(ppt, 1,9 MB). - Passend onderwijs

Download Report

Transcript (ppt, 1,9 MB). - Passend onderwijs

De Syntheseklassen
Een samenwerking tussen
en
Wat houdt de syntheseklas in?
Leerlingen, met een Cluster IV indicatie, krijgen
de mogelijkheid om in twee jaar tijd
stapsgewijs te integreren binnen het
reguliere VMBO en HAVO/ VWO.
Hoe werkt de syntheseklas?
Leerling wordt via toelatingscommissie toegelaten tot
syntheseklassen
Leerling wordt ingeschreven op VSO De Ortolaan,
inclusief zorgstructuur
Leerling krijgt les op SG St. Ursula
Stapsgewijs schakelen naar reguliere gastklas
Binnen 2 jaar schakelen voor alle vakken
Inschrijving Sg. St. Ursula
Toelating
• Criteria toelating syntheseklas
• Criteria toelating regulier onderwijs St. Ursula
Stand van zaken VMBO februari 2013
• Leerjaar 1
• Leerjaar 2
• 12 leerlingen
• 12 leerlingen
0 leerlingen
volledig
geschakeld
12 leerlingen
voor alle
vakken
geschakeld
5 leerlingen
volledig
geschakeld
4 leerlingen
volledig
geschakeld
• Leerjaar 3
• Leerjaar 4
• 5 leerlingen
• 4 leerlingen
Stand van zaken Havo februari 2013
• Leerjaar1
• Leerjaar 2
• 9 leerlingen
• 0 leerlingen
9 bezig met
schakelen (van 2
tot 4 vakken)
Geen
brugklas
leerjaar
2011-2012
4 regulier
ingeschreven
op St. Ursula
Horn
n.v.t.
• Leerjaar 3
• Leerjaar4
• 4 leerlingen
• 0 leerlingen
Hoeveel procent stroomt, na 2 jaar
synthese, door naar regulier vmbo?
• Lichting 2006- 2010:
88%
• Lichting 2007- 2011:
91%
• Lichting 2008- 2012:
70%
• Lichting 2009- 2013:
67%
• Lichting 2010- 2014:
78%
• Lichting 2011- 2015:
100%
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht.