Jan_van_den_Broek-Byosis

download report

Transcript Jan_van_den_Broek-Byosis

“Sneller vergisten met hogere opbrengst in een veranderende markt.
Productie van meststoffen en flexibel voeden door nabehandeling”
Symposium Innovatieve technieken voor Biogas
Datum: 18 december 2013
more value from biomass
Jan van den Broek
Wie zijn wij?
•
Opgericht in 2007.
•
Technologieontwikkelaar en installatiebouwer
•
Biogas uit mest/afval, mineralen, meerwaarde uit biomassa
•
Gesloten kringloop, verminder transport, lokale rest-/afvalstromen
•
Vanaf 2013 export systemen naar oa. Denemarken, VK, Italië
•
Grondleggers:
Johan Sanders
Jan van den Broek
more value from biomass
Eric Njikamp
Model van een vergister
Inkomsten:
opbrengstprijs voor energie min of meer vast (door SDE)
Kosten:
20% vast (personeel, afschrijvingen, rente etc.)
80% variabel (voeding, digestaat, onderhoud)
=>
Zeer kwetsbaar bij stijging voeding, digestaat,
Verbeter de voor-, achter- en binnenkant van de vergister!!!
Digestaat verbeteren door terugwinnen mineralen
GFT
Maïs vervangen door afvalstromen en/of mest
kippenmest
ammoniumsulfaat
veevoer, zeïne
natuurgras
Uit maïs producten maken met hogere waarde
more value from biomass
ByoFlex ®
Voor de uitvoering van dit project heeft Byosis een subsidie gekregen van het programma Schoon en Zuinig 2012.
Dit wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Nederland (POP).
Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).
Deze programma’s zijn onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
ByoFlex ® USP’s
 Strippen van ammonium-stikstof uit zwaar vervuilende stromen
zoals mest of digestaat
 Controleren van het ammoniumgehalte in een vergister (recycle)
 Geschikt als pasteurisatie toestel volgens EG 1069/2009
 Nuttig warmtegebruik (warmtebonus)
 Productie van hoogwaardig, zuiver ammoniumsulfaat (40% DS)
 Met toevoeging van kalk:
- Meer biogas
- Meer strippen
- Verbeterde stabiliteit proces
- Betere dun-dik scheiding
Forse verbetering business case!!!
more value from biomass
Navergister doet 20-25% gasproductie
Verdubbeling gasproductie navergister
is verbetering rendement >10%
ByoFlex+Decanter
Phosphor Balance
0,7
Nitrogen Balance
4,5
0,8
4
50% reductie P
75% reductie N
3,5
Nitrogen (g/kg input)
Phosphor (g/kg input)
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
P-tot. reference
0,1
P-tot. with ByoFlex
3
2,5
N-tot. reference
2
N-tot. with ByoFlex
1,5
1
0,5
0
0
Digestate
Thick
Digestate
Thin
Organische
meststof
N/P/Ca
more value from biomass
Thick
Thin
N-NH4…
Anorganische
meststof
N-NH4
Voorbeeld 1
Huidige situatie (met scheider)
Digestaat,dun
30.000
ton/jaar
Afvoer
16
€/ton
Totale Kosten
450
k€/jaar
Eindbehandeling
Nieuwe situatie; uitbreiding met ByoFlex
Digestaat
30.000 ton/jaar
Investering 500 k€
Afvoer
185 k€ besparing
pay-back 2,7 jaar
4
€/ton
Kosten
120.000
€/jaar
Operationele kosten *
70.000
€/jaar
Afschrijving + rente 10 jr/5%
Totale kosten
75.000
€/jaar
265
k€/jaar
*kosten voor zwavelzuur, kalk, energie; opbrengst ammoniumsulfaat
more value from biomass
25%
Voorbeeld 2
Oude situatie
Mais
Kippenmest
N-NH4!
Varkensdrijfmest
Gasmotor
Investering*
ROI
Nettowinst**
15.000
ton/jaar
3.000
ton/jaar
18.000
ton/jaar
1,2
MW
3.000
M€
8,2
%
95
k€/jaar
Nieuwe situatie
Kippenmest nieuw
Meerinvestering ± 500 k€
Mais
8.000
ton/jaar
Kippenmest
10.000
ton/jaar
Varkensdrijfmest
18.000
ton/jaar
Gasmotor
325 k€ meerinkomsten
pay-back 1,5 jaar
* afschrijving 10 jaar, rente 5%
** voor belasting
more value from biomass
1,2
MW
Investering*
3.500
M€
ROI
18,3
%
Nettowinst**
420
k€/jaar
Producten /dienstverlening
ByoLogic® / ByoFlex® / ByoSense®
o Standaard modules/Custom-built
o Labonderzoek
o Monitoring
o Remote control
o Advies/Engineering
more value from biomass
Onze gegevens
Jan G.B. van den Broek
Managing Director
-------------------------------------Byosis Group
Haerstraat 125
7570 AK Oldenzaal (NL)
-------------------------------------m: + 31 6 108 47 638
t:
+ 31 541 57 39 29
e:
[email protected]
i:
byosis.com
more value from biomass