Премини стъпка напред - ОДЗ №3 "Делфинче" гр.Варна

Download Report

Transcript Премини стъпка напред - ОДЗ №3 "Делфинче" гр.Варна

ПРОЕКТ :

  

Основна цел

на проекта е да помогне на младите родители в развиването на критичност към евентаулните опасности и проблеми, които биха могли да засегнат децата им в пътната обстановка и да предложи начини за справяне с тях. Основните дейности: Проектът се състои от 5 модула с теоретична и практична насоченост на дейности, като първите 3 модула са предназначени за родителите, а 4 и 5-тият дава възможност за съвместна работа с деца и родители. Модул Онлайн състезани в Глобалната мрежа .

е с името на проекта е една от основните дейности на проекта : Платформата е социалната мрежа в Интернет, като се изключва самоцелното сърфиране в мрежата, а целенасочено се участва в Онлайн състезание в защитено пространство. Родители имат възможност да осъществяват своето онлайн-сътрудничество в цялата страна и да покажат информираността си по проблема, своите знания и знанията на децата си за безопасно поведение на улицата. Превръщане на състезанието в „уебинар” предаващ се чрез и

Над 1.3 милиона загиват по пътищата на света всяка година. Други 50 милиона получават наранявания, а много от тях остават инвалиди за цял живот. Травмите от пътно-транспортни произшествия са причина номер едно за смъртността на младите хора. Проектът осмисля свободното време на младите хора чрез стимулиране на инициативата за адаптиране на младите родители към решаване на проблема за запазване живота и здравето на децата им.

Основна цел на проекта е да помогне на младите родители в развиването на критичност към евентаулните опасности и проблеми, които биха могли да засегнат децата им в пътната обстановка и да предложи начини за справяне с тях. Основните дейности: Проектът се състои от 5 модула с теоретична и практична насоченост на дейности, като първите 3 модула са предназначени за родителите, а 4 и 5-тият дава възможност за съвместна работа с деца и родители.

Основна цел Подцели: поведение: на проекта е да помогне на родителите в развиването на критичност към евентаулните опасности и проблеми, които биха могли да засегнат децата им в пътната обстановка и да предложи начини за справяне с проблема.

Младите родители да се научат да мислят и да възпитават своите деца в конкретни ситуации на пътя и с конкретни модели на да открият, че поведението в обществената среда е задължително условие, да спомогнат с това, децата им да осмислят и развиват правилни реакции на пътя . да постигат определено ниво на компетентност и реагират адекватно в конкретни ситуации и с конкретни модели на поведение. да показват своите личностни умения и със своя личен пример да обучават децата си.

да приемат и разбират, че потребностите на детето в тази възраст изискват особено внимание.

да бъдат въвлечени в самия процес на обучението по безопасно поведение на пътя и сами да предлагат варианти за разрешаване на казуси. да преодолеят своя консерватизъм по отношение на промяната.

Основни задачи на проекта:

Информиране на обществеността / младите родители /за тематиката на проекта; Участие на родителите в дискусии, семинари,пресконференция и др. Да се ангажират родителите с участия в различни форми на взаимодействие за развиване на умения и техники за безопасно поведение на пътя и справяне в трудни ситуации; Да се стимулира младия родител за активна гражданска позиция по проблема за безопасно движение на пътя чрез Онлайн присъствие в http://ulympix.com

ВЪПРОСЪТ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В КАКВА СТЕПЕН ВКЛЮЧВА ТЕМАТА ЗА КУЛТУРАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТЯ? ПЪТНА СИТУАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ Е ВЪВ ВИСОКА СТЕПЕН ОТ КУЛТУРАТА НА ЧОВЕКА ПО ПОСОКА ОТГОВОРНОСТТА НА ЧОВЕКА В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ.

КУЛТУРАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТЯ Е ОСТРО НЕОБХОДИМА В ГРАЖДАНСКОТО НИ ОБЩЕСТВО МИЛИОНИ ХОРА ЗАГИВАТ ПО ПЪТИЩАТА НА СВЕТА ВСЯКА ГОДИНА И ТЕМАТА ЗА КУЛТУРАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТЯ ТРЯБВА НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ АФИШИРА И ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ Кои са факторите, които провокират ПТП /пътно транспортни произшествия/?

