Trening trenera

Download Report

Transcript Trening trenera

Trening trenera
Projekt jednako razvoj (www.pjr.hr)
Ana Fresl
Zagreb, 11. listopada 2011.
P | J| R
C O N SU LTI N G
Ciljevi radionice
 Upoznavanje s osnovnim odlikama trenera
 Naučiti kako se pripremiti za predavanje
 Naučiti osnovna pravila treninga
 Iskomunicirati niz trikova i sitnih detalja koji
se vežu uz javne nastupe
 Vježbe prezentacijskih vještina
P | J| R
C O N SU LTI N G
Raspored
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:15
13:15 – 14:30
predavanja
14:30 – 14:45
14:45 – 16:00
Priprema za predavanje
Pauza za kavu
Priprema prezentacije
Pauza za ručak
Priprema za održavanje nastupa /
Pauza za kavu
Održavanje nastupa / predavanja
P | J| R
C O N SU LTI N G
Prisjetite se u kojim ste sve
prilikama imali neku formu javnog
nastupa do sada u životu?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Vrste javnih nastupa
o Čita se ili se interpretira
o Motivacijski govor
o Politički govor
o Stručni govor
o Informativna prezentacija
o Radionica
o Plesanje, pjevanje...
o Poznajete li još neke vrste javnog nastupa?
P | J| R
C O N SU LTI N G
O učenju govorništva...
“Činim to na isti način kao kad sam učio klizati –
uporno pravim od sebe budalu sve dok se na to ne
naviknem.”
George Bernard Shaw
P | J| R
C O N SU LTI N G
1.
Priprema za održavanje javnog
nastupa
P | J| R
C O N SU LTI N G
Priprema za održavanje javnog
nastupa
o Kome ću pričati?
o Koji ishod trebam postići (učenje, informiranjem,
o
o
o
o
o
stjecanje vještine...)
Što ću pričati?
Koliko dugo trebam pričati?
Koji su materijali koje imam na raspolaganju za izradu
prezentacije?
Kako ću strukturirati prezentaciju?
Trebaju li mi vježbe i koje ću uzeti?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Kome ću pričati?
o Tko mi je ciljana publika?
o Što znam o njima?
o Što još mogu saznati?
o Imam li možda listu osoba koje će me slušati?
o Kakva su publika (početnici, znalci)?
o Koliko ljudi očekujem na predavanju?
o Kako da se obučem za ovu publiku?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Koji ishod trebam postići?
o Da li mi je netko (naručitelj) rekao što je ishod
o
o
o
o
o
predavanja?
Ako nije, mogu li saznati ili predpostaviti?
Učenje, informiranje, stjecanje vještine?
Ovisno o tom nivou odlučiti ću kakav ću pristup
upotrijebiti
Ako znam ishod, na koji način ću ga postići?
Što ako ne znam cilj?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Što ću pričati?
o Ovisno o ishodu i cilju nastupa
o Moguće da je lista tema određena
o Biram teme koje smatram bitnima
o Uz to biram teme koje smatram zanimljivima
o Brainstorm tema koje su potrebne (ako govorimo o
kreativnom predavanju) ili pak obrada stručne
literature?
o Ponekad je korisno konzultirati se s nekim
P | J| R
C O N SU LTI N G
Koliko dugo trebam pričati?
o Jako bitno radi definiranja obuhvata nastupa
o Predviđanje trajanja mog izlaganja (broja slajdova,
o
o
o
o
vježbi)
Prosječno je potrebno 2 minute po svakom slajdu, ali
to varira ovisno o čovjeku
Nikad čitanje sa slajda (ostavlja se dojam osobe koja
ne zna dovoljno i gubi se interes polaznika)
Polaznici u najvećem broju slučajeva najbolje
reagiraju na pričice...
Jeste li predvidjeli vrijeme za pitanja?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Materijali za pripremu sadržaja
o Što imam na raspolaganju što mi može koristiti da se
o
o
o
o
pripremim?
