Transcript Slide 1

PREDUZETNIČKI POTENCIJAL
ŽENA NA SELU
Miločer, Crna Gora, hotel “Maestral”
16. decembar 2012.
Žene čine trećinu poljoprivredne radne snage, a
samo 4% žena se vodi kao poljoprivredno
zaposlene (Monstat 2010.)
Stariji od 65
god.
17 %
Žene kao radna
snaga
23,7 %
39,6 %
98 341 osoba
Zaposleni u
poljoprivredi
Žene do 34
godine
Žene u poljoprivrednim aktivnostima 53,4% od toga:
27.90%
zemljoradnja
stočarstvo
voćarstvo i povrtarstvo
mljekarstvo
30.00%
25.00%
20.00%
10.10%
15.00%
9.50%
6.40%
10.00%
5.00%
Istraživanje 2011.
0.00%
zemljoradnja
stočarstvo
voćarstvo i
povrtarstvo
mljekarstvo
U ruralnim područjima žene su rijetko vlasnice
imovine (12,9 %), rijetko se nalaze u položaju
nosilaca gazdinstva, to jest rjeđe imaju ulogu
odlučivanja o poljoprivrednoj proizvodnji
(Istraživanje 2011.)
Žene kao vlasnici
3%
stambenih objekata
9%
15%
automobila
poljoprivrednog dobra
Prema Istraživanju o
potrebama žena u
ruralnim oblastima 2011
24,8% žena bilo je nezaposleno u vrijeme istraživanja
42% koristilo je usluge Zavoda za zapošljavanje i to
najčešće u obliku savjeta ili usluga posredovanja u
pronalaženju posla
3.3% žena je učestvovalo u obukama koje organizuje
Zavod za zapošljavanje.
Raspolaganje kućnim budžetom
39.73%
25.46%
NE
DJELIMIČNO
34.80%
DA
Izvor: ISSP, Istraživanje o potrebama žena u ruralnim oblastima 2011.
PROJEKAT MPRR - MIDAS
Do 28. juna 2012. godine potpisano je 300 sporazuma o grantu
u ukupnom iznosu od 7.100.467,74 eura. Među korisnicima
grantova bilo je tek 26 žena, što čini samo 8% korisnika, a
sredstva koja su njima dodijeljena iznose 574.051,09 eura, što
čini takođe 8% opredijeljenih sredstava.
Ukupan iznos potpisanih
sporazuma
Sredstva dodijeljena ženama
26
574051
300
Broj sporazuma
7100467.74
Broj žena kao nosioci
sporazuma
CILJEVI I MJERE PROGRAMA ZA
POBOLJŠANJE ZAPOŠLJIVOSTI ŽENA U
RURALNIM PODRUČJIMA CG 2013-2016
Definisane 3 prioritetne oblasti:
1.
2.
3.
Podizanje svijesti o značaju ekonomske samostalnosti žena iz
ruralnih područja;
Unaprjeđenje zaposlenosti žena u nepoljoprivrednom
sektoru ;
Unaprjeđenje tržišne orijentacije žena u poljoprivrednoj
proizvodnji.
CILJEVI I MJERE PROGRAMA
Ciljevi su razrađeni sa jasno preciziranim:

mjerama (unapređenje kvaliteta proizvoda, obuke za
podizanje znanja i vještine,mentorska podrška u
poljoprivredi,...),

aktivnostima (obuke, seminari, kampanje...),

nosiocima aktivnosti (MPRR, Odjeljenje za rodnu
ravnopravnost, Savjetodavne službe, ZZZCG...),

rokom aktivnosti (2013-2016),

izvorom sredstava (redovna i donaciska sredstva) i

mjerljivim indikatorima (poboljšanje uslova života žene na
selu, povećanje broja žena kao nosioca gazdinstva...)
Program se sprovodi od 2012-2016.godine
Prvi ovakav projekat koji ce se implementirati uz već postojeće
programe MPRR (MIDAS, IPARD...)