Welkom bij ESD

Download Report

Transcript Welkom bij ESD

Welkom bij ESD
Embedded System Development
Wie ben ik?
• Ralph Niels
Achternaam, 1 keer
vergissen mag ;-)
[email protected]
www.ralphniels.nl
• SPD, ESD, OOPD, I-project,
DDOA, DEMO, stage, afstuderen
• Patroonherkenning, kunstmatige intelligentie,
kennismodellering/-architectuur, web
• (Onderzoek, mens-machine-interactie,
cognitieve psychologie, taal, muziek)
• (getrouwd, drie kinderen (0, 2 en 3 jr), kat)
2
Jullie
• Voorstellen: naam, achtergrond, bijbaan
3
ESD?
• “Electrostatic discharge”?
4
ESD!
• Embedded
• System
• Development
• Maar wat betekent dat…?
5
Arduino
• Wie heeft het pakket nog niet?
• Wie heeft het pakket nog niet
opengemaakt?
6
Voorzorgsmaatregelen (1)
• Software die kapot is, is te repareren
• Hardware die kapot is, is vaak niet te
repareren
• Fouten maken kan dus geld kosten!
• Eerst denken en ontwerpen, dan doen
7
Voorzorgsmaatregelen (2)
• Eerst ontladen, dan aanraken
• Eerst stroom eraf, dan componenten
aanpassen
• Niet op je geleidende laptop leggen (o.a.
Mac)
• Solderen van LED-display: niet zelf doen*!
* Tenzij je heel goed weet wat je doet
8
Opzet ESD
• “Flipped classroom”, net zoals ESD
• Wat betekent dat ook alweer?
9
Flipped classroom bij ESD
• Elke les voorbereiden:
– Bestuderen
– Kennistoets
– Voorbereidingsopdrachten
• Niet voorbereid*? Niet in de les!
• In de les: opdrachten maken (MoSCoW),
stof bespreken, vragen beantwoorden
* Voorbereid=Serieuze poging gedaan en resultaat daarvan ingeleverd
10
Weekopdracht
• Naast huiswerk per les ook grotere
opdracht per week
• Introductie in eerste les van week
• Bespreken in eerste les volgende week
• Samenwerken per 2 of 3 mag, maar
individueel inleveren
• Einde van week ook week-oefentoets via
Schoology
11
Toetsing
• In week 5: toets
• In week 8: toets
• In week 9: individueel assessment n.a.v.
eindopdracht
12
Boebot
• Heb je M en S van weekopdracht af, dan
kun je toestemming vragen om met
BoeBot te werken
• http://learn.parallax.com/node/125
13
Regels
• Tijdens lestijd in lokaal alleen ESDgerelateerde zaken op laptop/tafel
• Docent of medestudent plenair aan het
woord? Dan stilte in zaal
• 8.45-9.00 inloop, na 9 uur wachten tot
pauze
Welkom bij DDA
14
Organisatorisch
• Materiaal is te vinden via Schoology, meld
je dus aan: www.schoology.com.
• Bookmark ook mijn site: http://1309.nl/esd
• Meld je aan voor mailinglist via 1309
• Aan de slag!
15