Što još eventualno trebam pročitati, pronaći na
Internetu, pitati nekoga (korisno je napraviti plan
razvoja materijala)?
Razlika ukoliko se predavanje ponavlja
Ukoliko koristim neke starije materijale, mogu/moram
li ih ažurirati?
Odabir alata
P | J| R
C O N SU LTI N G
Kako ću strukturirati
prezentaciju?
o Jako bitno je napraviti strukturu (blokovi), na taj
način se zadatak jednog sata ili cjelodnevnog
predavanja zapravo razbija na nekoliko dijelova i
lakše je započeti prvi korak
o Uobičajena struktura: naslov, cilj radionice, sadržaj
(program s pauzama), upute/pravila, predstavljanje
trenera pa polaznika (samo ako je predavanje
jednodnevno ili duže od toga i osim ako je jako puno
polaznika prisutno), zatim blokovi i na kraju zaključak,
pitanja i zahvala
P | J| R
C O N SU LTI N G
Struktura dvorane
o Kino
o Razred
o Individualne stolice s raskopnim stolićem
o Grupni stolovi
o “U” oblik stolova
o Veliki stol za sastanak
o Također uzeti u obzir prostor na raspolaganju treneru
za manevar, dubinu/širinu prostorije, izlaz za nuždu
P | J| R
C O N SU LTI N G
“Gadgets”
o Projektor
o Projektno platno
o Pointer / laser
o Flip chart s papirima (za trenera)
o Flip chart papiri za polaznike i flomasteri
o Ploča (white board)
o Kamera, fotoaparat
o Sve što vam je potrebno treba unaprijed dogovoriti
P | J| R
C O N SU LTI N G
2.
Priprema prezentacije
P | J| R
C O N SU LTI N G
Osnovna pravila powerpoint
prezentacije
o Struktura prezentacije
o Ne previše slajdova na prezentaciji
o Ne previše teksta na slajdu (ne više od 6 redaka), sve
ostalo bolje je dati kao dodatni materijal
o Ne previše vizualnih dodataka na prezentaciji koji
ometaju
o Vrijeme predviđeno za pauze (kako uopće predvidjeti
koliko materijala staviti u prezentaciju)
P | J| R
C O N SU LTI N G
Da li vam uopće treba
powerpoint prezentacija?
o Iako je uvriježena metoda prijenosa informacija, nije
nužno da ju se uvijek koristi
o U sjećanju više ostaju oni elementi predavanja koji
nisu bili komunicirani uz powerpoint prezentaciju nego
nekim drugim putem
o Treba li vam uopće prezentacija? Možda se cilj može
ostvariti razgovorom, coachingom ili nekim drugim
alatom
P | J| R
C O N SU LTI N G
Davanje primjera
o Primjer pojašnjava i dopunjuje ono što se želi reći
o Osnovni smisao primjera je da olakšava shvaćanje i
o
o
o
o
o
dodaje na kvaliteti predavanja
Stručni primjeri i reference
Osobni primjeri
Vlastita mišljenja
Uobičajeno su primjeri dodani (spontano ili ne) kao
dodatak predavanju, a nisu na slajdovima
Ako su predviđeni, mogu biti dodatni dokument
P | J| R
C O N SU LTI N G
Slike
o Fotografije, grafovi, stripovi...
