Presentation Elizabeth Webber

download report

Transcript Presentation Elizabeth Webber

Національна програма шкільних
обідів і Програма підтримки
додаткового харчування
Міністерство сільського господарства США
Служба харчування і продовольства
Огляд
Програми підтримки
харчування
•
Програма підтримки додаткового харчування SNAP (колишня програма продуктових
талонів).
•
Шкільне харчування (сніданки, обіди, харчування після закінчення уроків).
•
Літня програма забезпечення продуктами харчування.
•
Програма WIC (цільові групи: жінки, немовлята і діти старшого віку).
•
Програма додаткових постачань продуктів харчування.
•
Програма підтримки реалізації фермерської продукції (Програма FMNP).
•
Програма невідкладної допомоги із харчуванням.
•
Програма постачання продуктів харчування до індіанських резервацій.
•
Програма Міністерства сільського господарства США (USDA Foods).
•
Програма допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
•
Програма забезпечення свіжими фруктами та овочами.
Працюючи у партнерстві
Служба
Міністерства
Агентства штатів
Місцеві оператори
Учасники
Переваги програми
• Підтримка сільського господарства країни.
• Підвищення рівня продовольчої безпеки і
боротьба з голодом.
• Підвищення якості харчування і здоров'я
населення.
Шкільні обіди
Харчування у школі
• Міністерство сільського господарства США пропонує обіди
за зниженими цінами, а також безкоштовні обіди для
понад 31 млн. учнів понад 101 000 шкіл по всій країні
кожного дня (11,8 млн. сніданків кожного дня).
• Обіди: забезпечують
поживних речовинах.
більше
1/3
денної
потреби
• Обід включає такі основні продукти харчування:
– Фрукти.
– Овочі.
– Зернові.
– М’ясо або замінники м'яса.
– Питне молоко.
у
Право участі за рівнем дохoду, 2012-13 фінансові рр.
(на основі прожиткового мінімуму, що визначається на
федеральному рівні)
Розмір
домогосподарства
Харчування за зниженими цінами
(185%)
Безкоштовне харчування
(130 %)
Річ.
Міс.
Щотиж.
Річ.
Міс.
Щотиж.
1
20 665
1 723
398
14 521
1 211
280
2
27 991
2 333
539
19 669
1 640
379
3
35 317
2 944
680
24 817
2 069
478
4
42 643
3 554
821
29 965
2 498
577
5
49 969
4 165
961
35 113
2 927
676
6
57 295
4 775
1 102
40 261
3 356
775
7
64 621
5 386
1 243
45 409
3 785
874
8
71 947
5 996
1 384
50 557
4 214
973
For Each
Additional
Person, Add
+7 326
+611
+141
+5 148
+429
+99
Хто фінансує програму?
• Федеральний уряд.
• Уряди штатів і місцеві
органи влади.
• Сім'ї, які беруть участь.
Рівень відшкодування вартості обідів
• Оплачувані: $0,27.
• За зниженими цінами: $2,46.
• Безкоштовні: $2,86.
Управління програмою
Міністерство
Штати
Фінансування.
Розподіл коштів.
Стандарти
харчування.
Управління програмою
Моніторинг
діяльності на рівні
штату.
Моніторинг місцевих
програм.
Школи на районному
рівні
Реалізація програм.
Придбання продуктів
харчування.
Забезпечення безпечного і
корисного харчування.
Програма Міністерства сільського господарства США
Програма забезпечує
приблизно 15-20% продуктів
харчування у межах кожного
шкільного обіду.
Програма підтримки
додаткового харчування
Мета програми
• У відповідності до Закону “Про продовольство
харчування” від 2008 р. метою програми є:
і
 “Підняти
рівень
харчування
малозабезпечених
домогосподарств
шляхом реалізації програми
партнерства між федеральним урядом і урядами
штатів, метою якої є надання допомоги продуктами
харчування із використанням звичайних каналів
реалізації продукції. ..”
 Та
“зміцнення
спроможності
малозабезпечених
господарств, які відповідають критеріям участі у
програмі, щодо придбання продуктів харчування.”
• Програма робить здорове харчування доступнішим,
забезпечуючи кращій стан здоров'я учасників, важливий
внесок у боротьбу з голодом і розвиток економіки.
Статистика програми
• Наймасштабніша програма боротьби з
недоїданням у США.
• Охоплює 72% населення, яке відповідає
критеріям участі.
• Забезпечує підтримку 47 млн. осіб,
приблизно, 1 із 7 американців.
