Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola

Download Report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Marie Pokorná
Název:
EU_32_POK_PR45_004
Téma:
Přírodověda 4. ročník
Ročník:
4.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
30. 3. 2013
Ověřeno:
23. 4. 2013
Anotace:
• Žáci se seznamují s významem květu jako základní částí těla
kvetoucích rostlin.
• Na schematickém obrázku rozlišují část květu samčí a
samičí.
• Poznávají a pojmenovávají jednotlivé části květu
jednoduchého.
• Seznamují se podle obrázků s funkcí květu a květenství ve
vztahu k opylování a oplození.
• Poznávají podle obrázkové přílohy nejznámější květy
ovocných stromů a následně jejich dužnatými plody.
• Porovnávají je s květenstvím známých listnatých volně
rostoucích stromů.
• Opakováním je třídění plodů na dužnaté a suché.
Význam květů
•
•
Květy slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin.
Květ tvoří vnější část (kalich a koruna) a vnitřní část (pohlavní
orgány květu) - tyčinky s pylem ( samčí orgán)
- pestík se semeny (samičí orgán)
• Po opylení se z oplodněného vajíčka v semeníku vyvíjejí semena.
Schematické znázornění květu
blizna
Části květu:
1 – Kalich rostliny
2 – Kališní lístky, které
obalují květ
3 - Koruna květu z barevných
květních lístků
čnělka
4 - Pylové tyčinky
samčí část květu
semeník
5 - Pestík – samičí část květu
PESTÍK tvoří:
• Lepkavá blizna, která lépe přichytí pylová zrna
• Čnělka, která spojuje bliznu se semeníkem
• Semeník s jedním nebo více vajíčky, ze kterých se po opylení vytvoří semínko.
Rozmnožování kvetoucích rostlin - shrnutí:
• Květ tvoří vnější část – kalich a okvětí
• Vnitřní části květu, které umožňují rozmnožování, se nazývají
pohlavní orgány.
• Jsou to: pylové tyčinky - samčí pohlavní orgán
•
pestík - samičí pohlavní orgán.
• Pestík tvoří blizna, čnělka a semeník. V semeníku jsou ukryta
vajíčka.
• Opylení je základní podmínkou rozmnožování kvetoucích rostlin.
• K opylení dochází buďto hmyzem ( včela, čmelák, motýl ….)
nebo větrem.
• Při opylení jsou přenesena pylová zrnka z tyčinek na pestík
kvetoucích rostlin stejného druhu.
• Po opylení následuje oplození. Pylové zrnko, které se uchytí na
lepkavé blizně, začne klíčit a jeho tenké vlákno proroste čnělkou
až k vajíčku v semeníku. Zde dojde k oplození. Z oplozeného
vajíčka se vyvíjí semeno a ze semeníku vznikne plod.
Květy lákají k opylení hmyz, nejčastěji včely, svou krásnou
barvou i vůní. Drobné kvítky tvoří skupinku květů – květenství,
aby nalákaly včely k opylování. Některé květy opyluje vítr.
KVETOUCÍ STROMY A KEŘE
Květy ovocných stromů. Po opylení a oplození květ odkvete
a začne se vyvíjet plod s jedním nebo více semeny.
Květ a plod jabloně
Květ a plod třešně
Květ a plod meruňky
Květy a plody ovocných stromů.
.
Květ a plod švestky
Květ a plod hrušně
Květ a plod broskve
Které druhy ovocných stromů dozrává v létě a které až na podzim?
Květenství dalších listnatých dřevin
Jírovec maďal
Lípa srdčitá
Bříza bělokorá
Dub letní
Buk lesní
Olše lepkavá
Třídění plodů
PLODY DUŽNATÉ – jsou obaleny dužinou a rozdělujeme je na:
• Malvice – obsahují jádra v jádřinci
• Peckovice – obsahují pecku
• Bobule – mají v dužině rozptýlená semena
Uveď další dužnaté plody každého druhu, které znáš.
PLODY SUCHÉ – nemají dužinu ( mají suché oplodí).
Které dva děje jsou podmínkou pro vznik těchto plodů?
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech základních škol. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Použité literatura:
• Učebnice Přírodopis pro 5. ročník, Fortuna, Praha 1993, ISBN 80-7168-088-5
• Učebnice Přírodověda 4. ročník, Nová škola, Brno 2003, ISBN 80-7289-052-2
Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora.
V prezentaci byly použity obrázky z těchto zdrojů:
• http://img.ihned.cz/attachment.php/30/20884030/FSl1sIhuWn3rgc80oke47NPBECvL
wVDH/kvet_185x122.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Mature_flower_diagr
am_cs.svg/330px-Mature_flower_diagram_cs.svg.png
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfologie_kv%C4%9Btu
• http://www.zstaborska.cz/web/programy_projekty/priroda/polnicesta/img00008.jpg
• http://blog.idnes.cz/blog/14825/276106/Chata_Jetel_P6148749m.jpg
• http://fotobanka.mlhovina.cz/gallery/t21208906030-fotobanka.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/smetanka-lekarska-24764.jpg
• http://www.priroda.cz/nahledy/k/konvalinka2-foto-176x176.jpg
• http://galerie.artavision.cz/albums/userpics/normal_kvet_jablone.jpg
• http://www.wallpaper.cz/primo/ir2/kvety_tresni--400x300.jpg
• http://fotobanka.mlhovina.cz/gallery/t21239309321-fotobanka.jpg
• http://www.treking.cz/galerie/hrusenv.jpg
• http://www.fotoaparat.cz/g/04/05/03/t/39177_3e3d4.jpg
• http://bylinky.doktorka.cz/cs/images/resize/tri-jablka2-200.jpg
• http://img.ihned.cz/attachment.php/410/33490410/iostv5CDF7HIJMjklPQbef
gpqyzSwARV/tresen.jpg
• http://img.aktualne.centrum.cz/303/74/3037495-svestky.jpg
• http://static.akcniceny.cz/foto/vyrobky/618250/618185.jpg
• http://hobbyzahrada.cz/fotogalerie/articles_images/2309-odrudy_hrusek.jpg
• http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/fotogalerie/id_16/TN_uzivatel_87_broskve.
jpg
• http://priroda-foto.cz/obr/obr_jpg/jirovcovite/jirovec_lysy1.jpg
• http://priroda-foto.cz/obr/obr_jpg/lipovite/lipa_srdcita2.jpg
• http://priroda-foto.cz/obr/obr_jpg/bukovite/buk_lesni5.jpg
• http://www.4yougratis.cz/bylinky/img/briza_bradavicnata.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/889.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/olse-lepkava-48165.jpg
• http://www.prodamy.cz/photos/xgrapes.jpg
• http://media1.picsearch.com/
• http://i.lidovky.cz/12/031/lngal/MC4187a2_shutterstock_60438772.jpg
• http://media5.picsearch.com/