Обощени отговори: невнимание, проверка от КАТ на пътищата, недостатъчно обучение за младите шофьори

Опишете с няколко думи ПРОФИЛА НА МЛАДИЯ ШОФЬОР:

Отговор : В НОВИЯ ЗАКОН СЕ ГОВОРИ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ “НОВИ ШОФЬОРИ”. НО И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СЕ ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ РИСКЪТ ЗА МЛАДЕЖИТЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 18 ДО 24 ГОДИНИ ДА КАТАСТРОФИРАТ Е ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ТОЗИ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ 30 ДО 59 ГОДИНИ. КАТО ПРИЧИНИ СА ПОСОЧЕНИ ФИЗИЧЕСКА И ПСИХИЧЕСКА НЕЗРЯЛОСТ, СКЛОННОСТ ДА РИСКУВАТ, СТРЕМЕЖ ЗА ДОКАЗВАНЕ, УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ, ЛИПСА НА РУТИНА И АВТОМАТИЗЪМ, НАДЦЕНЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И Т. Н.

Дейност 2: Провеждане на серия от обучителни модули: лекции и дискусии

      

доц. д-р Снежана Въчева с млади родители от ОДЗ №3 „ Делфинче” – 7 групи родители от по 20 човека; 20 млади родители на ученици от 1 и 2 клас от СОУ „ Гео Милев” – 1 група Теми: „Подготовка на младия родител за възпитанието на детето за безопасно поведение на пътя”- лекция „ Още за възпитанието на моето дете по безопасно поведение на пътя - за моя приятел на улицата, моята сестра или брат – уча ли се от тях?” – кръгла маса на пътя доц. д-р Галина Хайдар с млади родители от ОДЗ №3 „ Делфинче” -7 групи по 20 родителя Теми: «Безопасно движение на пътя»- лекции „ Автомобилът – приятел и враг“ – дискусия

Социални умения на младия родител: “ Човекът на път и пътят за човека – безопасност и доверие” „ Моята ангажираност и отговорност”

- наръчник за родители по безопасно движение на пътя: „ Накъде отиваш?; „ Как се предпазваш на пътя?” Целта е насърчаване на родителите, да бъдат най- добрия пример за поведението на децата си като участници в движението на улицата.

Модул „ Родители и деца” Модулът е практически насочен. Фокусът е преди всичко върху ролевите игри на интерактивната площадка по безопасност в ОДЗ №3 „Делфинче“ Дейност „Пътуваме заедно“ ролеви игри на родители и деца от 3 група на ОДЗ №3 „Делфинче“ „На път с мама и татко“- ролеви игри на родители и деца от 4 „а“ група на ОДЗ №3 „Делфинче“ „ Познаваме ли правилата на пътя?“ - ролеви игри на родители и деца от 4 „б“ група на ОДЗ №3 „Делфинче“ Дейност „На път “- ролеви игри на 20 родители и деца от 1 и 2 клас Съвместна работа на родители от СОУ „ Гео Милев“ и Родителско настоятелство при ОДЗ №3 „ Делфинче“

В ПРОЕКТ : Модул Онлайн състезани Глобалната мрежа .

ето е с името на проекта и е една от основните дейности на проекта : Платформата е социалната мрежа в Интернет, като се изключва самоцелното сърфиране в мрежата, а целенасочено се участва в Онлайн състезание в защитено пространство. Родители имат възможност да осъществяват своето онлайн-сътрудничество в цялата страна и да покажат информираността си по проблема, своите знания и знанията на децата си за безопасно поведение на улицата. Превръщане на състезанието в „уебинар” предаващ се чрез и в

По повод организиране в национален мащаб на Онлайн състезание „ПРЕМИНИ СТЪПКА НАПРЕД” – РОДИТЕЛИ И ДЕЦА НА ПЪТЯ за цяла България е по

инициатива на ОДЗ №3 „Делфинче“ – гр.

Варна, с подкрепата на

Министерството на

образованието, младежта и науката, в сферата на предучилищното и началното училищно образование, в рамките на програма „Безопасно

поведение на децата на улицата”

http://ulympix.com/preministapkanapred

Под патронажа на Община Варна Дирекция “ Младежки дейности и спорт”; РИО Варна;Областна дирекция МВР Варна

Втори етап на състезанието – III и IV кръг: „ПРЕМИНИ СТЪПКА НАПРЕД – РОДИТЕЛИ И ДЕЦА НА ПЪТЯ“ http://ulympix.com/

Всяко дете разказва пред камерата за :

ДЕТЕ – ПЕШЕХОДЕЦ

Къде да пресича

Как да се оглежда

 

Светофари Знаци ДЕТЕ –ВЕЛОСИПЕДИСТ

  

Къде да кара колело Какви предпазни средства да носи Какви сигнали да дава когато се движи ДЕТЕ – ПЪТНИК В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Как да слиза и да се качва безопасно

Място за пътуване

Как да се отнася с другите пътници

ЗА ПРОЕКТА : Развиваме и утвърждаваме един проект, насочен към младите родители, защото смятаме, че това е един чудесен период от живота на всеки родител, но в същото време свързан с много вълнение, въпроси и немалко притеснения. И за да може да му се наслади напълно, е нужна подкрепа достатъчно актуална и полезна информация за безопасното движение на пътя.

