Powerpoint dyr

download report

Transcript Powerpoint dyr

Laget av Arne Sklett Larsen
Inndeling - Systematikk
 Levende organismer deles inn i ulike
grupper etter utseende og felles
bygningstrekk
 I fjæra finnes veldig mange ulike plante - og
dyregrupper
Noen dyregrupper i fjæra
 Mosdyr
 Nesledyr
 Pigghuder
 KRÅKEBOLLE
 Maneter
 SJØMUS
 Hydroider
 KORSTROLL (Vanlig sjøstjerne)
 Koraller
 Sjøanemoner/Sjøroser
 Svamper
 Leddyr
 Krepsdyr




REKE
KRABBE
HOPPEKREPS
LAKSELUS
 Leddormer
 Posthornmark
 Trekantmark
 Fjæremark
 Bløtdyr
 Muslinger: BLÅSKJELL,
KNIVSKJELL, SANDSKJELL
 Snegler : STRANDSNEGLE,
ALBUESKJELL
Mosdyr
 Små kolonidannende
 Oftest i saltvann
 Belegg på stein, tang og
skjell
 Typer: Mosdyr
Nesledyr
 Rund myk kropp
 Fangarmer med
nesleceller
Hydroide
Glassmanet
Sjørose
Brennmanet
Ribbemanet
Svamper
 De fleste er marine
 Myk kropp som fester
seg til underlaget
 Filtrerer vann for å få tak
i næring
 Eks. brødsvamp
Leddormer
 Kropp med mange ledd
Skjellrygg
Sjøtann
 Tarmkanal med munn
og endetarmsåpning
 Har børster langs
kroppen
Posthornmark
Fjæreorm
Fjæremark
Leddyr
 Dyr som er delt i ledd og som har et ytre
skall
 Kroppen kan deles i tre hovedavsnitt : Hode,
bryst og bakkropp
Krepsdyr
 Leddyr er bl.a insekter,
 Noen krepsdyr lever som
krepsdyr, edderkopper
og havedderkopper
 Krepsdyr er den
dominerende
dyregruppa i havet
 Krepsdyr kjennetegnes
ved at de har to par
antenner
dyreplankton:
hoppekreps
 Noen krepsdyr lever som
bunndyr: krabber,
eremittkreps, hummer
 Noen lever som
parasitter: lakselus
Krepsdyr
Reke
Rur
Krabbe
Tangloppe
(Flattrykt fra siden)
Eremittkreps
Tanglus
(Flattrykt fra ryggsiden)
Bløtdyr
 Mangler ledd
 Symmetri omkring en akse (den ene
halvdelen er et speilbilde av den andre)
 Innvollene er dekt av en kappe
 Kappen kan være dekket av et ytre skall
Bløtdyr
Knivskjell
Albueskjell
Blåskjell
Butt strandsnegl
Sandskjell
Blekksprut
Pigghuder
 Dyr med femtallssymmetri
 Skjelett av kalkplater
 Uten leddeling
 Mangler hode
Pigghuder
Kråkebolle
Sjøpølse
Sjøstjerne
Slangestjerne
Sjømus