ELSA Olomouc: Výbor - ELSA Česká republika

download report

Transcript ELSA Olomouc: Výbor - ELSA Česká republika

1
ELSA: Co to vlastně je
- Evropské sdružení studentů práv
- Největší světová asociace studentů práv a
mladých právníků na světě (35 000 členů)
- 31 let existence, 41 zemí, 300 univerzit
- Nezávislá, nepolitická, nezisková organizace
- Zakladatelé z PF Rakouska, Maďarska, Polska,
Německa
2
ELSA: Kde všude je
Albánie ◦ Arménie ◦ Belgie ◦ Bosna a
Hercegovina ◦ Bulharsko ◦ Černá
Hora ◦ Česká republika ◦ Dánsko ◦
Estonsko ◦ Finsko ◦ Francie ◦ Gruzie ◦
Chorvatsko ◦ Irsko ◦ Island ◦ Itálie ◦
Kazachstán ◦ Litva ◦ Lotyšsko ◦
Lucembursko ◦ Maďarsko ◦
Makedonská republika ◦ Malta ◦
Německo ◦ Nizozemí ◦ Norsko ◦
Polsko ◦ Portugalsko ◦ Rakousko ◦
Rumunsko ◦ Rusko ◦ Řecko ◦
Slovensko ◦ Slovinsko ◦ Srbsko ◦
Španělsko ◦ Švédsko ◦ Švýcarsko ◦
Turecko ◦ Ukrajina ◦ Velká Británie
3
ELSA: Kde má své zastoupení
-
Partnerství s Radou Evropy
Evropský parlament
UNESCO
WTO - Světová obchodní organizace
ILO – Mezinárodní organizace práce
UNCITRAL – Komise OSN pro mn. a ob. právo
WIPO – Světová organizace vlastnictví
UNHCHR – Výbor spojených národů pro lid.pr.
Mezinárodní výbor červeného kříže ad.
4
ELSA: Na čem pracuje
-
STEP – Student Trainee Exchange Programme
CMCC – Czech Moot Court Competition
IVS – Institutional Study Visit
BSV – Bilateral Study Visit
LW – Legal Workshop
JFK – Job-fair Kontakt
EC – Essay Competition
Open Day, Synergy, PrímaLex ad.
5
ELSA: Co nabízí
„Přispívat k právnímu vzdělání, zlepšovat
vzájemné porozumění, propagovat společenskou
odpovědnost studentů práva a mladých právníků.“
VIZE
„Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a
kulturní rozmanitost.“
6
ELSA: Čím se realizuje
„Pomáhat studentům práva a mladým právníkům
získat mezinárodní rozhled a profesionální
schopnosti.“
„Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v
jednání pro dobro společnosti.“
7
ELSA: Co studentům poskytuje
- Základna pro rozvoj stávajících schopností
- Získávání nových dovedností
- Kooperace s kolegy a odborníky z právního
prostředí z celé Evropy
- Široká škála akademických a odborných
programů, zahraničních stáží, mezinárodních
projektů poskytuje cenné zkušenosti
- Příprava na budoucí profesní život
- Spousta nových přátel a společných zážitků
8
ELSA: Jak je uspořádána
- Mezinárodní, národní, místní úroveň
- ELSA International, Brusel
- ELSA Česká republika
- ELSA Praha, Plzeň, Brno, Olomouc
9
ELSA: Jak se člení
- Prezident
- Tajemník
- Pokladník
- Vice President pro Marketing, VP MKT
- Vice President pro Akademické Aktivity, VP AA
- Vice President pro Semináře a Konference, VP
S&C
- Vice President Výměnných studijních stáží, VP
STEP
1
0
ELSA: Co to znamená
- VP:Vice President, funkce člena Výboru řídícího
sekci MKT, AA, S&C, STEP