o Govore više od tisuću riječi
o Ukoliko ih koristite osigurajte da se dobro vide čitati
o Uobičajeno potiču polaznike na pitanja
o Moguće je da ćete se na ovom slajdu zadržati više
nego inače
P | J| R
C O N SU LTI N G
Animacije i filmovi
o Snažan alat za učenje jer polaznicima zahtijeva
uključivanje više osjetila nego inače
o Ne pretjerujete s količinom ovoga na jednom
predavanju
o Animacije je moguće prikazati i on-line tokom
predavanja
o Zgodno za završetak predavanja, kako bi ostavilo
snažan pozitivan dojam za kraj dana
P | J| R
C O N SU LTI N G
Uporaba vježbi
o Snažan alat ako se upotrebljava pravilno
o Uobičajen dio radionica (kada je cilj naučiti neke nove
o
o
o
o
vještine), a mogu biti individualne ili grupne
Vježba uvijek mora biti jasno prezentirana (polaznik mora
znati što mu je zadatak)
Za vježbu treba dati dovoljno vremena
Nakon toga treba osigurati vrijeme za feed-back trenera
onom tko je iznio vježbu, a može se također pitati publika
za feed-back
Studije slučaja
P | J| R
C O N SU LTI N G
Materijali za polaznike
o Naslovna stranica
o Program rada
o Lista polaznika
o Handouts
o Vježbe
o Dodatci za čitanje
o Uvez, dodaci, olovke...
o Promotivni materijali
P | J| R
C O N SU LTI N G
3.
Priprema za održavanje nastupa /
predavanja
P | J| R
C O N SU LTI N G
Trema
o Trema je normalna, bez treme treneru bi brzo dosadilo
to raditi
o Umjesto klasične treme (koja zna biti vidljiva), uputno je
osnaživati se i “nabrijavati” na održavanje govora kao
izuzetno pozitivnog iskustva
o Kada predavanje kreće, pronađite si poznato ili naprosto
ugodno lice u publici i ostvarujte za početak kontakt s
tom osobom koja vas smiruje
o Zamišljajte publiku u smiješnim ili uobičajenim životnim
situacijama ili pozama da se prestanete bojati
P | J| R
C O N SU LTI N G
Što je sve pozitivno kod
održavanja predavanja?
o Osjećaj prenošenja znanja
o Direktan feed-back (za razliku od mnogih drugih
o
o
o
o
poslova)
Britkost i fokusiranost
Zahvalnost ljudi na naučenomu
Održavajući trening uvijek nešto naučite
Osjećaj velikog zadovoljstva
P | J| R
C O N SU LTI N G
Večer prije
o Ukoliko želite možete probati odžati probno
o
o
o
o
o
predavanje, no...
Ne postoji nikakva šansa da ćete iste te riječi koristiti i
sutradan
Uobičajeno je dovoljno pogledati slajdove, pročitati ili
preletjeti po tekstu
Vizualizacija događaja
Pomaže i vizualizacija da je nastup konačno gotov
Nemojte misliti na sutra
P | J| R
C O N SU LTI N G
Samoosnaživanje
o Usmjerite se na neki konkretan cilj
o Definirajte zašto je baš ova prezentacija važna za vas
o
o
o
o
(pronađite smisao)
Razmišljajte pozitivno
Ne ponavljajte u glavi sve što morate govoriti, samo
će vas smesti
Ako je moguće imajte isprintane slajdove ili
šalabahtere koje ćete ponoviti večer prije
prezentacije, a ne panično 5 minuta prije predavanja
Opustite se...
P | J| R
C O N SU LTI N G
Vjerujte svom mozgu
o Da je zapamtio svako slovo koje ste unijeli u
o
o
o
o
powerpoint prezentaciju ili govor
Da je sve fotografirano u sjećanju i da će vaš mozak u
trenutku kada nastupate (ako ništa onda zbog
pojašanog adrenalina) pronaći svaku i najmanju
pojedinost koja vam je potrebna
Da neće zaboraviti što reći
Da vam šalabahter zapravo ne treba
Da ćete se sjetiti i hrpu drugih bitnih stvari i primjera
kad se opustite i krenete
P | J| R
C O N SU LTI N G
Izbor odjeće
o Ovisi o prilici i publici
o Načeno trener bi uvijek trebao biti bolje odijeven nego
njegova publika, no pazite da vam je udobno
o U pravilu trener bi trebao uvijek biti poslovno obučen,
osim ako...
o U slučaju višednevnih predavanja dozvoljeno je
postepeno opuštanje (primjerice za muškarce uobičajeno
je prvi dan doći u odijelu i kravati, drugi dan može već i
bez kravate, a treći dan može i bez sakoa)
o Izbjegavanje šarenih ukrasa i dezena, dekoltea, minica i
P | J| R
ostalih nepriličnih detalja
C O N SU LTI N G
4.
