Vulkani i zemljotresi

Download Report

Transcript Vulkani i zemljotresi

Površina naše planete nalik je
slagalici. Izgrađena je od velikog
broja litosfernih ploča različite
veličine.
One se neprekidno kreću,
razdvajaju ili sudaraju.
Njihovim kontaktom
nastaju najstrašnije sile na
Zemlji:
VULKANI
I
Z E M LJ O T R E S I
Litosferne ploče
Vezuv
Majon
Krater
VULKANI
Grotlo
Vulkani su obično kupasta uzvišenja na čijim
se vrhovima nalaze levkasta udubljenja –
krateri.Krateri su sa većim dubinama povezani
uskim kanalima (grotlo) kroz koje povremeno ili
stalno izbijaju vreli gasovi i vodena para, a
povremeno i magma, pepeo i komadi čvrstih
stena tzv. vulkanske bombe.Kada magma izbije
na površinu zove se lava.
Vulkan
Izbijanje gasova, pepela i lave naziva se vulkanska erupcija.
Do erupcija dolazi zbog visokih temperatura i
ogromnih pritisaka u magmatskom ognjištu.
Vulkan Merapi na
ostrvu Sumatri u
Indoneziji
Erupcija vulkana Mauna Loa na Havajima
Lava
Ognjište magme
Lava može biti različite gustine – od žitke do vrlo guste. Njena temperatura obično iznosi više
od 1 000 C stepeni.
Brzina kretanja lave zavisi od njene gustine i nagiba
vulkanske kupe. Gusta lava se nagomilava oko kratera
dok se tečna lava razliva preko kupe i obrazuje potoke
lave i vulkanske platoe.
Vulkani se dele na žive ili aktivne i na ugašene. Na
Zemlji sada ima više od 620 aktivnih i bezbroj ugašenih
vulkana.
Vulkani na Havajima imaju žitku lavu koja stiže do okeana; Kilauea
Erupcija vulkana Etna na Siciliji, Italija
Vulkan Čimboraso u Ekvadoru, Južna Amerika
Vulkan Fudžijama ili Fudži, Japan
Kaldera vulkana Santorin u Egejskom moru.
Najveći broj aktivnih vulkana nalazi se duž obala Velikog Tihog okeana ili Pacifika. Ovde se
vulkani
za drugim
gradeći
poznatu
podjoš
nazivom
Osimnižu
ove,jedan
najveće
vulkanske
zone,vulkansku
na Zemljizonu
se mogu
izdvojiti
neke ...
Sredozemna vulkanska oblast
Istočnoafrička vulkanska oblast
VATRENI POJAS PACIFIKA
Atlanska vulkanska oblast
Oblasti vulkanizma se poklapaju sa zemljotresnim područjima
ZEMLJOTRESI
Zemljotresi su iznenadna i snažna,
kratkotrajna podrhtavanja pojedinih delova
Zemljine kore.
Njih izaziva pomeranje blokova litosfernih
ploča duž raseda.
Hipocentar (žarište) većine zemljotresa nalazi se na
dubinama oko 70 km. To je mesto nastanka zemljotresa.
Epicentar je mesto na Zemljinoj površini, iznad
hipocentra, gde se zemljotres najjače oseća.
Jačina zemljotresa se meri
dvema skalama.
Merkalijeva skala meri
jačinu oštećenja i ima 12
stepeni.
Rihterova skala meri jačinu
samog zemljotresa.
Instrumenti kojima se
meri jačina zemljotresa
nazivaju se seizmografi.
Zemljotresi često prouzrokuju ljudske žrtve i
veliku materijalnu štetu.
Ukoliko se zemljotres desi na dnu mora ili
okeana izaziva kretanje ogromnih količina
vode.
Ta pokrenuta voda se kao kakav veliki zid
obrušava na obalu rušeći sve pred sobom.
To je
CUNAMI
DA PONOVIMO
- Kretanje litosfernih ploča izaziva pojavu
- Osnovni elementi vulkana su:
- Vulkani se dele na
zemljotresa i vulkanskih erupcija.
vulkanska kupa, grotlo, krater, magma ili lava.
aktivne i ugašene.
- Većina aktivnih vulkana se nalazi u oblasti poznatoj kao
- Osim Vatrenog pojasa Pacifika postoje
Sredozemna, Atlanska, Istočnoafrička i druge
vulkanske oblasti.
- Iznenadna i snažna podrhtavanja tla nazivamo
- Zemljotrese izaziva
- Hipocentar je
- Epicentar je
Vatreni Pojas Pacifika
zemljotres.
pomeranje litosfernih ploča duž rasednih linija.
mesto nastanka zemljotresa u dubini Zemlje.
mesto na Zemljinoj površini gde se zemljotres najjače oseća.
- Instrumenti kojima se meri jačina zemljotresa nazivaju se
seizmografi.
-Zemljotresi koji se događaju na morskom dnu pokreću ogromne talase koji se
zovu
cunami talasi.
DOMAĆI ZADATAK:
1. Objasni pojmove vulkan i vulkanska erupcija.
2. Nacrtaj vulkan i označi njegove elemente.
3. Kako nastaje zemljotres?
4. Šta je cunami?
5. Zadatak plus: Napravi svoju vulkansku erupciju (na času tehničkog obrazovanja).
Potreban materijal:
Uputstvo za izradu vulkana:
- prazna plastična boca,
Preseci bocu na dva dela i spoji ih testom za
oblikovanje. Stavi bocu na sredinu kartona i prekrij je
glinom, ne zatvarajući otvor.
- sirće, testo za oblikovanje,
- crvena boja za kolače,
- dve kašičice sode bikarbone,
- glina,
-parče debljeg kartona za
podlogu.
Ispuni vulkan sirćetom sve do dva centimetra ispod
otvora. Dodaj boju.
Sipaj sodu bikarbonu. Tvoj vulkan proradiće za
nekoliko sekundi.