Организираме различни форми на сътрудничество и обучение, където родителите се срещат със специалисти в различни области и получават отговори на най-често срещаните въпроси, обсъждат важни проблеми, свързани с безопасното поведение на пътя на техните деца – бъдещи ученици и ученици в училище.

Създаден е уеб-сайт , който непрекъснато се обновява с информация и дейности на децата по ,,Възпитание и обучение на децата по Безопасност на движението“

ОДЗ № 3 „Делфинче”- гр. Варна www.delfinche.com

гр. Варна, бул. “Република” Телефони: Директор: 052 / 505-553 ЗАС: – 052 / 505 552 e-mail: [email protected]

Безопасността на движението е комплексен проблем, по който трябва да има „споделена отговорност" и тя се постига в ОДЗ № 3 ,,Делфинче“ в сътрудничество с родителите на децата.

Безопасността не е въпрос на късмет, а на системен и последователен възпитателно образователен процес.

Изграждането на интерактивна площадка за обучение и прилагане на знанията по БДП в ситуирана градска среда гарантира по качественото и по-ефективно обучение на децата. Децата се ориентират в реална пътна ситуация на основата на познаване значението на пътните сигнали и маркировки, както и на правилата за поведение на участниците в движението.

Популяризиране на проекта чрез: Отпечатване и разпространение на 500 броя брошури за повишаване информираността и популяризиране идеята и целите на проекта сред младите родители на деца от Предучилищно и Начално училищно образование от града.

Поставяне в двора на детската градина транспарант, популяризиращ дейностите по проекта. Публикуване на информация за проекта и текущо изпълнение по него в официалния сайт на ОДЗ №3 „ Делфинче” www.delfinche.com.

Отразяване на дейностите по проекта от различни регионални и национални медии.

знаят ли родителите и техните деца?” Организиране в национален мащаб на Онлайн състезанието: „Правила за безопасност – Пресконференция за запознаване на обществеността за участието в Онлайн състезание на млади родители и деца и мултиплициране на опита чрез видеофилми на обществени места в града.

Дейността ще допринесе и за популяризиране на ролята на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” за реализацията на проекта чрез информация на сайта на Община Варна. Информация и текущо изпълнение по проекта в официалния сайт на градината www.delfinche.com

С какво е полезен проекта ? Какво научават младите родители: Родителите постигат определено ниво на компетентност и реагират адекватно на неправилното движение и поведение на пътя; Развиват критичност към евентаулни опасности и проблеми, които биха могли да засегнат децата им в пътната обстановка; Родителите търсят и намират печеливши методи и решения при пътни ситуации; Родителите стават по-сигурни в себе си, по – сигурни за социалните умения на своите деца; Младите родители преодоляват своя консерватизъм по отношение на промяната. Младите родители разширяват сферата на обществената си ангажираност във връзка с проблематиката в Онлайн състезанието и активно съдействат за предаване и мултиплициране на опита си сред обществеността в http://ulympix.com.

Проектът е финансиран от Община Варна дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт”. Той се вписва в реализирането на младежката политика в гр. Варна, а именно: да се създават условия за личностно развитие на младите хора и участието им в живота на общината. И тъй като непрекъснато се увеличава обхвата на младежките прояви, една от тези прояви е реализирането на проекта „Премини стъпка напред ” за осмисляне на свободното време на младите родители от ОДЗ №3 „Делфинче” и израстването им в отговорно родителство, за запазване живота и здравето на децата и за така необходимото устойчиво гражданско общество.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Сдружение Родителско Настоятелство при ОДЗ “Делфинче” Варна, бул.”Република” тел: 0887/283-132; 0885/800-507 e-mail: [email protected]

[email protected]

ОДЗ № 3 „Делфинче” гр. Варна, бул. “Република” Телефони: Директор: - 052 / 505-553 ЗАС – 052 / 505 552 www.delfinche. com