Održavanje nastupa / predavanja
P | J| R
C O N SU LTI N G
Dolazak
o Dođite na vrijeme (po mogućnosti prije svih polaznika
o
o
o
o
o
o
barem prvi dan)
Pripremite stol
Provjerite ispravnost tehnike (nosite rezervno
predavanje na USB-u)
Nabavite dosta vode koju ćete piti
Ukoliko treba za ulazna vrata nalijepite naslov
predavanja kako bi uputili polaznike
Pripremite odakle ćete pratiti protek vremena
Uredite dvoranu ako to nije već napravljeno
P | J| R
C O N SU LTI N G
Prvi dojam
o 15 sekundi
o Odjeća
o Stav
o Izraz lica
o Boja glasa (treperi li ili ne)
o Trema
o Samouvjerenost
o I vi osjećate feed-back...
P | J| R
C O N SU LTI N G
Postizanje suradnje
o Samo stati pred publiku i šutjeti
o Glasni pozdrav
o Da li se dobro čujemo? (zadnji redovi)
o Da li Vam je hladno, vruće?
o Pokušati uspostaviti pogled sa svim ljudima u dvorani
pomalo (duboki pogled ukrug)
o Smješak
o Nešto humoristično ili neki snažni početak
P | J| R
C O N SU LTI N G
Otvaranje izlaganja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iznenađujuća tvrdnja: Znate li da....
Ilustrativni ili dramatičan svježi podatak
Anegdota ili priča (šale s krajnjim oprezom)
Neformalna opaska: ”kad sam došla, pomislila sam...”
Provokativna pitanja: “što mislite koliko....?”
Metafora ili živopisna predodžba
Citat, izreka, poslovica
Podsjećanje na poznato ili pozivanje na predznanje
Najava teme: Izjava o cilju, prikaz strukture izlaganja
P | J| R
C O N SU LTI N G
Stajanje ispred publike
o Sjedenje ili stajanje?
o Stajanje je uvijek bolje jer je izažajnije i publika može duže
o
o
o
o
o
o
zadržati pozornost
Nemojte se ljuljati
Pazite da ne pokrijete projektor
Pratite prezentaciju s lap-topa ispred vas (ne okrećite se)
Ako imate mikrofon, ruka koja drži mikrofon i glava se
pomiču zajedno
S vremena na vrijeme pokrenite se s lijeva na desno
Koristite lijevu i desnu stranu prostorije radi izmjeneP | J | R
C O N SU LTI N G
poruke kako bi publiku dresirali na očekivanje poruke
Uobičajena pravila na predavanju
koja treba iskomunicirati
o Polaznike se mora upoznati s pravilima koja predavač
o
o
o
o
zahtijeva
Jedino ako se na početku uspostave pravila, kasnije je
moguće neposlušne polaznike pozvati na dogovor koji krše
Utišani mobiteli
Polaznike treba uputiti na tehničke detalje (pauze, ručak,
toalet, ostalu potporu)
Uputiti također polaznike da li je u redu postavljati pitanja
tokom predavanja ili za to postoji mjesto i vrijeme kasnije
P | J| R
C O N SU LTI N G
Adaptiranje publici
o Spontano će se dogoditi
o Ako je publika formalna i uštogljena, i vi ćete se
prilagoditi
o Ako je publika neformalna, i vi ćete ranije upotrijebiti
neku šalu u nastupu
o Ako publika ne želi postavljati pitanja, nemojte
navaljivati odmah
o Ako je publika izgubila interes, možda je vrijeme za
neplaniranu pauzu
P | J| R
C O N SU LTI N G
Sadržaj govora
 Vjerujte u ono što pričate
 Budite sigurni da govorite ono što publika želi čuti
 Ukoliko dobivate osjećaj da gubite pozornost, stanite,
upitajte ih nešto, zaustavite se i kažite nešto iz
osobnog iskustva, neki primjer
 Na svaki slajd budite spremni da netko pita:
o “Zašto je tomu tako?”