- Director: Funkčně přímý podřízený jednotlivého
člena výboru, jež mu pomáhá v samostatné
působnosti s jeho agendou
- Fresher: Označení nového člena ELSA
- STEP: Program výměnných studentských
zahraičních stáží
1
1
ELSA: Kde se o ní dočtu
Celorepublikový studentský právní časopis
Informační médium pro studenty práv
Redaktoři: studenti práv, ne/členové ELSA
Vydáván 1x za semestr v nákladu cca 3000 ks
Od r. 2008 distribuován na všech čtyřech PF
Výtisky zdarma na fakultách či v knihovnách
díky registraci Ministerstvem kultury
- Šéfredaktorka : Barbora Červenková, 720 395
125, [email protected], ELSA ČR
-
1
2
ELSA Olomouc: Kde nás najdete
-
www.elsa.cz/olomouc
-
Fb: ELSA Olomouc
-
Právnická fakulta UP
Třída 17. listopadu 8
772 00, Olomouc
Česká republika
-
Kancelář: Budova B,
1. patro, vedle uč. č. 21
-
[email protected]
1
3
ELSA Olomouc: Kdo jsme
-
Občanské sdružení
založené roku 1993
-
Členská základna cca
100 studentů PF UP
-
Členské schůzky v
liché úterky 9. 10. 2012
-
VH volba členů
Výboru
-
Činnost v rámci stanov
schválených MVČR
1
4
ELSA Olomouc: A kdo jsme doopravdy
- Není o struktuře
- Není o postech
- Není o stanovách
- JE O LIDECH!!!
1
5
ELSA Olomouc: Výbor
- Jakub Mudra
- 608 440 711
- [email protected]
-
Koordinace skupiny
Kooperace se sponzory
Reprezentace navenek
Rozhodovací pravomoc
1
6
ELSA Olomouc: Výbor
1
7
ELSA Olomouc: Výbor
- Michaela Prokopová
- 773 902 504
- [email protected]
-
Komunikace se členy
Kooperace se členy
Archivace
Zastupování prezidenta
1
8
ELSA Olomouc: Výbor
1
9
ELSA Olomouc: Výbor
- Jakub Motl
- 774 102 306
- [email protected]
-
Propagace skupiny
Fundreasing
Správa webu
Podpora hlavních sekcí
2
0
ELSA Olomouc: Výbor
2
1
ELSA Olomouc: Výbor
- Blanka Hrdinová
- 721 678 272
- [email protected]
-
Interakce teorie s praxí
Odborné projekty
Vzdělávací akce
Společenské aktivity
2
2
ELSA Olomouc: Výbor
-
CMCC – soutěž v simulovaném soudním jednání
EC – Essay Competition
JFK - Job-fair Kontakt
Na kus řeči s ELSA Olomouc
L4L – Právní kliniky, Street Law
-
Právnický Antiples
Burza učebnic, rad a nápadů
Na skok do…
Školení Codexis Academia
Vánoční a Mikulášský večírek
2
3
ELSA Olomouc: Výbor
2
4
ELSA Olomouc: Výbor
- Sylva Hanáková
- 605 039 147
- [email protected]
-
Student – hunting
Student Service
Reception
Prezentace STEP
2
5
ELSA Olomouc: Výbor
2
6
ELSA Olomouc: Výbor
- Karolína Bartoňová
- 605 817 937
- [email protected]
-
Školení a tréninky
Přednášky a besedy
Exkurze AK aj.
Filmové promítání
2
7
ELSA Olomouc: Výbor
2
8
ELSA Olomouc: Kontrolní a revizní komise
- Veronika Pochylá
- 775 044 805
- [email protected]
- Helena Staufčíková
- 777 814 905
- [email protected]
2
9
ELSA Olomouc: KRK
3
0
ELSA Olomouc: Director
SOUROZENCI SEDLÁKOVI
&
3
1
ELSA Olomouc: Director
DANIELA WURZLOVÁ
3
2
ELSA: Otázky a dotazy
DĚKUJI ZA POZORNOST

3
3