có thể phát hiện thêm nhiều nhân tài mới cho tổ chức.
• Nhược điểm
-Việc giới thiệu nhân viên mới có thể có tác động tiêu cực
đối với tinh thần và sự liên kết của các nhóm làm việc trong
nội bộ tổ chức đặc biệt khi tuyển dụng các vị trí quản lý.
- Người mới thường mất thời gian làm quen với công việc và
môi trường làm việc.
- Dữ liệu về các ứng cử viên từ bên ngoài rất hạn chế, thông
tin từ giấy tờ có thể có độ chính xác không cao.
Các trường lớp, cơ sở đào tạo
 Ưu điểm :
- Tận dụng được những kiến thức mới và kinh nghiệm chuyên
môn từ bên ngoài.
- Nhiệt tình phấn đấu và chứng tỏ trong môi trường mới
- Ứng viên được đào tạo có bài bản hơn, nghĩa là có nhiều khả
năng nhận được những nhân viên có chất lượng cao.
 Nhược điểm :
- Sự gắn bó với công ty chưa xác
định được.
- Bỡ ngỡ trong môi trường làm việc
mới . Môi trường, vị trí , mối quan
hệ.
- Đôi khi phải đào tạo từ đầu.
Tuyển dụng nhân viên từ các đối thủ cạnh tranh
Ưu điểm:
-Công ty không phải bỏ chi phí đào tạo.
-Nhân viên có sẵn tay nghề nên thực hiện công việc có hiệu quả
ngay mà không phải qua giai đoạn tập sự.
-Có thể làm suy yếu đối thủ cạnh tranh.
Nhược điểm:
-Có thể chuyển sang làm việc cho công ty khác với điều kiện
làm việc tốt hơn.
-Có thể bị đánh cắp thông tin
Người thất nghiệp hoặc công nhân làm nghề tự do
• Ưu điểm
- Kiến thức tiên tiến và có hệ thống.
-Có cách nhìn mới đối với tổ chức.
- Có tinh thần, trách nhiệm làm việc cao vì họ mong
muốn có được việc làm và môi trường làm việc tốt
hơn.
-Có khả năng làm thay đổi cách làm cũ của tổ chức
mà không sợ những người trong tổ chức phản ứng.
• Nhược điểm
-Mất thời gian để hướng dẫn họ làm quen với công
việc.
-Gây tâm lý thất vọng cho những người trong tổ chức
vì họ nghĩ rằng họ sẽ không có cơ hội được thăng tiến.
3
PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ
NGUỒN NHÂN LỰC
Phương pháp
Tuyển mộ
Nguồn ứng
viên nội bộ
Tuyển mộ
nguồn ứng
viên bên
ngoài tổ
chức
Phương pháp tuyển mộ nguồn bên trong
Sử dụng bản thông
báo về công việc
Sử dụng sự giới thiệu
của nhân viên
Sử dụng danh mục
các kỹ năng
Phương pháp tuyển mộ nguồn bên ngoài
PP. TUYỂN MỘ
Quảng cáo (báo chí, TV, radio, Internet)
Trung tâm giới thiệu việc làm
Tuyển mộ tại các trường lớp,cơ sở đào tạo
nguồn nhân lực
Các phương pháp khác(sinh viên thực
tập,nhân viên giới thiệu, hội chợ việc làm)