FESTYNY INTEGRACYJNE W GIMNAZJUM IM. JANA PAW*A II W

download report

Transcript FESTYNY INTEGRACYJNE W GIMNAZJUM IM. JANA PAW*A II W

FESTYNY INTEGRACYJNE
W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W ŻYRZYNIE
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie od
2003 roku organizuje festyny integracyjne.
Ich celem jest integracja społeczności
szkolnej i uczestniczących w nich klas oraz
szkół, a jednocześnie działania profilaktyczne,
zwrócenie uwagi na ważne problemy, jak np.
sięganie przez młodzież po środki
psychoaktywne czy stosowanie przemocy i
agresji.
Pierwszy festyn zorganizowaliśmy dla
całej społeczności szkolnej Gimnazjum
pod hasłem „Żyj zdrowo, nie pal!”.
Festyn miał na celu dostarczenie wiedzy
na temat szkodliwości palenia papierosów,
konsekwencji zdrowotnych palenia, a
także promowania zdrowia i stylu życia
bez potrzeby sięgania po papierosy.
Kolejne festyny organizowaliśmy już we
współpracy z innymi szkołami, jak Zespół
Szkół w Żyrzynie czy Szkoła Podstawowa
w Żyrzynie.
Od 2008 roku uczestniczą w nich klasy I
naszego Gimnazjum oraz uczniowie klas
VI szkół podstawowych Gminy Żyrzyn: w
Skrudkach, Osinach i Żyrzynie.
Hasła, tematyka przewodnia festynów
organizowanych w kolejnych latach to m.in.:
„Alkohol kradnie wolność...”,
„Nie pijemy alkoholu – cieszymy się swoją
młodością”,
„Mikołajkowa promocja zdrowia”,
„Zimowa promocja zdrowia – żyj zdrowo!”,
„Twoje zdrowie w twoich rękach”.
15.12.2011r. zorganizowaliśmy już
X Festyn Integracyjny Gimnazjum
i szkół podstawowych z terenu Gminy
Żyrzyn pod hasłem
„Wyłącz agresję, włącz kulturę”.
Imprezy te od początku mają charakter
konkursowy. Klasy z poszczególnych szkół
rywalizują w różnorodnych konkurencjach,
wśród których należy wymienić m.in.:
sportowe, plastyczne, muzyczne czy
sprawdzające wiedzę.
Dążymy do tego, by poszczególne
konkurencje nawiązywały do tematyki,
hasła festynu.
Konkurencje sportowe, jakie dotychczas
się odbyły, to np.: „nietypowe rzuty do
kosza”, „skacząca skakanka”, tor
przeszkód, konkurencja z hola-hop
„wyginam śmiało ciało”, „rzuty do kosza
nietypową piłką”, odbicia piłki siatkowej z
deską łączącą parę, „żabi rechot” – tor
przeszkód z płetwami na nogach,
„podbierak”.
Wśród konkurencji
wiedzowych należy
wymienić: quiz wiedzy
(np. o szkodliwości
palenia czy o
alkoholizmie),
krzyżówka z hasłem,
zadanie matematyczne,
dyktando, piramida
żywienia, wystrzałowe
pytania, uzupełnianki,
puzzle profilaktyczne
itp.
Natomiast wśród
konkurencji związanych
ze zdrowym
odżywianiem - np.
przyrządzenie zdrowej
surówki.
Atrakcyjne są co roku dla
uczniów konkurencje
sprawnościowe,
indywidualne bądź
wymagające współpracy w
parach, np. jak działa
grawitacja (jak najdłużej
utrzymać piórko w
powietrzu dmuchając na nie
tak, aby nie spadło),
przekładanie kubeczków na
czas, zjedzenie porcji ryżu
przy pomocy chińskich
pałeczek, picie soku
cytrynowego, obieranie
jabłka w taki sposób, aby
skórka była jak najdłuższa,
karmienie kolegi/koleżanki
zdrowym serkiem mając
zawiązane szalikiem oczy,
piramida klasowa (z talii
kart - oczywiście jak
najwyższa!)
W trakcie festynu uczniowie
prezentują przygotowane wcześniej
piosenki nawiązujące do tematyki
festynu (np. konkurencja „Zdrowe
muzykowanie”, „Jak tu życie
wydłużyć, a nie skrócić...”),
odgrywają różne role w scenkach
odmawiania w sytuacjach zachęcania
np. do zapalenia papierosa.
Jedną z konkurencji była także
„Sztuka wielkiego hałasowania” każda klasa na polecenie
prowadzącego jak najgłośniej
krzyczała: żyjemy zdrowo!!!!
W trakcie konkurencji „kalambury”
klasy odgadują hasła wylosowane i
przedstawiane w formie pantomimy.
Kilka festynów rozpoczęły
przedstawienia przygotowane przez
uczniów, np. „Sąd nad alkoholem”
czy montaż „Nad własną dróżką się
zastanów..”.
Uczniowie wykonują
plakaty, których hasło
jest związane z tematyką
festynu – np. „Nasze
rady jak żyć zdrowo i bez
alkoholu”, „Żyj zdrowo!”,
„Zamiast palenia
papierosów polecamy…”,
„Wyłącz agresję, włącz
kulturę”.
Od kilku lat w
programie festynów
pojawia się
konkurencja „Mam
talent”, dzięki której
uczniowie mają okazję
do zaprezentowania
swoich ciekawych
zainteresowań oraz
zdolności np.
wokalnych,
sportowych,
akrobatycznych,
muzycznych,
literackich,
plastycznych,
aktorskich i innych.
INSTYTUCJE/ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Wójt Gminy Żyrzyn
Urząd Gminy w Żyrzynie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Żyrzynie
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
Uczniowski Klub Sportowy „Bumerang” Żyrzyn
Szkoła Podstawowa w Żyrzynie
Szkoła Podstawowa w Osinach
Szkoła Podstawowa w Skrudkach
Prezentację wykonała:
mgr Jolanta Prończuk