Doelen blok 1

Download Report

Transcript Doelen blok 1

Welkom op de
informatieavond
van groep 6!
Informatieavond 1
 Groep 6.
 Algemene informatie.
 Wat gaan we deze periode leren?
 Vragen?
 Afsluiting informatieavond 1.
Algemene informatie
Vakleerkracht
6B: Dinsdag 09.30-10.15
6A: Donderdag 08.30-09.15
Kleding:
- Schoenen
- Broek
- Shirt
Maandag
10.30 – 11.00 uur
Sieraden
Diploma A,B,C en meer...
www.stevenstemerding.nl
Maken na de lessen.
Herhaling van aangeboden stof.
Soms huiswerk!
Niet buitenspelen! Ouders inlichten.
Dictee
 Ongeveer 12 woordjes
 Iedere vrijdag overhoring (1 week leren)
 1 fout, 2 punten
Tafeltoets
Werkstuk
Spreekbeurt
Boekbespreking
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Topografie
Huiswerk
Boekbespreking: rapport 1
Werkstuk: rapport 2
Spreekbeurt: rapport 3
Belangrijk!!
Rekenen
Doelen blok 1:
Optellen en aftrekken:
 Optellen en aftrekken tot en met 1000.
 Handig rekenen en schattend rekenen.
 Kolomsgewijs rekenen.
Vermenigvuldigen en delen:
 Schattend vermenigvuldigen.
 Grotere vermenigvuldigingen. 4x80 4x800.
 Delen met rest. 19 : 6 = 3 rest 1.
Geld
 Optellen van geldbedragen.
 Aanvullen van geldbedragen tot €10.
 Schattend optellen van geldbedragen.
Tijd :
 Analoog en digitaal klokkijken.
 Bepalen van de tijdsduur.
 Werken met de kalender. Maanden van het jaar,
seizoenen en schoolvakanties.
Meten:
 Juiste maat zoeken bij een voorwerp.
 Oppervlakte, cm².
 Het juiste gewicht zoeken bij een voorwerp.
Meetkunde:
 Bouwsels en plattegronden combineren.
Doelen blok 2:
Optellen en aftrekken:




Optellen en aftrekken tot 1000.
Handig en schattend rekenen.
Verdubbelen en halveren.
Kolomsgewijs rekenen.
Vermenigvuldigen en delen:
 Vermenigvuldigen met 10 en delen door 10.
 Automatiseren van tafels t/m 10  tafeltoets.
 Vermenigvuldigingen als 7x49 en 7x98.
Tijd:
 Analoog en digitaal klokkijken.
 Kalender.
Meten:
 Oppervlakte, m².
 Liter, deciliter en milliliter.
Meetkunde:
 Ruimtelijke oriëntatie (wat zie je als je ergens staat).
Diversen:
 Het lezen en interpreteren van een staafgrafiek.
 Het maken van een staafgrafiek.
Spelling
Doelen blok 1:





Woorden met kleefletters
Woorden met twee klankgroepen
Klankgroepen met een stomme e
Woorden met ei
Woorden met ij
lf, rp, lk
scharen
bestellen
eieren
wijs
Doelen blok 2:





Vaste stukjes –ig en –lijk
giftig, gevaarlijk
Woorden met ou
hout
Woorden met au
rauwe
Werkwoorden herkennen
kun je...? lopen
Werkwoorden 3 persoonsvormen
ik, hij, wij
Begrijpend lezen
 Wij werken met de leessleutels (zie spiekmuur).
 Één keer in de week een begrijpend lezen les (uit de
methode; lezen in beeld).
 Één keer in de week een studerend lezen les (uit de
methode; Blits).
 Nieuwsbegrip.
 Belangrijk!!! Veel lezen, thuis ook!
Doelen blok 1:
 Voor het lezen verkennen we de tekst.
 De tekstsoort, tekstdrager en het onderwerp
bepalen.
 Controleren of je een tekst begrepen hebt.
 De zes sleutelstrategieën toepassen.
Doelen blok 2:
 Trefwoorden opzoeken in een register.
 Voorspellen waar een tekst over gaat.
 Een geschikt tekstdeel kiezen bij een informatieve
vraag.
Taal
 Taal bestaat uit vier onderdelen:
- Woordenschat
Spreken en luisteren
- Spreken en luisteren
 Oefenen
- Taalbeschouwing
 Samenwerken
- Schrijven
Woordenschat
 Weektaak
 Plaatjes
 Computer
Taalbeschouwing
 Ontleden!
Schrijven
 Verhalen schrijven
 Hoofdletters, punten
Doelen blok 1:
 Leren om te laten zien dat je kunt luisteren.
 Je kunt op verschillende manieren spreken.
 Een gesprek kunnen voeren.





Werkwoorden (kun je...?).
Zelfstandig naamwoorden (de, het, een).
Persoonsvorm.
Leestekens gebruiken: . , : ? !
Hoofdletters gebruiken.
 Wat zijn omgevingsteksten?
 Een woord uitleggen in een tekst.
 Verbindingswoorden gebruiken (maar, want, toch).
Doelen blok 2:
 Ze kunnen iets vertellen over een plaatje.
 Ze kunnen iets uitleggen m.b.v. een plaatje.
 Plaatjes kiezen die passen bij wat ze vertellen.
 Taal verandert en er komen steeds nieuwe woorden
bij.
 Een samenstelling: een boekenkast.
 Het onderwerp (wie of wat?).
 Een inleiding leren schrijven bij een tekst/boek.
Geschiedenis
Hoofdstukken:
1.De Gouden Eeuw
2.Pruiken en Hoepelrokken
 5 lessen per hoofdstuk
 1 week om de toets te leren
 Begrippen + tekst
Aardrijkskunde
Hoofdstukken:
1. Wie regelt het?
2. Vechten tegen water.
 4 lessen per hoofdstuk
 1 week om de toets te leren
 Begrippen + tekst
Topografie
Hoofdstukken:
1. Overijssel
2. Zeeland
- Provincies
- Plaatsen
- Rivieren





Zelfstandig werken, in de weektaak
Gezamenlijk nakijken
1 week om te leren
Ingevulde + blanco versie
Let op!!!! Spelling!!!
Woordenschat
Het verhaal van de boeroes
Morgen gaan we een uitstapje maken naar de grebselmak.
In een grebselmak zijn veel klate grebsels.
Vandaag vertel ik jullie iets over een grebsel die we morgen in
de grebselmak zullen zien.
Het grebsel heet boeroe.
Boeroes zijn gove grebsels en boeroes zijn molek.
Boeroes hebben gove tisbams en gove slop-knebels.
Boeroes hebben menge biepels en vier koezels.
Boeroes eten graag lergo’s .
Ze pakken deze met hun klerg.
Het verhaal van de olifanten
Morgen gaan we een uitstapje maken naar de dierentuin.
In een dierentuin zijn veel verschillende dieren .
Vandaag vertel ik jullie iets over een dier die we morgen in de
dierentuin zullen zien.
Het dier heet olifant.
Olifanten zijn grote dieren en olifanten zijn mooi.
Olifanten hebben grote slagtanden en grote oren.
Olifanten hebben korte staarten en vier poten.
Olifanten eten graag bladeren.
Ze pakken deze met hun slurf.
Vragen?
Telefoonnummer
Bedankt voor uw
komst!