NACIONALNI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

Download Report

Transcript NACIONALNI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

NACIONALNI PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

Priprava regijskih izvedbenih načrtov za obdobje 2013-2016

Dogajanje po junijskih delavnicah

• • • • Vlada imenovaoa Nacionakno koordinacijsko skupino za pripravo izvedbenega načrta 2013 2013 – prvi sestanek v kratkem IRSSV in MDSSZ pripravljata osnutek nacionalnega izvedbenega načrta IRSSV pripravil vsebinski povzetek junijskih delavnic (analiza in vključitev v osnutek nac.izv. Načrta) MDSSZ koordiniralo pripravo OP za črpanje EU sredstev za področje sociale (in zdravja)

Pristop k pripravi nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov

• • • Bottom – up (od spodaj navzgor), delo na ravni regij bo ključno pri pripravi izvedbenih načrtov Priprava regijskih in nacionalnega izvedbenega načrta poteka vzporedno Priprava regijskih izvedbenih načrtov v okviru že zastavljenih regij (kjer je možno: statistične regije; vprašljiva predvsem LJ z okolico)

Povezava izvedbenih načrtov NPSV s pripravo OP za črpanje evropskih sredstev • • • Osnutek OP je pripravljen in bo v naslednjih dneh poslan na EK; podpis partnerskega sporazuma predviden do konca leta Prednosne naložbe bodo črpane tako iz ESS kot iz ERDF V okviru OP bo treba delati izvedbene načrte za črpanje EU sredstev: to bodo koordinirali Regionalni razvojni sveti (MGRT)

• • • Program …..

Predstavitev regijskih izvedbenih načrtov v NPSV.

MDDSZ in MGRT bosta glede evropskih programov črpanja EU sredstev pripravili skupne posvete …

SPREJETE IN POTRJENE PRIORITETE

1. Programi za otroke in mladostnike (z družinskimi centri) 2. SS in bivalne enote z nastanitveno podporo za socialno ranljive 3. Mreža medgeneracijskih centrov z dnevnimi centri, storitvami in aktivnostmi v LS 4. Duševno zdravje (centri za mentalno zdravje, možnost povezovanja služb) 5. Socialno podjetništvo - aktivacija