presentatie op de ConcepT-site

download report

Transcript presentatie op de ConcepT-site

Het studievoorschot

17 oktober 2014 Renate van Luijk Studentendecaan Universiteit Twente

Huidige systeem van studiefinanciering

Studie met driejarige bachelor en tweejarige master Voorwaardelijke beurs (5 jr.) Rentedragende lening (3 jr)

Ba Ba Ba Ma Ma

Diploma termijn (10 jr.)

Huidige maandbedragen prestatiebeurs

september – december 2014

Basisbeurs Aanvullende beurs Lenen Collegegeldkrediet Totaal

Uitwonend

€ 279,14 € 260,19 € 293,89 € 158,83 € 992,05

Thuiswonend

€ 100,25 € 239,30 € 293,89 € 158,83 € 792,27

Beoogd stelsel per 1 september 2015

   Basisbeurs wordt lening -> verschil uitwonend / thuiswonend verdwijnt Aanvullende beurs kan (tijdelijk) hoger worden Periode aflossing van 15 naar 35 jaar  Wel “cohortgarantie”  OV reisproduct blijft voor nominale duur Ba + Ma + 1  Leenperiode van 3 jaar na nominale duur Ba + Ma blijft ongewijzigd  Diplomatermijn van 10 jaar blijft ongewijzigd

Indicatie maandbedragen per september 2015

Situatie bij ouders met 1 (studerend) kind, wettelijk collegegeld  Indicatie rente: 1,06%  Inkomen ouders tussen 35k € en 46k€ minimaal €106,98 aanvullende prestatiebeurs (extra compensatie alleen in 2015-2016)

De cohortgarantie?

Wetsvoorstel: “

Dat betekent dat alle studenten die voor die tijd [1 september 2015, RvL] zijn begonnen aan een bachelor- of een masteropleiding, deze kunnen afronden onder de condities waaronder zij aan hun opleiding zijn begonnen. Wanneer bachelorstudenten na september hun bachelordiploma behalen en beginnen aan een masteropleiding, zullen zij in het nieuwe stelsel terecht komen

Mogelijke uitwerking cohortgarantie

    Student technische Ba – cohort 2012. Studeert nominaal en rondt bachelor af in juni 2015 (inschrijving 2-jarige ma per 1/7/15) -> 3 jaar PB Ba + 2 jaar PB Ma Student technische Ba – cohort 2011. Heeft studievertraging en rondt bachelor af in september 2015 (inschrijving 2-jarige ma per 1/10/15) -> 3 jaar PB Ba + 1 jaar PB ma (14-15) + 1 jaar studievoorschot Ma Student technische Ba – cohort 2014. Maakt slechte start en schrijft zich uit per 1/11/14, begint opnieuw in sept 2015 met Ba -> 36 maanden PB Ba + tijdens Ma studievoorschot Student technische Ba – cohort 2012. Studeert nominaal en rondt bachelor af in augustus 2015 (inschrijving tweejarige Ma per 1/9/15) -> 3 jaar PB Ba + 2 jaar studievoorschot Ma

Oplopende studieschuld bij wegvallen basisbeurs?

Ontwikkeling gemiddelde studieschuld van afgestudeerden met een schuld Jaar afstuderen

Gemiddeld geleend

2009

€ 13.600

2010

15.000

2011

14.900

2012

14.800

Basisbeurs uitwonend ca. €3300, thuiswonend ca. €1200 op jaarbasis.

Prognose overheid stijging gemiddelde studieschuld met ca. €6000.

  Compensatie door studenten via:  Meer inkomsten uit werk?

Hogere lening?

Hogere bijdrage van ouders?

Bussemaker over studieschuld:

Deelt u de mening dat het vooruitzicht van een hoge studieschuld met name nadelig uitpakt voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen? Zo nee, waarom niet?

Nee, die mening deel ik niet. […] Allereerst bevat het voorstel een versoepeling van de terugbetaalvoorwaarden: de terugbetaalperiode wordt verlengd van 15 naar 35 jaar, de drempel waaronder men niet hoeft terug te betalen wordt verhoogd van 84% naar 100% van het wettelijke minimumloon, en het percentage dat een oud-student maximaal hoeft in te zetten voor aflossing van zijn studieschuld, verlagen we van 12% naar 4% van het inkomen boven deze drempel.

Hoe gunstig is de langere aflostermijn?

Indicatie maandbedragen bij aflossing in 15 jaar Schuld van rente 1% rente 2% rente 3% rente 4% € 5.000,- of minder € 10.000, € 15.000, € 25.000, € 40.000, 45,41 59,83 89,74 149,57 239,32 45,41 64,27 96,40 160,67 257,07 45,41 68,86 103,30 172,16 275,45 45,41 73,61 110,42 184,03 294,44 rente 5% 45,41 78,50 117,75 196,26 314,01

totaal betaalde bedrag aan rente en aflossing (bij aflossing in 15 en 35 jaar) (in bedragen van nu) 15 jaar 35 jaar verschil

schuld: 21.000 euro (2,5% rente; 1,5% inflatie) € 22.719 € 24.993 € 2.274 schuld: 21.000 euro (4% rente; 1,5% inflatie) € 25.441 € 31.756 € 6.315

Historische ontwikkeling rente over studieschuld

Jaar einde studie / einde studiefinanciering Begindatum renteperiode Einddatum renteperiode Jaarpercentage 2013 & 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 01-01-2014 01-01-2013 01-01-2012 01-01-2011 01-01-2010 01-01-2009 01-01-2013 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2017 0,81% 0,6 % 1,39 % 1,50 % 2,39 % 3,58 % 0,6 % • Rente loopt vanaf maand na uitbetaling studiefinanciering • Samengestelde interest • Rente voorspeld over 2015: 1,06%

Ter vergelijking: langstuderen

• Eerste uitgangspunt kabinet: 1 uitloopjaar in bachelor of masterfase • Wijziging na kameroverleg: 1 uitloopjaar in bachelor en master plus regeling studenten met functiebeperking • Invoering studiejaar 2011-2012: “boete” was nul euro • Overleg over aanpassingen wet, reparaties uitzonderingen • Rechtszaak rechtmatigheid “vertrouwensbeginsel” • Invoering studiejaar 2012-2013: “boete” inmiddels 3060 euro • Lijst langstudeerders vastgesteld (juni 2012) • Bezwaarprocedures op instellingen, nieuwe uitzonderingen • Terugdraaien wetgeving (sept / okt 2012) • Geld terugstorten

It ain’t over till the fat lady sings

Scienceguide: http://www.scienceguide.nl/Overzicht.aspx

OC&W: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering

Conctactgegevens DUO en studentendecanen UT

DUO:

Website: https://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/default.asp

Regiokantoor: Ripperdastraat 13 Afspraak via: https://www.duo.nl/particulieren/deurmat/contact/servicekantoren/enschede.asp

Studentendecanen:

website: http://www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/ Bezoekadres: Vrijhof 311 Afspraak via: 053 - 489 2035 E-mail: [email protected]