• П'ять доларів підтримки у межах Програми
= 9,20 доларів у межах загальної
економічної діяльності.
Ролі федерального уряду, урядів штатів і місцевих
органів влади
• Федеральний уряд:
• Встановлює критерії, відповідність яким дозволяє брати участь у
програмі.
• Забезпечує 100% вартості допомоги.
• Сплачує 50% адміністративних витрат.
• Забезпечує нагляд за роботою суб'єктів на рівні штату.
• Забезпечує право участі роздрібних торговців.
• Уряди штатів і місцеві органи влади:
• Визначення відповідності встановленим критеріям і обсягу допомоги.
• Виділення допомоги.
• Забезпечення допоміжних послуг, наприклад, освітніх програм з питань
здорового харчування, інформаційних програм, підтримки зайнятості
населення і навчальних програм.
Право участі
Програма є програмою соціального захисту, критерії
участі у якій є чітко визначеними.
– У програмі можуть брати участь усі особи, які відповідають
визначеним критеріям.
– Цільова аудиторія не обмежується певними групами.
– Не існує черги на участь (списків очікування).
Критерії фінансової відповідності
Основні критерії відповідності:
• Ресурси.
• Рівень дохoду.
• Відрахування.
Обсяг ресурсів
• Обсяг ресурсів більшості
домогосподарств має
становити 2 000 або менше дол. США. Ресурси
мають бути вимірюваними (банківські рахунки, готівка
і т.д.).
• Вартість ресурсів домогосподарств, членами яких є
люди похилого віку або інваліди, не перевищуватиме
3 250 дол.
Дохiд
• Валовий дохiд – до 130% від мінімального (межа
бідності).
Загальний дохiд домогосподарства.
• Чистий дохiд
бідності).
–
100%
Валовий
дохiд
відрахування.
мінімального
мінус
(межа
відповідні
Відрахування
Відрахування включають:
• Вартість медичних послуг.
• Вартість послуг з нагляду за дітьми.
• Вартість житла.
• Вартість комунальних послуг.
Обмеження за рівнем дохoду
(2013 фінансовий рік)
Члени
домогосподарства
Валовий місячний
дохiд
Чистий місячний
дохiд
1
$1 211
$ 931
2
1 640
1 261
3
2 069
1 591
4
2 498
1 921
5
2 927
2 251
6
3 356
2 581
7
3 785
2 911
8
4 214
3 241
Хто отримує послуги у межах програми?
• Сорок сім відростків учасників є дітьми.
• Менше 8 відсотків учасників є особами у віці 60 років
або старше.
• Сорок один відсоток учасників є представниками
домогосподарств, члени яких отримують заробітну
платню або мають інший дохiд.
Рівень підтримки
• З урахуванням розміру домогосподарства, а також
рівнів дохoду і витрат домогосподарства.
• Максимальний рівень підтримки розраховується на
основі “Плану економного харчування”, який
використовується
Міністерством
сільського
господарства
для розрахунку вартості режиму
здорового харчування.
Максимальний рівень
(2013 фінансовий рік)
Члени домогосподарства
Максимальний рівень
1
$ 200
2
367
3
526
4
668
5
793
6
952
7
1 052
8
1 202
Використання допомоги
• Використовуються електронні картки (EBT):
– Кошти
перераховуються
на
дебетний картковий рахунок на
певну дату кожного місяця.
– Учасники
програми
можуть
придбати товари у визначених
підприємствах
торгівлі
із
використанням дебетної картки.
Підприємства торгівлі, що залучаються до
реалізації програми
• Головним чином, супермаркети і малі (середні)
продовольчі магазини.
• Служба харчування і продовольства забезпечує
нагляд за реалізацією програми.
– Моніторинг торгових точок.
– Моніторинг операцій з метою виявлення порушень.
• Магазини
продають
лише
продукти
для
приготування у домашніх умовах.
• У програмі беруть участь, приблизно, 230 000
підприємств торгівлі.
ЗАПИТАННЯ І ЗАУВАЖЕННЯ
Міністерство сільського господарства США
http://www.fns.usda.gov/fns/
Розрахунок обсягу допомоги
• Множення чистого місячного дохoду на 0,3.
• Вирахування результату із максимального показника
підтримки, що застосовується до домогосподарства
відповідного розміру.
• Розмір допомоги = максимум – (0,3 * чистий дохiд).
Приклад: домогосподарство складається з 3 осіб,
чистий місячний дохiд становить 1100 доларів.
Розмір допомоги = 526 – (0,3 * 1100)
Розмір допомоги = 196 дол. на місяць.