o “Pa što onda?”
o “Možete li nam dati neki primjer navedenog?”
P | J| R
C O N SU LTI N G
Kako uvjerljivo govoriti?
• Počnite govoriti bez gledanja u bilješke
• Držite se plana, upotrebljavajte podsjetnik ako ga imate
• Koristite jednostavne rečenice
• Ubacite dobre primjere i odgovarajuće stanke
• Ne čitajte iz bilježaka osim “citate ili točne podatke”
• Ne upuštajte se u digresije
• Kontrolirajte i snažno izbjegavajte poštapalice
• Govorite sporije, koristeći pauze, i vjerujete svojim riječima
P | J| R
C O N SU LTI N G
Vrijeme
• Kontrolirajte vrijeme
• Prva stvar u dvorani je provjeriti postoji li zidni sat, ako
ne, montirajte svoj sat na stol (bolje nego gledanje na sat
koji je na ruci)
• Imajte ispred sebe (osim sata) i na papiru zapisano točno
vrijeme svih pauza
• Polaznici se “baždare” na vrijeme za pauze (tada postaju
gladni, tada su naručili da ih netko nazove i sl.)
• Ako vrijeme istječe - skratite, ali ne izostavite poantu
P | J| R
C O N SU LTI N G
Pitanja publike
 Da li tokom predavanja ili kasnije?
 Da li dopustiti i sugestije ili samo pitanja?
 Što ako netko iz publike vikne “ne čujemo”, a onaj
koji postavlja i dalje postavlja pitanje pretiho?
 Što ako krene previše pitanja i vi procijenite da neće
stići svoje izlaganje (što je bitnije)?
 Što ako kažu da će postaviti nekoliko pitanja ili krenu
s više njih?
 Što ako ne znate odgovor?
P | J| R
C O N SU LTI N G
1
2
4
3
P | J| R
C O N SU LTI N G
Zaposlene ruke
 Gestikuliranje
 Pozicija ruku
 Državnje papira (handouts) u ruci
 Držanje olovke ili flomastera
 Pointer
 Čaša vode
 Mikrofon
 Nemojte se igrati s rukama
P | J| R
C O N SU LTI N G
Mikrofon
 Većina ljudi ga ne voli
 Koji se drži u ruci ili koji se zakači na odijelo?
 Što ako ga na odjeći nemate za što zakačiti (žene)?
 Kako se testira da li radi?
 Kako vaš glas zvuči na mikrofonu?
 Udaljenost od usta
 Mikrofonija
 Pomicanje glave s mikrofonom
 Što ako se ugasi (baterije)?
