Transcript Søren Hvas

Workshop: Trygge boligområder
- Københavns Kommunes strategi for udsatte by- og
boligområder
HVEM ER JEG ?
Søren Hvas – Avedøre Stationsby
ARBEJDE NU:
Kvarterudvikling, TMF, Københavns kommune
ARBEJDE TIDLIGERE:
Kuben – Byfornyelse Danmark
Boligselskabet AKB
Hvidovre kommune
Sidder i afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse i Avedøre Boligselskab
BL Weekendkonference lørdag-søndag 19.20. november 2011
2
Hvad skal vi tale om ?
POLITIK FOR UDSATTE BYOMRÅDER
Københavns kommune har for nylig udarbejdet en ny strategi
for arbejdet i udsatte by- og boligområder
NY ORGANISERING AF HELHEDSPLANER
Boligsociale helhedsplaner skal nu organiseres i større
sammenhængende områder, således at de i højere grad
støtter og styrker de eksisterende kommunale indsatser.
BEBOERINDDRAGELSE
Men hvad betyder det for den lokale inddragelse og
kontakten med beboerne i de udsatte boligområder
BL Weekendkonference lørdag-søndag 19.-20. november 2011
3
4
Baggrund for ny politik
NYE DATA SAMLET
• Socialt/økonomisk kort
•
6 byområder
FRA PROJEKTKULTUR
TIL FOKUS PÅ KERNEDRIFT
• Projekterne skal være
”støttehjul” til driften
Første bydele
• Nørrebro
• Bispebjerg
• Brønshøj / Husum
Dialogen starter januar 2012
BL Weekendkonference lørdagsøndag 19.-20. november 2011
6
Samarbejdsaftale 2010 – 2014 som omfatter
tryghed og trivsel, social bæredygtig beboersammensætning,
boligsocial anvisning, boligsociale indsatser, områdebaserede
indsatser, fysiske indsatser, klima, fremtidssikring og nybyggeri
BL Weekendkonference lørdag-søndag 19.20. november 2011
7
NY ORGANISERING AF HELHEDSPLANER
8
Tingbjerg
-Husum
NY ORGANISERING AF
HELHEDSPLANER
Bispebjerg
møde det boligsociale i bydelen
Nørrebro
Valby
Amager
Kgs.
Enghave
Forskelle på afdelinger i dag
som har samme problemer
1%
33%
LBF
kk mf
66%
50.429 kr. pr. bolig
anden mf
20%
LBF
4%
kk mf
76%
anden mf
32.685 kr. pr. bolig
Et nyt samarbejde udvikles
Centrale organisation iværksat
2010
KK intern styring
Politisk
niveau
Bydels organisation iværksættes
2012
KK og BL
bydel
Borgmester
forum
Partnerskabs
forum
Afdelings
Bestyrelses
forum
????
Tværkommunal
styregruppe
Samarbejds
forum
Boligsocialt
forum
Administrativt
niveau
Tværkommunalt
team
Repræsentation fra den
kommunale forvaltninger
administration
Områdebaseret
boligsocialt
samarbejde
deltagelse fra BL / Boligorganisationer
/afdelingerne og kommunen
Indsatser
bydelsdækkende
afdeling
Afdelings
bestyrelse
Boligsociale
aktiviteter
projekter
deltagelse fra afdelingsbestyrelser og beboere
m.v.
Administrativ organisation
SAMARBEJDSFORUM
BOLIGSOCIALE
KOORDINATORER
INSPEKTØRER
BOLIGSOCIALE
PROJEKTLEDERE
TVÆRKOMMUNALT
TEAM
BOLIGSOCIALT FORUM
KONKRETE
INDSATSER
PROJEKTER
KONKRETE
INDSATSER
PROJEKTER
KONKRETE
INDSATSER
PROJEKTER
KONKRETE
INDSATSER
PROJEKTER
LOKALE
FORVALTNINGS
LEDERE
HVAD NU MED
beboerne
og
afdelingsbestyrelsen
??????????????????
BL Weekendkonference lørdag-søndag 19.20. november 2011
13
NØRREBRO I DAG:
HELHEDSPLANER (9)
6 styregrupper
ANDRE BESTYRELSER M.V.
OMRÅDEFORNYELSE
1 styregruppe
HOTSPOT
1 følgegruppe
LOKALUDVALG
FORÆLDREBESTYRELSER
14
FORENINGSBESTYRELSER
BRUGERRÅD
Det boligsociale - HVOR HEN ?
KOMMUNENS
FOKUS
OMRÅDER
Det boligsociale - HVOR HEN ?
Aftales på
bydelsniveau
•
•
•
Tæt på kommunale
opgaver / ansvar
Kommunal
medfinansiering
Ledes af boligsocialt
forum
Aftales på
afdelingsniveau
•
•
Tæt på afdelingens
opgaver / ansvar
Medfinansieres af
boligorganisationen
afdeling
INDSATSER BYDELSDÆKKENDE
Forebyggelse af udsættelser
Fritidsjobkonsulenter
Sommercamps
INDSATSER BYDEL/AFDELING
Kvindecaféer
Miljøambassadører
INDSATSER AFDELINGSVIS
Kulturarrangementer
Beboerinformation
Alle andre lokale aktiviteter
BL Weekendkonference lørdag-søndag 19.20. november 2011
Afdelings
Bestyrelses
forum
????
Afdelings
bestyrelse
16
Indflydelse og ansvar
MEDFINANSIERING
stor
lille
afdeling
INDSATSENS MÅL
bydel
Nye møder med beboerne
vi bruger ressourcerne på:
•
•
•
•
•
•
•
Afdelingsbestyrelserne om konkrete emner
Information/diskussion med beboergrupper
Samarbejde med boligsociale medarbejdere
Samarbejde med afdelingens drift
Sikre forbindelse mellem drift og projekt
Samarbejdet i boligsocialt forum
Støtte og udvikle ”afdelingsbestyrelsesforum”
Så må der skydes løs
