Slayt 1 - İçişleri Bakanlığı

download report

Transcript Slayt 1 - İçişleri Bakanlığı

İSAY (İnternet Sayfaları Yönetimi); internet ara yüzü ile yönetilen, hazır tasarımlar arasından kullanıcının istediğini seçip ve birimine ait hazır menü kalemlerine içerik girerek kendi internet sitesini oluşturabildiği bir yazılımdır.

Bakanlığın resmi internet sitesi (www.icisleri.gov.tr) başta olmak üzere Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatına ait internet sitesi ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı ayrı tasarım ve yazılım hazırlamanın yarattığı zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Tasarım eklenebilen, renk düzenleri üzerinde çalışılabilen, çok basit şekilde içeriği oluşturulup, yönetilebilen bir yapıya sahiptir. Sitelerin profesyonel bir görüntüye ve içeriğe sahip olabilmesi için İSAY Projesi geliştirilmiştir.

Proje, İçişleri Bakanlığı’nın, internet sitesi ihtiyacı olan; 1- Merkez Birimler, 2- Valilikler, 3 Kaymakamlıklar, 4 5 İl Özel İdareleri, İl Nüfus Müdürlükleri, 6 7 8 9 10 11 İl Planlama Müdürlükleri, İl Dernekler Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Strateji Geliştirme Müdürlükleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İl Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezleri’ne Site hazırlanmasını kolaylaştırıcı yazılım ve sunucu bileşenleri bütünüdür.

Aşağıdaki tabloda İSAY’ a kayıtlı kurumların iller, ilçeler, birimler ve özel idareler bazında dağılımı gösterilmektedir.

İl Afet ve Acil D.Md.

1% İl Dernekler Md.

1% Merkez Birim 3% İlçe Özel İdaresi 2% İl Özel idaresi 5% il 5% İl Nüfus Md.

1% İl Planlama Md.

1% Diğer 1% Deneme 6% ilçe 74% İSAY

ilçe il İl Özel idaresi İlçe Özel İdaresi Merkez Birim İl Dernekler Md.

İl Strateji Gelş.Md.

İl Afet ve Acil D.Md.

İl Nüfus Md.

İl A.B. Koord.Mrkz.

İl Planlama Md.

İl Arama Kurtarma İl Jandarma Kom.

Dergi Diğer Deneme

Bilgi İşlem dairesi Başkanlığınca sağlanan bu hizmet İçişleri Bakanlığı kapsamında 614 kurum da 614 yönetici tarafından kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 2008’ den 2011’ e kadar gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen İSAY kurum kayıt sayıları gösterilmektedir.

YILLARA GÖRE ABONE SAYILARI

1 771 1 054 2008 177 2009 382 2010 533 614 2011 2012 Hedef 2013 Hedef

İSAY Projesi ihtiyaç duyulan isteklere göre yenilenip gelişmeye devam etmektedir. Son örnek geliştirmelerden bir kaçı aşağıdaki gibidir; •Menü Kalemi Silme, •Site Haritası, •AnaSayfa Script Ekleme, •İSAY’a kayıtlı kurum istatistikleri, •Web sayfalarının İstatistikleri; Ziyaretçi Sayısı, İçerik Sayısı, Menü Kalemi Sayısı, Galeri Sayısı, Galeri İçerik Sayısı, Yorum Sayısı,

•İSAY ile tüm birimlerimizin web sitesi ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

•Bütün sitelerin tek portal üzerinde izlenmesi mümkün olabileceğinden birbirlerinden bağımsız olarak bütün siteleri izlemek gibi bir sorun da yaşanmayacaktır.

•Ayrıca güvenli, kaliteli ve standart hizmet kalitesi ile e-İçişleri uygulamalarına entegre olması gibi kazançlar elde edilecektir .

NEDEN İSAY KULLANMALIYIZ?

•Günümüz teknolojisi dikkate alındığında iletişim ve yayın aracı olarak bir internet sitesine sahip olma zorunluluğu hepimizin malumudur. Tüm devlet kurumları e-devlet‘e geçiş dönemi yaşarken vatandaşa hizmetin en kısa yoldan internet ulaştırılması amaçlı valilik ve kaymakamlıklarımızın en azından bir yayınına sahip olmaları gereği kaçınılmazdır.

•İSAY yazılımı sayesinde taşrada MS Word yazılımını ve interneti aktif olarak kullanan her personelin, bu mümkün olacaktır.

yazılım ile internet sitesi oluşturup kullanabilmesi

Güvenlik Yazılım Desteği Sağlanır Tasarım Desteği Sağlanır İçerik Desteği Sağlanır Veritabanı Desteği Sağlanır Modül Desteği Sağlanır

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için İnternet, Yayın ve Portal Şubesi [email protected]

Muhammed ÖZDEMİR