 Pazite da izgasite mikrofon u pauzi
P | J| R
C O N SU LTI N G
Prisjetite se najboljeg seminara
koji ste ikad slušali i navedite
zašto je bio najbolji?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Odlike kvalitetnog trenera
o Ostavlja dobar prvi dojam (koji obično ne možemo
o
o
o
o
o
o
pojasniti zašto je tomu tako)
Ima izraženu osobnost i stav
Ima ugodnu boju glasa i ispravnu retoriku
Govori pravilnom i ugodnom brzinom
Pozitivan je i djeluje opušten (opušta se nadalje kako
prezentacija odmiče)
Ne kasni, ima osjećaj za vrijeme
Stručan je i zna prenijeti znanje, koristi primjere
P | J| R
C O N SU LTI N G
Humor
o Nekim ljudima lakše se opustiti na početku
o
o
o
o
predavanja s malo humora
Uporaba humora načelno se preporučuje, ali se
nikako ne smije pretjerati
Humor je više prikladan prema kraju dana, kako
predavanje odmiče
Ukoliko se polaznik našali, uobičajeno je da se trener
tome prilagodi i usvoji šalu ili doda svoju
Osobe koje ne koriste humor, svakako moraju
naglasiti pozitivnost
P | J| R
C O N SU LTI N G
Trikovi u govoru
o Pravilna brzina govorenja (kontrola)
o Ne naprezanje glasa
o Korištenje pauza u rečenicama i između njih
o Održavanje pozornosti pogledom (osim u slučaju
govora pred većim brojem ljudi, kada postoje
reflektori i kada je uputno gledati malo iznad glava
ljudi)
o Osmijeh
P | J| R
C O N SU LTI N G
Da li je teža publika koja malo
priča ili koja puno priča?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Teški elementi publike i što s
njima?
o Veliki žamor, previše ljudi u publici
o Među publikom uvijek je barem 1 koji je protivan
o
o
o
o
svemu što kažete, očekujte takvog
Uvijek je 1 koji postavlja najviše pitanja
Uvijek je netko u publici potpuno nezainteresiran
Obično postoji 1 koji želi pričati o svojim iskustvima i
koji se lako zapriča
Da li je opravdano nekoga izbaciti s predavanja?
P | J| R
C O N SU LTI N G
Završetak predavanja
• Vratite se na početnu tvrdnju i ponovite glavnu tezu
• Završite s pozitivnom porukom
• Završite s relevantnim citatom
• Završite s pitanjem: To treba učiniti, ali kako?
• Recite slušateljima što točno očekujete od njih
• Istaknite prednosti od prihvaćanja vaše ideje
• Ilustrirajte glavnu misao kraćom pričom za kraj
• Istaknite opasnosti od nedjelovanja
P | J| R
C O N SU LTI N G
Predavanje u dvoje
o Zašto uopće imati dvoje predavača?
o Kada je to uputno?
o Kako se u tom slučaju pripremiti?
o Koje su sve opcije da dvoje ljudi održi predavanje?
o Kako dogovoriti upadice, da li jedan trener drugome
“upada” s komentarima ili odgovorom na pitanje?
o Vođa bloka...
P | J| R
C O N SU LTI N G
Vježbanjem do savršenstva
o Što više publike, to je u načelu trema veća
o Bilo kakva vježba pomaže (plesanje u javnosti, sport u
timu, performance, govorenje u društvu, pričanje
viceva...)
o Svaki novi put je sve lakše
o Dajte si vremena
"Pjesnikom se rađa, govornikom se postaje."
(Kvantilijan, rimski govornik)
P | J| R
C O N SU LTI N G
Napomena
Projekt je financiran
sredstvima Europske unije
Delegacija Europske unije
U Hrvatskoj
Tel: 01 4896 500
Fax: 01 4896 555
Europska komisija je izvršno tijelo EU.
Europska unija se sastoji od 27 država
članica koje su odlučile postepeno povezati
svoje znanje, resurse i sudbine. Zajedno,
tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50
godina, izgradile su zonu stabilnosti,
demokracije i održivog razvoja, i pri tome
očuvale kulturalnu raznolikost, toleranciju i
osobne slobode. Europska unija je
posvećena dijeljenju svojih postignuća i
svojih vrijednosti sa zemljama i narodima
izvan vlastitih granica.
P | J| R
C O N SU LTI N G
Hvala na pažnji !
Ana Fresl, stručnjak za EU projekte
Projekt Jednako Razvoj d.o.o.
Tel: 091 505 1793
www.pjr.hr
E-mail: [email protected]
P | J| R
C O N SU LTI N G